Ngày đăng 07/24/2020
Ngày cập nhật 08/13/2020

Tiếp nối các nội dung của chuyên mục xem ngày tốt để xây nhà, trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ đến bạn phần tổng hợp những ngày đẹp giờ tốt để động thổ tháng 9 năm 2020 cho từng tuổi.

Như chúng ta đã biết, việc xem xét kỹ lưỡng ngày giờ tốt đã làm những việc trọng đại đã trở thành thói quen quan trọng trong quan niệm của người Việt Nam. Điều này giúp công việc hanh thông thuận lợi và tâm bình an. Là xứng đáng để chúng ta dành thời gian cho bài viết hôm nay và tìm hiểu vấn đề này, đồng thời có lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch bạn có thể tham khảo
Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ động thổ làm nhà tháng 9/2020 bạn có thể tham khảo

NHỮNG NGÀY GIỜ TỐT LÀM NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020 HỢP TỪNG TUỔI

Trước hết, Sơn Hà Group xin được chia sẻ đến bạn phần tổng hợp ngày đẹp giờ tốt để sửa nhà hoặc xây nhà mới cho từng tuổi vào tháng 9 năm 2020.

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ ĐỘNG THỔ XÂY NHÀ HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

Tuổi Ngày dương Ngày âm Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
SỬU 18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
DẦN 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
MÃO 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
THÌN 18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
TỴ 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
NGỌ 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
MÙI 20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
THÂN 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
DẬU 20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
TUẤT 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
20/9/2020 4/8 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
HỢI 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Có thể bạn quan tâm:

NGUYÊN TẮC XEM NGÀY XẤU TỐT ĐỂ ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ

Một nguyên tắc chung đó là để có ngày tốt để xây hoặc sửa nhà nên chọn các ngày hoàng đạo hợp với tuổi mệnh của gia chủ. Ngược lại, nên loại bỏ ngay các ngày xấu để tránh hệ lụy. Tuy nhiên làm cách nào để xác định được ngày tốt ngày xấu để làm nhà hoặc sửa nhà. Mời bạn tiếp tục cùng chúng tôi trao đổi vấn đề này qua phần nội dung dưới đây:

1, Ngày xấu tránh sửa nhà hoặc xây nhà

Để có thể xem ngày đẹp động thổ đổ móng làm nhà hay sửa nhà thì cần loại bỏ các ngày xấu kiêng kỵ và chọn ra ngày hoàng đạo hợp với tuổi mệnh của gia chủ. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu về các ngày xấu theo quan niệm này. Cụ thể:

– Ngày Thọ Tử (Sát Chủ): Mỗi tháng sẽ có những ngày Sát Chủ như sau:

 • Tháng 1: Ngày Bính Tuất
 • Tháng 2: Ngày Nhâm Thìn
 • Tháng 3: Ngày Tân Hợi
 • Tháng 4: Ngày Đinh Tỵ
 • Tháng 5: Ngày Mậu Tý
 • Tháng 6: Ngày Bính Ngọ
 • Tháng 7: Ngày Ất Sửu
 • Tháng 8: Ngày Quý Mùi
 • Tháng 9: Ngày Giáp Dần
 • Tháng 10: Ngày Mậu Thân
 • Tháng 11: Ngày Tân Mão
 • Tháng 12: Ngày Tân Dậu

– Ngày Nguyệt Kỵ: Theo quan niệm có 3 ngày Nguyệt Kỵ là 5, 14, 23 âm lịch hàng tháng. Nhưng mỗi tháng chỉ có 1 ngày Nguyệt Kỵ trong 3 ngày đó là:

 • Ngày mùng 5: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 1, 4, 7, 10
 • Ngày 14: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 2, 5, 8, 11
 • Ngày 23: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 3, 6, 9, 12

– Ngày Dương Công Kỵ: Theo quan niệm Dương công kỵ nhật là các ngày âm lịch theo từng tháng trong năm như sau:

 • Tháng 1: Ngày 13
 • Tháng 2: Ngày 12
 • Tháng 3: Ngày 9
 • Tháng 4: Ngày 7
 • Tháng 5: Ngày 5
 • Tháng 6: Ngày 3
 • Tháng 7: Ngày 8 và ngày 29
 • Tháng 8: Ngày 27
 • Tháng 9: Ngày 25
 • Tháng 10: Ngày 23
 • Tháng 11: Ngày 21
 • Tháng 12: Ngày 19

– Ngày Tam Nương: Đó là các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

– Ngày Vãng Vong: Ngày Vãng Vong là ngày mà trăm sự đều kỵ. Theo đó, trong mỗi tháng sẽ có một ngày Vãng Vong. Mời bạn xem thêm:

 • Tháng 1: Kỵ ngày Dần
 • Tháng 2: Kỵ ngày Tỵ
 • Tháng 3: Kỵ ngày Thân
 • Tháng 4: Kỵ ngày Hợi
 • Tháng 5: Kỵ ngày Mão
 • Tháng 6: Kỵ ngày Ngọ
 • Tháng 7: Kỵ ngày Dậu
 • Tháng 8: Kỵ ngày Tý
 • Tháng 9: Kỵ ngày Thìn
 • Tháng 10: Kỵ ngày Mùi
 • Tháng 11: Kỵ ngày Tuất
 • Tháng 12: Kỵ ngày Sửu

– Ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt được gọi chung là ngày Tứ Lập. Trong đó:

 • Ngày Tứ Ly: Trước 1 ngày các tiết: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí.
 • Ngày Tứ Tuyệt: Ngày cuối cùng của các mùa, tiết: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu và Lập Đông.

– Các ngày có các trực xấu: Theo chuyên gia phong thủy, các ngày là trực Chấp, Phá, Nguy, Bế, Thâu không nên làm nhà. Trong phong thủy nhà ở có 12 trực thì có trực tốt và có trực xấu. Làm nhà cần tránh trực xấu, ưu tiên trực tốt.

– Ngày Hắc đạo: bao gồm các ngày Chu Tước Hắc Đạo, Bạch Hổ Hắc Đạo, Huyền Vũ Hắc Đạo, Câu Trần Hắc Đạo, Thiên Lao Hắc Đạo và Thiên Hình Hắc Đạo.

Dưới đây, mời bạn xem thêm danh sách những ngày xấu kỵ việc động thổ làm nhà tháng 9 năm 2020 để có được lựa chọn phù hợp:

NHỮNG NGÀY XẤU KỴ LÀM NHÀ HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 3 1/9/2020 14/7/2020 – Đinh Mùi Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 4 2/9/2020 15/7/2020 – Mậu Thân Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 5 3/9/2020 16/7/2020 – Kỷ Dậu Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 7 5/9/2020 18/7/2020 – Tân Hợi Hắc đạo, trực Bình
Chủ nhật 6/9/2020 19/7/2020 – Nhâm Tý Hoàng Đạo, trực Định
Thứ 2 7/9/2020 20/7/2020 – Quý Sửu Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 3 8/9/2020 21/7/2020 – Giáp Dần Hắc đạo, trực Phá
Thứ 4 9/9/2020 22/7/2020 – Ất Mão Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 5 10/9/2020 23/7/2020 – Bính Thìn Hoàng Đạo, trực Thành
Thứ 6 11/9/2020 24/7/2020 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 7 12/9/2020 25/7/2020 – Mậu Ngọ Hắc đạo, trực Khai
Chủ nhật 13/9/2020 26/7/2020 – Kỷ Mùi Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 2 14/9/2020 27/7/2020 – Canh Thân Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 3 15/9/2020 28/7/2020 – Tân Dậu Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 4 16/9/2020 29/7/2020 – Nhâm Tuất Hoàng Đạo, trực Trừ
Thứ 5 17/9/2020 1/8/2020 – Quý Hợi Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 7 19/9/2020 3/8/2020 – Ất Sửu Hắc đạo, trực Định
Thứ 2 21/9/2020 5/8/2020 – Đinh Mão Hoàng Đạo, trực Phá
Thứ 3 22/9/2020 6/8/2020 – Mậu Thìn Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 4 23/9/2020 7/8/2020 – Kỷ Tỵ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 5 24/9/2020 8/8/2020 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 7 26/9/2020 10/8/2020 – Nhâm Thân Hắc đạo, trực Bế
Chủ nhật 27/9/2020 11/8/2020 – Quý Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 2 28/9/2020 12/8/2020 – Giáp Tuất Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 3 29/9/2020 13/8/2020 – Ất Hợi Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 4 30/9/2020 14/8/2020 – Bính Tý Hoàng Đạo, trực Bình

2, Những ngày đẹp nên chọn để sửa nhà hoặc làm nhà tháng 9 năm 2020

Nguyên tắc chọn ngày đẹp làm nhà hoặc sửa nhà là loại bỏ các ngày xấu trong tháng và chọn ngày hoàng đạo kết hợp theo tuổi gia chủ.

Mời bạn tham khảo trong bảng sau:

NGÀY TỐT ĐỂ XÂY NHÀ MỚI HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 6 4/9/2020 17/7/2020 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 6 18/9/2020 2/8/2020 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình
Chủ nhật 20/9/2020 4/8/2020 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 6 25/9/2020 9/8/2020 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai

Trên đây là những thông tin cơ bản về những ngày giờ tốt và đẹp để gia chủ từng tuổi động thổ làm nhà tháng 9 năm 2020. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn những tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất giúp bạn sớm có lựa chọn phù hợp.

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
227Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy

  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà

  Dự Toán Chi Phí

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Yêu cầu tư vấn

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Ảnh khác

  Yêu cầu tư vấn
  Hãy để lại yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn miễn phí
  Yêu cầu gọi lại tư vấn
  Bạn có thể để lại SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại!