Ngày đăng 06/05/2020
Ngày cập nhật 06/09/2020

Như chúng ta đã biết, đối với người Việt Nam, việc xem xét kỹ lưỡng ngày giờ tốt để nhập trạch đã trở thành điều vô cùng quan trọng. Theo quan điểm đã có từ rất xưa, điều này giúp công việc hanh thông thuận lợi và quan trọng nhất là tạo được sự bình an trong tâm.

Nội dung bài viết hôm nay chúng tôi xin dành để chia sẻ đến bạn tổng hợp những ngày tốt giờ đẹp để nhập trạch chuyển nhà tháng 7/2020 hợp từng tuổi gia chủ. Mời bạn cùng tham khảo và chúc bạn chọn ngay được ngày tốt để nhập trạch hợp với tuổi của mình.

Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch tháng 7/2020 bạn có thể tham khảoCó nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch tháng 7/2020 bạn có thể tham khảo

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 7/2020 CHO TỪNG TUỔI

Trước hết, mời bạn tham khảo nội dung tổng hợp những ngày đẹp giờ tốt để nhập trạch tháng 7 năm 2020 cho từng tuổi như sau:

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 7 NĂM 2020

Tuổi Ngày dương Ngày âm Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
SỬU 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
DẦN 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
MÃO 25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
THÌN 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
TỴ 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
NGỌ 25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
MÙI 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
THÂN 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
DẬU 25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
TUẤT 25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
HỢI 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Có thể bạn quan tâm:

XEM NGÀY XẤU TỐT CHO VIỆC NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 7 NĂM 2020

Cách lựa chọn là bỏ những ngày không hợp tuổi gia chủ từ các ngày đẹp nhập trạch tháng 7 năm 2020, dựa trên:

– Thập nhị địa chi tứ hành xung: Thìn-Tuất-Sửu-Mùi; Tý-Ngọ-Mão-Dậu; Dần-Thân-Tỵ-Hợi;

– Thập nhị địa chi tương hại: Tý – Mùi, Dần – Tỵ, Thân – Hợi, Sửu – Ngọ, Mão – Thìn, Dậu – Tuất.

– Thiên Can khắc (xấu): Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Nhâm, Đinh – Quý, Mậu – Giáp, Kỷ – Ất, Canh – Bính, Tân – Đinh, Nhâm – Mậu, Quý – Kỷ.

– Ngày tự hình chi (ngày tự mình hình mình), dù là ngày hoàng đạo, trực tốt, không phạm bách kỵ nhưng cũng không nên chọn: ngày Thìn hình Thìn tương tự ta có Ngọ – Ngọ, Dậu – Dậu, Hợi – Hợi.

1, Ngày xấu tránh nhập trạch chuyển nhà

Dưới đây là bảng danh sách ngày xấu nhập trạch tháng 7/2020

NHỮNG NGÀY XẤU KỴ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 7/2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 4 1/7/2020 11/5 – Ất Tỵ Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 5 2/7/2020 12/5 – Bính Ngọ Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 6 3/7/2020 13/5 – Đinh Mùi Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 7 4/7/2020 14/5 – Mậu Thân Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 2 6/7/2020 16/5 – Canh Tuất Hắc đạo, trực Định
Thứ 3 7/7/2020 17/5 – Tân Hợi Hắc đạo, trực Chấp
Thứ 4 8/7/2020 18/5 – Nhâm Tý Hoàng Đạo, trực Phá
Thứ 5 9/7/2020 19/5 – Quý Sửu Hoàng Đạo, trực Nguy
Thứ 6 10/7/2020 20/5 – Giáp Dần Hoàng Đạo, trực Thành
Thứ 7 11/7/2020 21/5 – Ất Mão Hoàng Đạo, trực Thu
Chủ nhật 12/7/2020 22/5 – Bính Thìn Hắc đạo, trực Khai
Thứ 2 13/7/2020 23/5 – Đinh Tỵ Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 3 14/7/2020 24/5 – Mậu Ngọ Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 4 15/7/2020 25/5 – Kỷ Mùi Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 5 16/7/2020 26/5 – Canh Thân Hoàng Đạo, trực Trừ
Thứ 7 18/7/2020 28/5 – Nhâm Tuất Hắc đạo, trực Bình
Chủ nhật 19/7/2020 29/5 – Quý Hợi Hắc đạo, trực Định
Thứ 2 20/7/2020 30/5 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 3 21/7/2020 1/6 – Ất Sửu Hắc đạo, trực Phá
Thứ 4 22/7/2020 2/6 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Nguy
Thứ 5 23/7/2020 3/6 – Đinh Mão Hoàng Đạo, trực Thành
Thứ 6 24/7/2020 4/6 – Mậu Thìn Hắc đạo, trực Thu
Chủ nhật 26/7/2020 6/6 – Canh Ngọ Hắc đạo, trực Bế
Thứ 2 27/7/2020 7/6 – Tân Mùi Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 3 28/7/2020 8/6 – Nhâm Thân Hoàng Đạo, trực Trừ
Thứ 4 29/7/2020 9/6 – Quý Dậu Hắc đạo, trực
Thứ 6 31/7/2020 11/6 – Ất Hợi Hoàng Đạo, trực Định

2, Những ngày đẹp nên nhập trạch chuyển nhà tháng 7 năm 2020

Nguyên tắc chọn ngày đẹp để nhập trạch là loại bỏ ngày xấu trong tháng và chọn ngày hoàng đạo kết hợp theo tuổi gia chủ.

Mời bạn tham khảo trong bảng sau:

NGÀY TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 7 NĂM 2020
Chủ nhật 5/7/2020 15/5- Kỷ Dậu Hoàng Đạo, trực Bình
Thứ 6 17/7/2020 27/5 – Tân Dậu Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 7 25/7/2020 5/6 – Kỷ Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai
Thứ 5 30/7/2020 10/6 – Giáp Tuất Hoàng Đạo, trực Bình

Trên đây phần tổng hợp những ngày tốt giờ đẹp hợp phong thủy từng tuổi để gia chủ lựa chọn nhập trạch chuyển nhà tháng 7 năm 2020. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn những tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất giúp bạn sớm có lựa chọn phù hợp.

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
360Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy

  Xem hướng nhà
  Năm sinh gia chủ
  Hướng nhà
  Xem tuổi xây dựng
  Năm sinh gia chủ
  Năm xây dựng

  Phần mềm dự toán công trình

  Phần mềm dự toán công trình và báo giá xây dựng nhà trọn gói, khách hàng có thể tra cứu ngay tại đây:

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Yêu cầu tư vấn

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Ảnh khác