Ngày đăng 08/29/2020
Ngày cập nhật 09/11/2020

Chuyên mục xem ngày tốt để nhập trạch trên website của Sơn Hà Group ngay từ những bài đầu đã luôn nhận được sự quan tâm và tán dương của đông đảo bạn đọc. Thậm chí còn nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia trong ngành. Trong bài viết hôm nay, Sơn Hà Group xin được tiếp tục chia sẻ đến bạn những ngày đẹp giờ tốt để nhập trạch tháng 10 năm 2020 phù hợp từng tuổi gia chủ chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn đọc.

Như chúng ta đã biết, theo quan điểm của người Việt thì việc xem ngày giờ để nhập trạch chuyển nhà là vô cùng quan trọng bởi điều này không chỉ giúp công việc được suôn sẻ mà còn mang lại sự bình an trong tâm hồn. Vì vậy, không ít người đã dành cả tháng hoặc lâu hơn để tìm hiểu và chuẩn bị cho ngày này. Điều đó cho thấy sự coi trọng việc xem xét ngày giờ và những bài viết chia sẻ các nội dung này là vô cùng hữu ích.

Sơn Hà Group mời bạn cùng tham khảo và chúc bạn có được lựa chọn phù hợp!

Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch bạn có thể tham khảo
Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch tháng 10/2020 bạn có thể tham khảo

NGÀY ĐẸP ĐỂ NHẬP TRẠCH THÁNG 10 NĂM 2020 CHO TỪNG TUỔI

Tại phần đầu bài viết, chúng tôi xin được chia sẻ đến bạn nội dung tổng hợp ngày đẹp giờ tốt để nhập trạch tháng 10 năm 2020 cho từng tuổi như sau:

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020
Tuổi Ngày dương Ngày âm Ngày tốt Giờ hoàng đạo
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
SỬU 9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
DẦN 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
MÃO 14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
THÌN 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
TỴ 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
NGỌ 14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
MÙI 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
THÂN 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
DẬU 14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
TUẤT 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
HỢI 6/10/2020 20/8 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
9/10/2020 23/8 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Có thể bạn quan tâm:

XEM NGÀY XẤU TỐT CHO VIỆC NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020

Cách lựa chọn là bỏ những ngày không hợp tuổi gia chủ từ các ngày đẹp nhập trạch tháng 10 năm 2020, dựa trên:

– Thập nhị địa chi tứ hành xung: Thìn-Tuất-Sửu-Mùi; Tý-Ngọ-Mão-Dậu; Dần-Thân-Tỵ-Hợi;

– Thập nhị địa chi tương hại: Tý – Mùi, Dần – Tỵ, Thân – Hợi, Sửu – Ngọ, Mão – Thìn, Dậu – Tuất.

– Thiên Can khắc (xấu): Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Nhâm, Đinh – Quý, Mậu – Giáp, Kỷ – Ất, Canh – Bính, Tân – Đinh, Nhâm – Mậu, Quý – Kỷ.

– Ngày tự hình chi (ngày tự mình hình mình), dù là ngày hoàng đạo, trực tốt, không phạm bách kỵ nhưng cũng không nên chọn: ngày Thìn hình Thìn tương tự ta có Ngọ – Ngọ, Dậu – Dậu, Hợi – Hợi.

1, Ngày xấu tránh nhập trạch chuyển nhà

Dưới đây là bảng danh sách ngày xấu nhập trạch tháng 10 năm 2020 để bạn tham khảo:

NHỮNG NGÀY XẤU KỴ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020
Thứ Ngày dương Ngày âm Ngày
Thứ 5 1/10/2020 15/8/2020 – Đinh Sửu Hắc đạo, trực Định
Thứ 6 2/10/2020 16/8/2020 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 7 3/10/2020 17/8/2020 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Phá
Chủ nhật 4/10/2020 18/8/2020 – Canh Thìn Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 2 5/10/2020 19/8/2020 – Tân Tỵ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 4 7/10/2020 21/8/2020 – Quý Mùi Hoàng Đạo, trực Khai
Thứ 5 8/10/2020 22/8/2020 – Giáp Thân Hắc đạo, trực Bế
Thứ 7 10/10/2020 24/8/2020 – Bính Tuất Hắc đạo, trực Kiến
Chủ nhật 11/10/2020 25/8/2020 – Đinh Hợi Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 2 12/10/2020 26/8/2020 – Mậu Tý Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 3 13/10/2020 27/8/2020 – Kỷ Sửu Hắc đạo, trực Bình
Thứ 5 15/10/2020 29/8/2020 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 6 16/10/2020 30/8/2020 – Nhâm Thìn Hắc đạo, trực Phá
Thứ 7 17/10/2020 1/9/2020 – Quý Tỵ Hoàng Đạo, trực Nguy
Chủ nhật 18/10/2020 2/9/2020 – Giáp Ngọ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 2 19/10/2020 3/9/2020 – Ất Mùi Hắc đạo, trực Thu
Thứ 4 21/10/2020 5/9/2020 – Đinh Dậu Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 5 22/10/2020 6/9/2020 – Mậu Tuất Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 6 23/10/2020 7/9/2020 – Kỷ Hợi Hoàng Đạo, trực Trừ
Thứ 7 24/10/2020 8/9/2020 – Canh Tý Hắc đạo, trực Mãn
Chủ nhật 25/10/2020 9/9/2020 – Tân Sửu Hắc đạo, trực Bình
Thứ 3 27/10/2020 11/9/2020 – Quý Mão Hắc đạo, trực Chấp
Thứ 4 28/10/2020 12/9/2020 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, trực Phá
Thứ 5 29/10/2020 13/9/2020 – Ất Tỵ Hoàng Đạo, trực Nguy
Thứ 6 30/10/2020 14/9/2020 – Bính Ngọ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 7 31/10/2020 15/9/2020 – Đinh Mùi Hắc đạo, trực Thu

2, Những ngày đẹp nên nhập trạch chuyển nhà tháng 10 năm 2020

Nguyên tắc chọn ngày đẹp để nhập trạch là loại bỏ ngày xấu trong tháng và chọn ngày hoàng đạo kết hợp theo tuổi gia chủ.

Mời bạn tham khảo trong bảng sau:

NGÀY TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020
Thứ 3 6/10/2020 20/8/2020 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 6 9/10/2020 23/8/2020 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 4 14/10/2020 28/8/2020 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định
Thứ 3 20/10/2020 4/9/2020 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai
Thứ 2 26/10/2020 10/9/2020 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định

Trên đây phần tổng hợp những ngày tốt giờ đẹp hợp phong thủy từng tuổi để gia chủ lựa chọn nhập trạch chuyển nhà tháng 10 năm 2020. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn những tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất giúp bạn sớm có lựa chọn phù hợp.

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
376Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy

  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà

  Dự Toán Chi Phí

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Yêu cầu tư vấn

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Ảnh khác

  Yêu cầu tư vấn
  Hãy để lại yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn miễn phí
  Yêu cầu gọi lại tư vấn
  Bạn có thể để lại SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại!