Ngày đăng 08/14/2020
Ngày cập nhật 03/23/2023

Xem xét kỹ lưỡng để chọn ra ngày tốt giờ đẹp đã trở thành thói quen quan trọng đối với người Việt Nam. Theo đó, xem ngày tốt để động thổ cũng là công việc rất được gia chủ quan tâm và đầu tư nhiều thời gian và công sức. Nhiều gia chủ chia sẻ rằng việc này không chỉ giúp công việc hanh thông thuận lợi mà tâm còn thấy vô cùng bình an.

Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng tham khảo danh sách những ngày tốt giờ đẹp để động thổ tháng 10/2020 phù hợp từng tuổi gia chủ. Chúc bạn có được lựa chọn đúng đắn nhất.

Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch bạn có thể tham khảo
Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ động thổ làm nhà tháng 10/2020 bạn có thể tham khảo

NGÀY GIỜ TỐT LÀM NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020 CHO TỪNG TUỔI

Trước hết, mời bạn cùng đến với phần tổng hợp ngày đẹp giờ tốt để sửa nhà hoặc xây nhà mới cho từng tuổi vào tháng 10 năm 2020.

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ ĐỘNG THỔ XÂY NHÀ HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020

Tuổi Ngày dương Ngày âm Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
SỬU 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
DẦN 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
MÃO 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
THÌN 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
TỴ 15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
NGỌ 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
MÙI 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
THÂN 15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
DẬU 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
TUẤT 2/10/2020 16/8 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
14/10/2020 28/8 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/10/2020 4/9 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
26/10/2020 10/9 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h
HỢI 15/10/2020 29/8 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h

Có thể bạn quan tâm:

NGUYÊN TẮC XEM NGÀY XẤU TỐT ĐỂ ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ

Một nguyên tắc chung trong việc xem ngày để làm bất cứ việc gì quan trọng đó là nên chọn các ngày hoàng đạo hợp với tuổi mệnh của gia chủ và loại bỏ ngay các ngày xấu để tránh hệ lụy. Theo nguyên tắc này, việc xem ngày động thổ làm nhà cũng cần kỹ lưỡng để tránh được ngày xấu. Dưới đây, chúng tôi xin được trao đổi thêm về vấn đề này:

1, Ngày xấu tránh động thổ làm nhà

Như trên chúng tôi đã trao đổi, để có thể xem ngày đẹp động thổ đổ móng làm nhà hay sửa nhà thì cần loại bỏ các ngày xấu kiêng kỵ và chọn ra ngày hoàng đạo hợp với tuổi mệnh của gia chủ. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu về các ngày xấu theo quan niệm này. Cụ thể:

– Ngày Thọ Tử (Sát Chủ): Mỗi tháng sẽ có những ngày Sát Chủ như sau:

 • Tháng 1: Ngày Bính Tuất
 • Tháng 2: Ngày Nhâm Thìn
 • Tháng 3: Ngày Tân Hợi
 • Tháng 4: Ngày Đinh Tỵ
 • Tháng 5: Ngày Mậu Tý
 • Tháng 6: Ngày Bính Ngọ
 • Tháng 7: Ngày Ất Sửu
 • Tháng 8: Ngày Quý Mùi
 • Tháng 9: Ngày Giáp Dần
 • Tháng 10: Ngày Mậu Thân
 • Tháng 11: Ngày Tân Mão
 • Tháng 12: Ngày Tân Dậu

– Ngày Nguyệt Kỵ: Theo quan niệm có 3 ngày Nguyệt Kỵ là 5, 14, 23 âm lịch hàng tháng. Nhưng mỗi tháng chỉ có 1 ngày Nguyệt Kỵ trong 3 ngày đó là:

 • Ngày mùng 5: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 1, 4, 7, 10
 • Ngày 14: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 2, 5, 8, 11
 • Ngày 23: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 3, 6, 9, 12

– Ngày Dương Công Kỵ: Theo quan niệm Dương công kỵ nhật là các ngày âm lịch theo từng tháng trong năm như sau:

 • Tháng 1: Ngày 13
 • Tháng 2: Ngày 12
 • Tháng 3: Ngày 9
 • Tháng 4: Ngày 7
 • Tháng 5: Ngày 5
 • Tháng 6: Ngày 3
 • Tháng 7: Ngày 8 và ngày 29
 • Tháng 8: Ngày 27
 • Tháng 9: Ngày 25
 • Tháng 10: Ngày 23
 • Tháng 11: Ngày 21
 • Tháng 12: Ngày 19

– Ngày Tam Nương: Đó là các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

– Ngày Vãng Vong: Ngày Vãng Vong là ngày mà trăm sự đều kỵ. Theo đó, trong mỗi tháng sẽ có một ngày Vãng Vong. Mời bạn xem thêm:

 • Tháng 1: Kỵ ngày Dần
 • Tháng 2: Kỵ ngày Tỵ
 • Tháng 3: Kỵ ngày Thân
 • Tháng 4: Kỵ ngày Hợi
 • Tháng 5: Kỵ ngày Mão
 • Tháng 6: Kỵ ngày Ngọ
 • Tháng 7: Kỵ ngày Dậu
 • Tháng 8: Kỵ ngày Tý
 • Tháng 9: Kỵ ngày Thìn
 • Tháng 10: Kỵ ngày Mùi
 • Tháng 11: Kỵ ngày Tuất
 • Tháng 12: Kỵ ngày Sửu

– Ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt được gọi chung là ngày Tứ Lập. Trong đó:

 • Ngày Tứ Ly: Trước 1 ngày các tiết: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí.
 • Ngày Tứ Tuyệt: Ngày cuối cùng của các mùa, tiết: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu và Lập Đông.

– Các ngày có các trực xấu: Theo chuyên gia phong thủy, các ngày là trực Chấp, Phá, Nguy, Bế, Thâu không nên làm nhà. Trong phong thủy nhà ở có 12 trực thì có trực tốt và có trực xấu. Làm nhà cần tránh trực xấu, ưu tiên trực tốt.

– Ngày Hắc đạo: bao gồm các ngày Chu Tước Hắc Đạo, Bạch Hổ Hắc Đạo, Huyền Vũ Hắc Đạo, Câu Trần Hắc Đạo, Thiên Lao Hắc Đạo và Thiên Hình Hắc Đạo.

Dưới đây, mời bạn xem thêm danh sách những ngày xấu kỵ việc động thổ làm nhà tháng 10 năm 2020 để có được lựa chọn phù hợp:

NHỮNG NGÀY XẤU KỴ LÀM NHÀ HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 10 NĂM 2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 5 1/10/2020 15/8/2020 – Đinh Sửu Hắc đạo, trực Định
Thứ 7 3/10/2020 17/8/2020 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Phá
Chủ nhật 4/10/2020 18/8/2020 – Canh Thìn Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 2 5/10/2020 19/8/2020 – Tân Tỵ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 3 6/10/2020 20/8/2020 – Nhâm Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 4 7/10/2020 21/8/2020 – Quý Mùi Hoàng Đạo, trực Khai
Thứ 5 8/10/2020 22/8/2020 – Giáp Thân Hắc đạo, trực Bế
Thứ 6 9/10/2020 23/8/2020 – Ất Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 7 10/10/2020 24/8/2020 – Bính Tuất Hắc đạo, trực Kiến
Chủ nhật 11/10/2020 25/8/2020 – Đinh Hợi Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 2 12/10/2020 26/8/2020 – Mậu Tý Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 3 13/10/2020 27/8/2020 – Kỷ Sửu Hắc đạo, trực Bình
Thứ 6 16/10/2020 30/8/2020 – Nhâm Thìn Hắc đạo, trực Phá
Thứ 7 17/10/2020 1/9/2020 – Quý Tỵ Hoàng Đạo, trực Nguy
Chủ nhật 18/10/2020 2/9/2020 – Giáp Ngọ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 2 19/10/2020 3/9/2020 – Ất Mùi Hắc đạo, trực Thu
Thứ 4 21/10/2020 5/9/2020 – Đinh Dậu Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 5 22/10/2020 6/9/2020 – Mậu Tuất Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 6 23/10/2020 7/9/2020 – Kỷ Hợi Hoàng Đạo, trực Trừ
Thứ 7 24/10/2020 8/9/2020 – Canh Tý Hắc đạo, trực Mãn
Chủ nhật 25/10/2020 9/9/2020 – Tân Sửu Hắc đạo, trực Bình
Thứ 3 27/10/2020 11/9/2020 – Quý Mão Hắc đạo, trực Chấp
Thứ 4 28/10/2020 12/9/2020 – Giáp Thìn Hoàng Đạo, trực Phá
Thứ 5 29/10/2020 13/9/2020 – Ất Tỵ Hoàng Đạo, trực Nguy
Thứ 6 30/10/2020 14/9/2020 – Bính Ngọ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 7 31/10/2020 15/9/2020 – Đinh Mùi Hắc đạo, trực Thu

2, Những ngày đẹp nên chọn để động thổ làm nhà tháng 10/2020

Nguyên tắc chọn ngày đẹp làm nhà hoặc sửa nhà là loại bỏ các ngày xấu trong tháng và chọn ngày hoàng đạo kết hợp theo tuổi gia chủ.

Mời bạn tham khảo trong bảng sau:

NGÀY TỐT ĐỂ XÂY NHÀ MỚI HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 10/2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 6 2/10/2020 16/8/2020 – Mậu Dần Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 4 14/10/2020 28/8/2020 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực Định
Thứ 5 15/10/2020 29/8/2020 – Tân Mão Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 3 20/10/2020 4/9/2020 – Bính Thân Hoàng Đạo, trực Khai
Thứ 2 26/10/2020 10/9/2020 – Nhâm Dần Hoàng Đạo, trực Định

Trên đây là những thông tin cơ bản về những ngày giờ tốt và đẹp để gia chủ từng tuổi động thổ làm nhà hoặc sửa nhà mới. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn những tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất giúp bạn sớm có lựa chọn phù hợp.

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
397Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy
  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà
  DỰ TOÁN CHI PHÍ

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Yêu cầu tư vấn

   Ảnh khác

   .
   .
   .