Ngày đăng 07/25/2020
Ngày cập nhật 08/13/2020
5/5 - (1 bình chọn)

Nội dung bài viết hôm nay với phần tổng hợp ngày tốt giờ đẹp để nhập trạch chuyển nhà tháng 9/2020 phù hợp từng tuổi gia chủ chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn đọc.

Theo quan điểm của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung, việc xem ngày giờ để nhập trạch chuyển nhà là vô cùng quan trọng bởi điều này không chỉ giúp công việc được suôn sẻ mà còn mang lại sự bình an trong tâm hồn. Do đó, các gia chủ thường dành cả tháng hoặc lâu hơn để tìm hiểu và chuẩn bị cho ngày này. Điều này cho thấy sự coi trọng việc xem xét ngày giờ và những bài viết này là vô cùng hữu ích. Mời bạn cùng tham khảo và chúc bạn có được lựa chọn phù hợp!

Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch bạn có thể tham khảo
Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch tháng 9/2020 bạn có thể tham khảo

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020 CHO TỪNG TUỔI

Trước hết, chúng tôi xin được chia sẻ đến bạn phần tổng hợp ngày đẹp giờ tốt để nhập trạch tháng 9 năm 2020 cho từng tuổi như sau:

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

Tuổi Ngày dương Ngày âm Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
SỬU 11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
DẦN 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
MÃO 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
THÌN 11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
TỴ 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
NGỌ 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
MÙI 11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
THÂN 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
DẬU 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
TUẤT 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
11/9/2020 24/7 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
HỢI 4/9/2020 17/7 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
18/9/2020 2/8 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
24/9/2020 8/8 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
25/9/2020 9/8 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Có thể bạn quan tâm:

XEM NGÀY XẤU TỐT CHO VIỆC NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

Cách lựa chọn là bỏ những ngày không hợp tuổi gia chủ từ các ngày đẹp nhập trạch tháng 9 năm 2020, dựa trên:

– Thập nhị địa chi tứ hành xung: Thìn-Tuất-Sửu-Mùi; Tý-Ngọ-Mão-Dậu; Dần-Thân-Tỵ-Hợi;

– Thập nhị địa chi tương hại: Tý – Mùi, Dần – Tỵ, Thân – Hợi, Sửu – Ngọ, Mão – Thìn, Dậu – Tuất.

– Thiên Can khắc (xấu): Giáp – Canh, Ất – Tân, Bính – Nhâm, Đinh – Quý, Mậu – Giáp, Kỷ – Ất, Canh – Bính, Tân – Đinh, Nhâm – Mậu, Quý – Kỷ.

– Ngày tự hình chi (ngày tự mình hình mình), dù là ngày hoàng đạo, trực tốt, không phạm bách kỵ nhưng cũng không nên chọn: ngày Thìn hình Thìn tương tự ta có Ngọ – Ngọ, Dậu – Dậu, Hợi – Hợi.

1, Ngày xấu tránh nhập trạch chuyển nhà

Dưới đây là bảng danh sách ngày xấu nhập trạch tháng 9 năm 2020 để bạn tham khảo:

NHỮNG NGÀY XẤU KỴ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 3 1/9/2020 14/7/2020 – Đinh Mùi Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 4 2/9/2020 15/7/2020 – Mậu Thân Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 5 3/9/2020 16/7/2020 – Kỷ Dậu Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 7 5/9/2020 18/7/2020 – Tân Hợi Hắc đạo, trực Bình
Chủ nhật 6/9/2020 19/7/2020 – Nhâm Tý Hoàng Đạo, trực Định
Thứ 2 7/9/2020 20/7/2020 – Quý Sửu Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 3 8/9/2020 21/7/2020 – Giáp Dần Hắc đạo, trực Phá
Thứ 4 9/9/2020 22/7/2020 – Ất Mão Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 5 10/9/2020 23/7/2020 – Bính Thìn Hoàng Đạo, trực Thành
Thứ 7 12/9/2020 25/7/2020 – Mậu Ngọ Hắc đạo, trực Khai
Chủ nhật 13/9/2020 26/7/2020 – Kỷ Mùi Hoàng Đạo, trực Bế
Thứ 2 14/9/2020 27/7/2020 – Canh Thân Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 3 15/9/2020 28/7/2020 – Tân Dậu Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 4 16/9/2020 29/7/2020 – Nhâm Tuất Hoàng Đạo, trực Trừ
Thứ 5 17/9/2020 1/8/2020 – Quý Hợi Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 7 19/9/2020 3/8/2020 – Ất Sửu Hắc đạo, trực Định
Chủ nhật 20/9/2020 4/8/2020 – Bính Dần Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 2 21/9/2020 5/8/2020 – Đinh Mão Hoàng Đạo, trực Phá
Thứ 3 22/9/2020 6/8/2020 – Mậu Thìn Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 4 23/9/2020 7/8/2020 – Kỷ Tỵ Hắc đạo, trực Thành
Thứ 7 26/9/2020 10/8/2020 – Nhâm Thân Hắc đạo, trực Bế
Chủ nhật 27/9/2020 11/8/2020 – Quý Dậu Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 2 28/9/2020 12/8/2020 – Giáp Tuất Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 3 29/9/2020 13/8/2020 – Ất Hợi Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 4 30/9/2020 14/8/2020 – Bính Tý Hoàng Đạo, trực Bình

2, Những ngày đẹp nên nhập trạch chuyển nhà tháng 9 năm 2020

Nguyên tắc chọn ngày đẹp để nhập trạch là loại bỏ ngày xấu trong tháng và chọn ngày hoàng đạo kết hợp theo tuổi gia chủ.

Mời bạn tham khảo trong bảng sau:

NGÀY TỐT ĐỂ NHẬP TRẠCH CHUYỂN NHÀ THÁNG 9 NĂM 2020
Thứ 6 4/9/2020 17/7/2020 – Canh Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 6 11/9/2020 24/7/2020 – Định Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 6 18/9/2020 2/8/2020 – Giáp Tý Hoàng Đạo, trực Bình
Thứ 5 24/9/2020 8/8/2020 – Canh Ngọ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 6 25/9/2020 9/8/2020 – Tân Mùi Hoàng Đạo, trực Khai

Trên đây phần tổng hợp những ngày tốt giờ đẹp hợp phong thủy từng tuổi để gia chủ lựa chọn nhập trạch chuyển nhà tháng 9 năm 2020. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn những tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất giúp bạn sớm có lựa chọn phù hợp.

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
5/5 - (1 bình chọn)
347Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Ảnh khác

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

.
.
.
.
.
0906.222.555