Ngày đăng 06/24/2020
Ngày cập nhật 06/26/2020

Như trong nhiều bài viết chúng tôi đã chia sẻ, việc xem ngày giờ tốt để động thổ làm nhà hoặc sửa nhà đã trở thành thói quan quan trọng trong quan niệm của người Việt Nam. Điều này giúp công việc hanh thông thuận lợi và tâm bình an. Tiếp tục các nội dung này, trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng đến với phần tổng hợp những ngày giờ đẹp để động thổ xây nhà tháng 8 năm 2020. Chúc bạn sớm có được lựa chọn phù hợp nhất.

Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ nhập trạch bạn có thể tham khảo
Có nhiều cách để xem ngày tốt cho lễ động thổ xây nhà tháng 8/2020 bạn có thể tham khảo

TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY GIỜ TỐT LÀM NHÀ THÁNG 8 NĂM 2020 CHO TỪNG TUỔI

Trước hết, Sơn Hà Group xin được chia sẻ đến bạn phần tổng hợp những ngày đẹp giờ tốt để

động thổ xây nhà tháng 8 năm 2020

NGÀY GIỜ TỐT ĐỂ ĐỘNG THỔ XÂY NHÀ HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 8 NĂM 2020

Tuổi Ngày dương Ngày âm Ngày tốt

Giờ hoàng đạo

6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
SỬU 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
DẦN 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
MÃO 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
THÌN 6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
TỴ 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h
NGỌ 6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
MÙI 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
THÂN 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19hh
DẬU 6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
TUẤT 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19hh
HỢI 4/8/2020 15/6 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành 23h-1h, 3h-5h, 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h, 17h-19h
6/8/2020 17/6 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h
20/8/2020 2/7 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h
23/8/2020 5/7 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h
25/8/2020 7/7 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19hh

Có thể bạn quan tâm:

ỚNG DẪN CÁCH XEM NGÀY XẤU TỐT ĐỂ ĐỘNG THỔ LÀM NHÀ

Một nguyên tắc chung trong xem ngày tốt để động thổ xây nhà là nên chọn các ngày hoàng đạo hợp với tuổi mệnh của gia chủ. Ngược lại, nên loại bỏ ngay các ngày xấu để tránh hệ lụy. Tuy nhiên làm cách nào để xác định được ngày tốt ngày xấu để làm nhà hoặc sửa nhà. Mời bạn tiếp tục cùng chúng tôi trao đổi vấn đề này qua phần nội dung dưới đây:

1, Ngày xấu tránh động thổ làm nhà

Để có thể xem ngày đẹp động thổ đổ móng làm nhà hay sửa nhà thì cần loại bỏ các ngày xấu kiêng kỵ và chọn ra ngày hoàng đạo hợp với tuổi mệnh của gia chủ. Để làm được điều này, chúng ta cần hiểu về các ngày xấu theo quan niệm này. Cụ thể:

– Ngày Thọ Tử (Sát Chủ): Mỗi tháng sẽ có những ngày Sát Chủ như sau:

 • Tháng 1: Ngày Bính Tuất
 • Tháng 2: Ngày Nhâm Thìn
 • Tháng 3: Ngày Tân Hợi
 • Tháng 4: Ngày Đinh Tỵ
 • Tháng 5: Ngày Mậu Tý
 • Tháng 6: Ngày Bính Ngọ
 • Tháng 7: Ngày Ất Sửu
 • Tháng 8: Ngày Quý Mùi
 • Tháng 9: Ngày Giáp Dần
 • Tháng 10: Ngày Mậu Thân
 • Tháng 11: Ngày Tân Mão
 • Tháng 12: Ngày Tân Dậu

– Ngày Nguyệt Kỵ: Theo quan niệm có 3 ngày Nguyệt Kỵ là 5, 14, 23 âm lịch hàng tháng. Nhưng mỗi tháng chỉ có 1 ngày Nguyệt Kỵ trong 3 ngày đó là:

 • Ngày mùng 5: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 1, 4, 7, 10
 • Ngày 14: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 2, 5, 8, 11
 • Ngày 23: Là ngày Nguyệt kỵ tháng 3, 6, 9, 12

– Ngày Dương Công Kỵ: Theo quan niệm Dương công kỵ nhật là các ngày âm lịch theo từng tháng trong năm như sau:

 • Tháng 1: Ngày 13
 • Tháng 2: Ngày 12
 • Tháng 3: Ngày 9
 • Tháng 4: Ngày 7
 • Tháng 5: Ngày 5
 • Tháng 6: Ngày 3
 • Tháng 7: Ngày 8 và ngày 29
 • Tháng 8: Ngày 27
 • Tháng 9: Ngày 25
 • Tháng 10: Ngày 23
 • Tháng 11: Ngày 21
 • Tháng 12: Ngày 19

– Ngày Tam Nương: Đó là các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

– Ngày Vãng Vong: Ngày Vãng Vong là ngày mà trăm sự đều kỵ. Theo đó, trong mỗi tháng sẽ có một ngày Vãng Vong. Mời bạn xem thêm:

 • Tháng 1: Kỵ ngày Dần
 • Tháng 2: Kỵ ngày Tỵ
 • Tháng 3: Kỵ ngày Thân
 • Tháng 4: Kỵ ngày Hợi
 • Tháng 5: Kỵ ngày Mão
 • Tháng 6: Kỵ ngày Ngọ
 • Tháng 7: Kỵ ngày Dậu
 • Tháng 8: Kỵ ngày Tý
 • Tháng 9: Kỵ ngày Thìn
 • Tháng 10: Kỵ ngày Mùi
 • Tháng 11: Kỵ ngày Tuất
 • Tháng 12: Kỵ ngày Sửu

– Ngày Tứ Ly, Tứ Tuyệt được gọi chung là ngày Tứ Lập. Trong đó:

 • Ngày Tứ Ly: Trước 1 ngày các tiết: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí.
 • Ngày Tứ Tuyệt: Ngày cuối cùng của các mùa, tiết: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu và Lập Đông.

– Các ngày có các trực xấu: Theo chuyên gia phong thủy, các ngày là trực Chấp, Phá, Nguy, Bế, Thâu không nên làm nhà. Trong phong thủy nhà ở có 12 trực thì có trực tốt và có trực xấu. Làm nhà cần tránh trực xấu, ưu tiên trực tốt.

– Ngày Hắc đạo: bao gồm các ngày Chu Tước Hắc Đạo, Bạch Hổ Hắc Đạo, Huyền Vũ Hắc Đạo, Câu Trần Hắc Đạo, Thiên Lao Hắc Đạo và Thiên Hình Hắc Đạo.

Dưới đây, mời bạn xem thêm danh sách những ngày xấu kỵ việc động thổ làm nhà tháng 8 năm 2020 để có được lựa chọn phù hợp:

NHỮNG NGÀY XẤU KỴ LÀM NHÀ HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 8 NĂM 2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 7 1/8/2020 12/6/2020 – Bính Tý Hắc đạo, trực Chấp
Chủ nhật 2/8/2020 13/6/2020 – Đinh Sửu Hắc đạo, trực Phá
Thứ 2 3/8/2020 14/6/2020 – Mậu Dần Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 4 5/8/2020 16/6/2020 – Canh Thìn Hắc đạo, trực Thu
Thứ 6 7/8/2020 18/6/2020 – Nhâm Ngọ Hắc đạo, trực Bế
Thứ 7 8/8/2020 19/6/2020 – Quý Mùi Hắc đạo, trực Kiến
Chủ nhật 9/8/2020 20/6/2020 – Giáp Thân Hoàng Đạo, trực Kiến
Thứ 2 10/8/2020 21/6/2020 – Ất Dậu Hắc đạo, trực Trừ
Thứ 3 11/8/2020 22/6/2020 – Bính Tuất Hắc đạo, trực Mãn
Thứ 4 12/8/2020 23/6/2020 – Đinh Hợi Hắc đạo, trực Bình
Thứ 5 13/8/2020 24/6/2020 – Mậu Tý Hắc đạo, trực Định
Thứ 6 14/8/2020 25/6/2020 – Kỷ Sửu Hắc đạo, trực Chấp
Thứ 7 15/8/2020 26/6/2020 – Canh Dần Hoàng Đạo, trực  Phá
Chủ Nhật 16/8/2020 27/6/2020 – Tân Mão Hắc đạo, trực Nguy
Thứ 2 17/8/2020 28/6/2020 – Nhâm Thìn Hắc đạo, trực Thành
Thứ 3 18/8/2020 29/6/2020 – Quý Tỵ Hoàng Đạo, trực Thu
Thứ 4 19/8/2020 1/7/2020 – Giáp Ngọ Hắc đạo, trực Khai
Thứ 6 21/8/2020 3/7/2020 – Bính Thân Hắc đạo, trực Kiến
Thứ 7 22/8/2020 4/7/2020 – Đinh Dậu Hắc đạo, trực Trừ
Chủ nhật 23/8/2020 5/7/2020 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 2 24/8/2020 6/7/2020 – Kỷ Hợi Hắc đạo, trực Bình
Thứ 4 26/8/2020 8/7/2020 – Tân Sửu Hoàng Đạo, trực Chấp
Thứ 5 27/8/2020 9/7/2020 – Nhâm Dần Hắc đạo, trực Phá
Thứ 6 28/8/2020 10/7/2020 – Quý Mão Hắc đạo, trực Nguy

2, Những ngày đẹp nên chọn để sửa nhà hoặc làm nhà tháng 8 năm 2020

Nguyên tắc chọn ngày đẹp làm nhà hoặc sửa nhà là loại bỏ các ngày xấu trong tháng và chọn ngày hoàng đạo kết hợp theo tuổi gia chủ.

Mời bạn tham khảo trong bảng sau:

NGÀY TỐT ĐỂ XÂY NHÀ MỚI HOẶC SỬA NHÀ THÁNG 8/2020

Thứ Ngày dương Ngày âm

Ngày

Thứ 3 4/8/2020 15/6/2020 – Kỷ Mão Hoàng Đạo, trực Thành
Thứ 5 6/8/2020 17/6/2020 – Tân Tỵ Hoàng Đạo, trực Khai
Thứ 5 20/8/2020 2/7/2020 – Ất Mùi Hoàng Đạo, trực Bế
Chủ nhật 23/8/2020 5/7/2020 – Mậu Tuất Hoàng Đạo, trực Mãn
Thứ 3 25/8/2020 7/7/2020 – Canh Tý Hoàng Đạo, trực Định

Trên đây là những thông tin cơ bản về những ngày giờ tốt và đẹp để gia chủ từng tuổi động thổ làm nhà. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn những tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất giúp bạn sớm có lựa chọn phù hợp. Bạn vui lòng liên hệ Hotline 0906 222 555 để được Sơn Hà Group tư vấn chi tiết hơn.

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
336Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy

  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà

  Dự Toán Chi Phí

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Yêu cầu tư vấn

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Ảnh khác

  Yêu cầu tư vấn
  Hãy để lại yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn miễn phí
  Yêu cầu gọi lại tư vấn
  Bạn có thể để lại SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại!