Ngày đăng 03/12/2019
Ngày cập nhật 03/12/2019
4.5/5 - (192 bình chọn)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1620 : 1975

NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM ĐIỆN TRÊN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN – KÝ HIỆU BẰNG HÌNH VẼ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN

1. Tiêu chuẩn này quy định trong ký hiệu bằng hình vẽ của nhà máy điện và trạm điện được thiết kế hoặc đang hoạt động trên sơ đồ cung cấp điện của các bản đồ khu vực.

2. Trường hợp không cần cụ thể hóa loại nhà máy điện và trạm điện hoặc việc thực hiện kết cấu của chúng sẽ sử dụng ký hiệu tổng quát.

3. Đối với các nhà máy điện hoặc trạm điện không có trong tiêu chuẩn này, có thể sử dụng ký hiệu tổng quát hoặc ký hiệu chung trên cơ sở ký hiệu tổng quát với những điều giải thích tương ứng trong phạm vi sơ đồ.

4. Khi sơ đồ không yêu cầu phân biệt nhà máy điện hoặc trạm điện đang sử dụng hoặc thiết kế cho phép sử dụng ký hiệu thiết kế của trạm điện.

5. Kích thước của các ký hiệu bằng hình vẽ phải bảo đảm tính rõ ràng của sơ đồ, cạnh hình vuông (hoặc đường kính vòng tròn) khi đó không được nhỏ hơn 8mm.

Kích thước các ký hiệu tổng quát (điểm 1 và 2 của bảng 1) cho phép giảm nhỏ tới 4mm, còn ký hiệu các nhà máy điện và trạm điện đang hoạt động phải kẻ sọc đen.

6. Ký hiệu tổng quát của các nhà máy điện và trạm điện như trong bảng 1.

Bảng 1

Tên gọi

Ký hiệu công trình hoặc thiết bị

Thiết kế

Đang hoạt động

1

2

3

1. Nhà máy điện

Ký hiệu chung

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 2

2. Trạm điện

Ký hiệu chung

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 4

3. Nhà máy thủy điện

Ký hiệu chung

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 6

4. Nhà máy thủy tích điện

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 8

5. Nhà máy thủy điện trên sông

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 10

6. Nhà máy điện bơm tích

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 12

7. Nhà máy nhiệt điện. Ký hiệu chung:

a) Không cung cấp nhiệt năng cho hộ tiêu thụ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 14

b) Cung cấp nhiệt năng cho hộ tiêu thụ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 16

Chú thích: Tất cả các ký hiệu của nhà máy điện cung cấp nhiệt năng cho hộ tiêu thụ ở cạnh bên, đều phải có vết đen đậm

8. Nhà máy điện nguyên tử

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 18

9. Nhà máy điện tua bin hơi dùng nhiên liệu rắn

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 20

10. Nhà máy điện tua bin hơi dùng nhiên liệu lỏng hoặc khí

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 22

11. Nhà máy điện tua bin khí dùng chu trình hơi-khí

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 24

12. Nhà máy điện dùng động cơ đốt trong

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 26

13. Nhà máy điện địa nhiệt

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 28

14. Trạm chỉnh lưu (trạm nắn điện)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1620:1975 về Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện 30

Thuộc tính TCVN TCVN1620:1975
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCVN1620:1975
Cơ quan ban hành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
Người ký Không xác định
Ngày ban hành 11/04/1975
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Điện - điện tử
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 03/12/2019
Ngày cập nhật 03/12/2019
633Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Related Documents

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555