https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-85742010-iso-83752009-ve-ket-cau-go-go-ghep-thanh-bang-keo-phuong-phap-thu-xac-dinh-cac-tinh-chat-co-ly
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-91872012-ve-cat-de-san-xuat-thuy-tinh-phuong-phap-xac-dinh-do-am
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/thong-tu-01-2009-tt-bxd-ve-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-so-huu-nha-o-va-huong-dan-mau-hop-dong-mua-ban-can-ho-nha-chung-cu-trong-du-an-dau-tu-xay-dung-cua-to-chuc-kinh-doanh
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/quyet-dinh-1173-qd-bxd-nam-2012-cong-bo-dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh-phan-lap-dat-sua-doi-va-bo-sung-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/quyet-dinh-55-qd-bxd-nam-2017-phe-duyet-quy-trinh-kiem-dinh-va-quy-trinh-bao-tri-cong-trinh-thap-thu-phat-song-vien-thong-truyen-thanh-truyen-hinh-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh
https://shac.vn/hoa-sinh-tho-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/hoa-sinh-tho-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/co-nen-de-cay-phat-loc-tren-ban-tho-khong-cau-tra-loi-chinh-xac-nhat-tu-chuyen-gia
https://shac.vn/cach-xem-ngay-tot-lam-mai-nha-va-nhung-kieng-ky-phong-thuy-quan-trong
https://shac.vn/nhung-cay-phong-thuy-giup-nguoi-tuoi-dau-thinh-vuong-ca-doi
https://shac.vn/thuy-sinh-moc-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/chi-tiet-3-dai-han-dang-so-nhat-khi-xay-nha-kim-lau-hoang-oc-tam-tai
https://shac.vn/cac-nghi-le-trong-xay-dung-nha-cua-gia-chu-tuyet-doi-khong-duoc-bo-qua
https://shac.vn/giai-dap-chieu-cao-nha-3-tang-hop-ly-nhat-la-bao-nhieu
https://shac.vn/cach-tinh-don-gian-nhat-1m3-tuong-xay-can-bao-nhieu-vat-lieu
https://shac.vn/huong-dan-cach-kich-hoat-vi-tri-9-cung-phong-thuy-trong-nha-hut-tai-loc
https://shac.vn/cach-bo-tri-be-nuoc-va-be-phot-trong-nha-phong-thuy-tranh-dai-ky
https://shac.vn/moc-sinh-hoa-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/quy-trinh-lam-mong-nha-voi-cac-buoc-chat-che-cho-nha-dep-va-an-toan
https://shac.vn/gia-chu-tuoi-tuat-hop-huong-nao-dat-ban-tho-huong-nao-tot-nhat
https://shac.vn/quy-cach-sat-thep-xay-dung
https://shac.vn/kich-thuoc-ngoi-lop-mai
https://shac.vn/thuy-sinh-kim-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/cach-nuoi-va-huong-dat-be-ca-hop-phong-thuy-tung-tuoi-mang-tai-loc-cho-ngoi-nha
https://shac.vn/nhung-kieng-ky-khi-don-ve-nha-moi-nhap-trach-gia-chu-nhat-dinh-phai-nho
https://shac.vn/huong-va-vi-tri-dat-tu-lanh-chuan-phong-thuy-cuc-de-thuc-hien
https://shac.vn/xem-huong-ban-tho-cho-nguoi-tuoi-mui-dem-thinh-vuong-den-nha
https://shac.vn/nhung-luu-y-phong-thuy-trong-cach-bo-tri-cua-ra-vao-cua-thong-va-cua-so
Ngày đăng 03/14/2019
Ngày cập nhật 04/12/2023
4.9/5 - (200 bình chọn)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6524 : 1999

(ISO 4997 : 1991)

THÉP TẤM KẾT CẤU CÁN NGUỘI

Cold-reduced steel sheet of structural quality

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm kết cấu cán nguội gồm các mác CR 220, CR 250, CR 320 và CH 550 với các loại ghi trong bảng 1, không dùng các nguyên tố hợp kim vi lượng. Sản phẩm dùng để chế tạo các kết cấu có cơ tính cao. Thông thường chúng được dùng ở trạng thái cung cấp để gia công như uốn, tạo hình hoặc hàn.

1.2. Sản phẩm với chiều dày từ 0,36 mm đến dưới 3 mm và với chiều rộng từ 600 mm trở lên được sản xuất ở dạng cuộn hay tấm.

1.3. Thép tấm có chiều rộng nhỏ hơn 600 mm có thể được cắt từ thép tấm rộng và được coi là tấm.

1.4. Tiêu chuẩn này không bao gồm thép chất lượng thương mại hay thép để dập (được nêu trong ISO 3574[1]) hoặc các loại thép được cung cấp có độ cứng quy định, ví dụ cứng 1/4, 1/2 hay 3/4 …

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 6892 : 1984, Vật liệu kim loại – Thử kéo

ISO 7438 : 1985, Vật liệu kim loại – Thử uốn

3. Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa sau đây:

3.1. Nguyên tố các hợp kim vi lượng: Các nguyên tố như niobi, vannađi, titan … được cho vào riêng biệt hay kết hợp để nâng cao độ bền với tính tạo hình, tính hàn tốt hơn và độ dai ngang với thép không hợp kim độ bền tương đương.

3.2. Thép tấm cán nguội (mác CR 220, CR 250 và CR 320): Sản phẩm nhận được từ thép tấm cán nóng được làm sạch bề mặt bằng cách cán nguội đền chiều dày yêu cầu (hoàn toàn cứng) tiếp theo là ủ để tái kết tinh cấu trúc hạt. Sản phẩm đã qua thường được cung cấp ở trạng thái cán bề mặt (Skin passed) (xem 3.3) nhưng cũng có thể được cung cấp ở trạng thái ủ cuối cùng (tức là không qua cán bề mặt), nếu người mua quy định trong đơn đặt hàng.

3.3. Cán là (trừ mác CH 550): Cán nguội nhẹ lần cuối thép tấm cán nguội đã được ủ. Mục đích của khâu cán là như sau:

a) để hạn chế tối thiểu việc tạo thành một cách tạm thời các dải biến dạng (đường luder) hay các rãnh trong quá trình chế tạo các chi tiết cuối cùng;

b) để nhận được bề mặt cuối cùng theo yêu cầu, thích hợp cho việc sơn trang trí thông thường;

c) để kiểm tra hình dạng.

4. Điều kiện sản xuất

4.1. Luyện thép

Trừ khi có những thỏa thuận khác, công nghệ luyện thép và cán tấm nguội do người sản xuất lựa chọn.

Khi được yêu cầu phải thông báo cho người mua về công nghệ luyện thép đã được sử dụng.

4.2. Thành phần hóa học

Thành phần hóa học (phân tích mẫu đúc) không được vượt quá các giá trị nêu trong bảng 1.

Bảng 1 – Thành phần hóa học (phân tích mẫu đúc), %

Mác

Loại

Phương pháp khử oxy

C

max

Mn

max

P

max

S

max

CR 220

B

D

E hay NE

CS

0,15

0,15

Không quy định

Không quy định

0,050

0,040

0,050

0,040

CR 250

B

D

E hay NE

CS

0,20

0,20

Không quy định

Không quy định

0,050

0,040

0,050

0,040

CR 320

B

D

E hay NE

CS

0,20

0,20

1,50

1,50

0,050

0,040

0,050

0,040

CH 550

Không quy định

Không quy định

0,02

1,50

0,050

0,050

Chú thích bảng 1

1) E = Thép sôi

NE = Thép không sôi

CS = Thép lặng đặc biệt

2) Hàm lượng nitơ được khống chế, thường không được vượt quá 0,009 % đối với thép sôi và không sôi hay 0,015% đối với thép lắng đặc biệt.

3) Thép loại B dùng để chế tạo các kết cấu hàn hay các chi tiết kết cấu chịu tải trọng thuông thường.

4) Thép loại D dùng để chế tạo các kết cấu hàn hay các chi tiết kết cấu chịu tải trọng và cần có khả năng chống phá hủy dòn tốt

4.3. Phân tích hóa học

4.3.1. Phân tích mẫu đúc

Mỗi mẻ thép người sản xuất phải phân tích mẫu đúc để xác hàm lượng phần trăm các bon, mangan, phốt pho và lưu huỳnh. Khi có yêu cầu thì kết quả phân tích phải được thông báo cho người mua hay đại diện của họ biết.

4.3.2. Phân tích kiểm tra xác nhận

Người mua có thể tiến hành phân tích kiểm tra để xác nhận kết quả phân tích thép bán thành phẩm hay thành phẩm và sẽ xem xét bất kỳ sự bất thường nào. Các thép không lắng (như thép sôi hay thép có nửa lặng) không cần phải phân tích kiểm tra. Đối với các thép lặng thì phương pháp lấy mẫu và giới hạn sai lệch phải được thỏa thuận giữa người sản xuất và người mua.

4.4. Tính hàn

Sản phẩm này thích hợp để hàn nếu chọn các phương pháp hàn phù hợp. Do hàm lượng các bon vượt quá 0,15% thì việc hàn điểm trở lên khó khăn. Mác CH 550 không nên dùng để hàn vì nhiệt của mối hàn có ảnh hưởng nhiều đến độ bền của nó.

4.5. Áp dụng

Để thuận tiện cho việc sử dụng thép tấm cán nguội được phân biệt theo tên của chi tiết hoặc theo lĩnh vực dự định sử dụng nó phù hợp với mác và loại thép được quy định.

4.6. Tính chất cơ học

Khi thép chuẩn bị xuất xưởng các tính chất cơ học phải đạt như nêu trong bảng 2 khi chúng được thử trên các mẫu thử theo các quy định của điều 7.

Thuộc tính TCVN TCVN6524:1999
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCVN6524:1999
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 03/14/2019
Ngày cập nhật 04/12/2023
260Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Related Documents

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555