Ngày đăng 04/02/2019
Ngày cập nhật 10/22/2019

Câu hỏi của bạn Đỗ Kim Nguyên tại hòm thư kimnguyen0607@yahoo.com hỏi :

Căn cứ Công văn số 6049/BQP-TM ngày 05/11/2007 của Bộ Quốc phòng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ra quyết định chuyển mục đích và thu hồi 04 khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng hiện do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh quản lý giao địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có khu đất đóng quân của Đại đội trinh sát, diện tích 3.319 m2 tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh chuyển giao cho UBND huyện Hòa Thành quản lý, sử dụng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có Tờ trình số 1841/TTr-BCH ngày 17/11/2011 xin chuyển khu đất trên ra khỏi danh mục đất quốc phòng để địa phương quản lý, đồng thời xin tiếp tục sử dụng để xây dựng chung cư cho các hộ gia đình cán bộ sỹ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh chưa có nhà ở.Ngày 27/02/2012, UBND tỉnh ban hành Công văn số 365/UBND-KTN với hai nội dung:

1. Thống nhất việc chuyển khu đất trên ra khỏi danh mục quản lý đất quốc phòng theo đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1841/TTr-BCH ngày 17/11/2011.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND huyện Hòa Thành nghiên cứu tham mưu, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh việc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xin tiếp tục sử dụng khu đất để quy hoạch xây dựng chung cư cho các hộ gia đình cán bộ sỹ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh chưa có nhà ở, đất ở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức họp các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòa Thành và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Các sở, ngành có ý kiến chính thức bằng văn bản đồng ý với chủ trương giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện dự án nhà ở cho các hộ gia đình cán bộ sỹ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh chưa có nhà ở, đất ở theo dạng dự án nhà ở xã hội.

Riêng ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 1332/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/7/2012 nêu rõ: “căn cứ vào khoản 3 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 Luật Đất đai năm 2003 thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không thuộc đối tượng được giao đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong lực lượng vũ trang Tỉnh mà phải giao cho tổ chức kinh tế có chức năng xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê thực hiện”.

Mặt khác, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 17, Mục 3 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở về phát triển và quản lý quỹ nhà ở công vụ, quy định “Dự án phát triển nhà ở công vụ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư để cho các đối tượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý thuê sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư”.

Đối chiếu với trường hợp trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xin tiếp tục sử dụng khu đất đã được chuyển ra khỏi danh mục đất quốc phòng để xây dựng chung cư cho các hộ gia đình cán bộ sỹ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh chưa có nhà ở từ nguồn quỹ vốn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, không phải xây dựng nhà ở công vụ.

Như vậy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có được giao đất để xây dựng chung cư dành riêng cho cán bộ sỹ quan ở và có được làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên hay không? Việc sử dụng nguồn quỹ vốn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thực hiện dự án thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có được hưởng ưu đãi theo Khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

1. Theo văn bản hỏi thì căn cứ văn bản số 6049/BQP-TM ngày 05/11/2007 của Bộ Quốc phòng đề nghị chuyển mục đích và thu hồi 04 khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng hiện do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh quản lý giao cho địa phương quản lý, sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh có Tờ trình số 1841/TTr-BCH ngày 17/11/2011, xin chuyển khu đất có diện tích 3.319 m2 tại xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh ra khỏi danh mục đất quốc phòng để địa phương quản lý, đồng thời xin tiếp tục sử dụng để xây dựng chung cư cho các hộ gia đình cán bộ, sỹ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh chưa có nhà ở từ nguồn quỹ vốn của Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, nhưng không phải là nhà ở công vụ. Đề xuất này đã được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh chấp thuận.

2. Theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai (khoản 3, Điều 33) thì việc giao đất được thực hiện như sau: Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trường hợp xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê thì phải được giao cho tổ chức kinh tế.

3. Theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở thì nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho 08 nhóm đối tượng, trong đó có đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội các đối tượng này phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định. Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước chỉ cho thuê, cho thuê mua; nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước được bán, cho thuê, cho thuê mua. Dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì người quyết định đầu tư lựa chọn chủ đầu tư; trường hợp nhà đầu tư đã có quỹ đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở và đăng ký làm chủ đầu tư thì nhà đầu tư đó được làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội tại đô thị phải là nhà chung cư được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung của pháp luật về xây dựng, tại khu vực khác có điều kiện thuận lợi về đất đai thì có thể xây dựng nhà chung cư thấp tầng hoặc nhà ở riêng lẻ, diện tích mỗi căn hộ không quá 70 m2 sàn nhưng không thấp hơn 30 m2 sàn…

Đối chiếu với những quy định trên thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không thuộc đối tượng được giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp đầu tư dự án nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua bằng nguồn vốn nhà nước thì việc lựa chọn chủ đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định (khoản 1, Điều 50 của Luật Nhà ở). Trường hợp đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua bằng nguồn vốn tự huy động hoặc từ các thành phần kinh tế thì chủ đầu tư là các doanh nghiệp có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Các dự án phát triển nhà ở xã hội được hưởng các ưu đãi theo quy định tại khoản 1, Điều 34 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, ngày 23/6/2010 của Chính phủ.


Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Nguồn: Bộ xây dựng

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
11Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy

  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà

  Dự Toán Chi Phí

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Yêu cầu tư vấn

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Ảnh khác