https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-85742010-iso-83752009-ve-ket-cau-go-go-ghep-thanh-bang-keo-phuong-phap-thu-xac-dinh-cac-tinh-chat-co-ly
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-91872012-ve-cat-de-san-xuat-thuy-tinh-phuong-phap-xac-dinh-do-am
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/thong-tu-01-2009-tt-bxd-ve-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-cap-giay-chung-nhan-quyen-so-huu-nha-o-va-huong-dan-mau-hop-dong-mua-ban-can-ho-nha-chung-cu-trong-du-an-dau-tu-xay-dung-cua-to-chuc-kinh-doanh
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/quyet-dinh-1173-qd-bxd-nam-2012-cong-bo-dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh-phan-lap-dat-sua-doi-va-bo-sung-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/quyet-dinh-55-qd-bxd-nam-2017-phe-duyet-quy-trinh-kiem-dinh-va-quy-trinh-bao-tri-cong-trinh-thap-thu-phat-song-vien-thong-truyen-thanh-truyen-hinh-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh
https://shac.vn/hoa-sinh-tho-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/hoa-sinh-tho-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/co-nen-de-cay-phat-loc-tren-ban-tho-khong-cau-tra-loi-chinh-xac-nhat-tu-chuyen-gia
https://shac.vn/cach-xem-ngay-tot-lam-mai-nha-va-nhung-kieng-ky-phong-thuy-quan-trong
https://shac.vn/nhung-cay-phong-thuy-giup-nguoi-tuoi-dau-thinh-vuong-ca-doi
https://shac.vn/thuy-sinh-moc-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/chi-tiet-3-dai-han-dang-so-nhat-khi-xay-nha-kim-lau-hoang-oc-tam-tai
https://shac.vn/cac-nghi-le-trong-xay-dung-nha-cua-gia-chu-tuyet-doi-khong-duoc-bo-qua
https://shac.vn/giai-dap-chieu-cao-nha-3-tang-hop-ly-nhat-la-bao-nhieu
https://shac.vn/cach-tinh-don-gian-nhat-1m3-tuong-xay-can-bao-nhieu-vat-lieu
https://shac.vn/huong-dan-cach-kich-hoat-vi-tri-9-cung-phong-thuy-trong-nha-hut-tai-loc
https://shac.vn/cach-bo-tri-be-nuoc-va-be-phot-trong-nha-phong-thuy-tranh-dai-ky
https://shac.vn/moc-sinh-hoa-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/quy-trinh-lam-mong-nha-voi-cac-buoc-chat-che-cho-nha-dep-va-an-toan
https://shac.vn/gia-chu-tuoi-tuat-hop-huong-nao-dat-ban-tho-huong-nao-tot-nhat
https://shac.vn/quy-cach-sat-thep-xay-dung
https://shac.vn/kich-thuoc-ngoi-lop-mai
https://shac.vn/thuy-sinh-kim-trong-ngu-hanh
https://shac.vn/cach-nuoi-va-huong-dat-be-ca-hop-phong-thuy-tung-tuoi-mang-tai-loc-cho-ngoi-nha
https://shac.vn/nhung-kieng-ky-khi-don-ve-nha-moi-nhap-trach-gia-chu-nhat-dinh-phai-nho
https://shac.vn/huong-va-vi-tri-dat-tu-lanh-chuan-phong-thuy-cuc-de-thuc-hien
https://shac.vn/xem-huong-ban-tho-cho-nguoi-tuoi-mui-dem-thinh-vuong-den-nha
https://shac.vn/nhung-luu-y-phong-thuy-trong-cach-bo-tri-cua-ra-vao-cua-thong-va-cua-so
Ngày đăng 08/11/2023
Ngày cập nhật 03/16/2024
5/5 - (4 bình chọn)

Nhắc đến Ninh Bình, ta thường nhớ đến vẻ đẹp văn hóa của Tràng An xưa tại cố đô Hoa Lư hay các công trình kiến trúc trường tồn theo năm tháng như Chùa Bái Đính hay Chùa Bính Động. Tam Cốc Hotel được hình thành dựa trên ý tưởng về một khách sạn ghi lại dấu ấn văn hóa của vùng đất từng là cố đô của đất nước với âm hưởng hoài cổ pha chút hiện đại. Mời bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về khách sạn phong cách Indochine này tại đây.

khách sạn phong cách indochine
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 1
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 2
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 3
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 4
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 5
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 6
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 7
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 8
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 9
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 10
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 11
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 12
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 13
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 14
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 15
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 16
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 17
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 18
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 19
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 20
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 21
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 22
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 23
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 24
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 25
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 26
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 27
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 28
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 29
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 30
khách sạn phong cách indochine
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 31
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 32
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 33
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 34
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 35
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 36
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 37
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 38
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 39
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 40
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 41
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 42
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 43
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 44
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 45
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 46
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 47
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 48
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 49
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 50
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 51
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 52
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 53
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 54
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 55
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 56
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 57
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 58
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 59
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 60

1. Thông tin công trình 

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ: , Tỉnh. Ninh Bình
Loại hình: Khách sạn mini
Đ/v thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
Số Tầng: 3 tầng 1 tum
Mặt tiền: 11m
Tổng diện tích: 200m2
Năm thực hiện: 2023
Công năng:

  • Tầng 1: Quầy lễ tân, sảnh đón tiếp, nhà hàng ăn sáng, quầy trưng bày, phòng nghỉ
  • Tầng 2: Sảnh và 5 phòng nghỉ
  • Tầng 3: Sảnh và 5 phòng nghỉ
  • Tầng tum: Cafe sân thượng

2. Ý tưởng thiết kế khách sạn mini phong cách Indochine tại Ninh Bình

khách sạn phong cách indochine
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 1
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 2
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 3
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 4
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 5
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 6
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 7
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 8
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 9
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 10
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 11
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 12
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 13
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 14
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 15
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 16
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 17
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 18
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 19
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 20
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 21
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 22
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 23
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 24
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 25
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 26
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 27
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 28
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 29
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 30
khách sạn phong cách indochine
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 31
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 32
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 33
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 34
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 35
khách sạn 1 sao
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 36
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 37
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 38
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 39
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 40
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 41
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 42
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 43
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 44
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 45
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 46
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 47
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 48
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 49
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 50
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 51
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 52
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 53
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 54
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 55
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 56
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 57
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 58
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 59
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 60

Nhận thấy tiềm năng kinh doanh khách sạn mini tại vùng đất “địa linh nhân kiệt” Tam Cốc – Bích Động có khả năng sinh lời bền vững, chủ đầu tư đã liên hệ với Sơn Hà Group để thực hiện công trình khách sạn vừa mang âm hưởng cổ kính của vùng đất Tràng An, lại vừa hợp xu hướng với hiện đại.

Khách sạn phong cách Indochine tại Ninh Bình.
Khách sạn phong cách Indochine tại Ninh Bình.

Mái ngói là dấu ấn đầu tiên mà Sơn Hà đặt lên để định hình phong cách kiến trúc Bắc Bộ xưa cho công trình. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục sử dụng các hình khối tường, logia, mái bằng với những nét phào chỉ nhịp nhàng, quen thuộc trong kiến trúc cung đình thường gặp tại Hội An và Hoàng thành Huế.  Hệ lan can gỗ tự nhiên với khối vuông được sơn đỏ đặt trên gờ tường vàng nhạt gợi len ký ức về cây đa – bến nước – sân đình, những điểm đặc trưng ở mọi làng quê Bắc Bộ.

Tên gọi “Tam Cốc Hotel” ra đời gắn liền với tình yêu dành cho quê hương, như một lời hứa hẹn đây sẽ là điểm dừng chân “hợp gu” cho du khách khi đến với quần thể danh thắng Tràng An – Ninh Bình.

3. Những điểm chạm đầu tiên

3.1. Sảnh lễ tân tầng 1

khách sạn phong cách Indochine
Thiết kế tạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

Lướt qua kiến trúc thu hút ở mặt ngoài, du khách khó lòng cưỡng lại được thôi thúc muốn khám phá không gian văn hóa phương Đông ở sảnh lễ tân. Với thiết kế nội thất, chủ đầu tư muốn định hình Tam Cốc Hotel là khách sạn phong cách Indochine. Chúng tôi lựa chọn chất liệu gỗ chạm khối tròn với những hoa văn phong cách đồng kỵ truyền thống, một điểm nhấn độc đáo xuất hiện trên bục lễ tân, vách tường và sofa của khách sạn.

khách sạn phong cách Indochine
Đường cong cổ kính trong sảnh khách sạn Tam Cốc

Gam màu trắng – xám hiện đại xuất hiện trên sơn tường, rèm cửa và đá ốp tạo nên vẻ đẹp tươi sáng, thời thượng cho sảnh đón tiếp. Tông màu sáng này của nội thất giúp khách sạn phong cách Indochine không bị bí bách khi sử dụng quá nhiều chất gỗ trong không gian. Để tăng thêm phần thi vị và gần gũi cho không gian khách sạn, màu vàng cam được điểm nhẹ lên trần và các vật dụng trang trí bên trong, vừa ấm áp vừa mang dấu ấn riêng thu hút.

Phong cách Indochine còn hiện diện qua những khung tường, tủ kệ và hình khối bo tròn theo bậc cách điệu từ Hán tự cổ, một đặc điểm quen thuộc của văn hoá phương Đông kết hợp với nét sắc cạnh mang dấu ấn phương Tây trên cửa sổ, viền trần. Từ đó, khách sạn phong cách Indochine đã khắc họa thành công dấu ấn văn hoá Đông Dương trong lòng du khách.

khách sạn phong cách indochine
Hoạ tiết đen xám tạo nên bức nền thú vị

Đồng thời, Sơn Hà Group còn thể hiện sự cẩn thận trong thiết kế khách sạn phong cách Indochine qua các hoa văn trên nền gạch bông lát nền. Gạch bông vốn là chất liệu tượng trưng cho văn hóa Indochine những năm 1900, tuy nhiên, chúng ta cần có cách sử dụng những dấu ấn này hợp lý dể không lạm dụng màu sắc vàng – đen xa xưa khiến không gian thiếu cân xứng và nhàm chán.

Giải pháp chúng tôi lựa chọn đó là nền gạch trắng – đen kèm tông màu xám làm khoảng đệm màu. Tính tương phản được chúng tôi giảm bớt bằng cách sử dụng đường thẳng tạo khối xen lẫn giữa các đường cong đối xứng tâm và trục, đưa âm hưởng Đông Dương vào không gian một cách nhịp nhàng, thu hút.

khách sạn phong cách Indochine
Chính diện quầy lễ tân
khách sạn phong cách Indochine
Góc nhìn của khách hàng ngồi trên sofa chờ
khách sạn phong cách Indochine
Sảnh thang máy
khách sạn phong cách Indochine
Không gian sảnh tầng 1

Nền gạch tại sảnh khách sạn phong cách Indochine chính là yếu tố tạo ra điểm nổi bật trong thiết kế tổng thể, đồng thời, đây cũng là nét tinh hoa trong văn hóa mà Sơn Hà vô cùng tự hào.

3.2 Phòng ăn tại khách sạn phong cách Indochine Tam Cốc – Ninh Bình

Khách sạn phong cách Indochine Tam Cốc chỉ có 11 phòng, nhưng các căn phòng đều được thiết kế tỉ mỉ cho các khách hàng có gu. Do đó, nhà hàng ăn sáng có thể không quá rộng rãi, nhưng chắc chắn không xuề xoà.

Nội thất
Nội thất phong cách Inhouse

Nằm tại tầng 1 của khách sạn, nhà hàng được sử dụng cùng một dải màu gỗ, màu sắc trung tính như sảnh lễ tân. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là, chúng tôi chỉ điểm thêm màu nâu gỗ trên tường bên cạnh màu gỗ đã được sử dụng nhiều ở nội thất, giảm bớt các khoảng trống nhàm chán.

Bởi khu vực ăn uống của khách sạn phong cách Indochine thường sử dụng đèn vàng khiến không gian khá tối nên việc sử dụng màu trắng cho không gian sẽ giúp cân bằng lại màu sắc cho căn phòng.

Dưới đây, mời quý anh chị xem lại mặt bằng công năng tầng 1 khách sạn phong cách Indochine để hiểu hơn về thiết kế của không gian này:

Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 121

4. Những phòng nghỉ đậm bản sắc.

Tầng 2 và tầng 3 là không gian dành cho các phòng nghỉ của khách. Với mong muốn tập trung vào nhóm khách hàng có gu, chủ đầu tư khách sạn Tam Cốc không ngần ngại chọn làm các phòng nghỉ có diện tích lớn từ 30 đến 45m2 (tính cả khu vệ sinh) thay vì diện tích phòng nhỏ để gia tăng sức chứa. Mặt khác, diện tích phòng lớn cũng dễ dàng thể hiện được nét đặc sắc của khách sạn phong cách Indochine.

Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 122

Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 123

khách sạn phong cách indochine
Nội thất phòng ngủ đơn

Để không đi vào vết xe đổ của sự rườm rà, chúng tôi đã kiến tạo phòng nghỉ khách sạn phong cách Indochine với triết lý tối giản. Bởi đây là không gian khách hàng sử dụng nhiều nhất trong quá trình lưu trú, một phòng ngủ được trang trí quá cầu kỳ không phải là nơi phù hợp cho giấc ngủ an yên. Theo đó, phần lớn vật dụng được thiết kế cần tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế khách sạn. Các chất liệu gỗ tự nhiên sử dụng là chất liệu giả mây tre, da và ánh kim vàng để thể hiện được nét đặc trưng của phong cách Indochine trong không gian.

khách sạn phong cách indochine
Trang thiết bị trong phòng nghỉ

Đồng thời, KTS thiết kế khách sạn phong cách Indochine tạo thêm điểm nhấn nhỏ bằng những đường viền vàng ánh kim trong nội thất, nắm và tay nắm tủ bằng đồng, hay tấm gương tròn khung gỗ của bàn trang điểm.

khách sạn phong cách indochine
Góc chính diện giường ngủ

Phần tường và trần khách sạn phong cách Indochine được định hình với mảng sơn vàng cam pastel, đường viền gỗ và đèn vàng trên trần. Với giải pháp này, thiết kế vừa đáp ứng được nhu cầu của khách lưu trú về không gian nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi, gọn gàng, tinh giản, vừa thể hiện đúng thiết kế mà chủ đầu tư mong muốn.

Quý khách cũng muốn thiết kế khách sạn thật tinh tế? Hãy gửi yêu cầu và Sơn Hà Group sẽ hiện thực hoá mọi ý tưởng:

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

khách sạn phong cách indochine
Nội thất phòng ngủ đôi
khách sạn phong cách indochine
Nội thất phòng ngủ VIP

Riêng với phòng VIP của khách sạn phong cách Indochine, các KTS Sơn Hà Group thoả trí sáng tạo thêm một không gian phòng khách nhỏ. Chúng tôi dùng khối gỗ phong cách đồng kỵ trên chiếc tràng kỷ đậm nét xưa, kết hợp với đệm màu kem trắng hiện đại, thiết kế ngập trong ánh sáng tự nhiên giúp tô đậm thêm cá tính cho chủ nhân phòng VIP.

5. Khu vực dịch vụ khách sạn phong cách Indochine

5.1 Bể bơi hoà mình vào thiên nhiên

khách sạn phong cách indochine
Màu xanh ngọc – Điểm nhấn khu vực bể bơi

Sắc xanh là màu sắc thường được lựa chọn để làm điểm nhấn trong phong cách Indochine bởi màu xanh là màu mà các quý tộc Việt cổ rất yêu thích. Trong khách sạn phong cách Indochine, chúng tôi đã phá cách, mang sắc xanh vào khách sạn với thiết kế khu vực bể bơi. Nền gạch xanh ngọc dưới đáy bể tạo ra cảm giác hài hòa, dịu mắt, thích hợp để du khách thưởng trà và thư giãn tại đây.

khách sạn phong cách indochine
Không gian bể bơi tầng 1

5.2 Góc Cafe tầng thượng.

khách sạn phong cách indochine
Không gian vãn cảnh – Cafe tầng thượng

Cuối cùng, trên tầng thượng khách sạn phong cách Indochine là không gian trò chuyện, chiêm nghiệm dưới tán lá xanh, trong tiếng nước chảy róc rách. Một không gian mang màu sắc văn hoá, vừa cổ kính vừa hiện đại, thiết kế lấy cảm hứng từ Tây Âu kết hợp với ao sen, bể cá đậm nét Bắc Bộ, tất cả giao thoa và ăn nhập vào nhau, như chính nền văn hoá Việt cũng hoà nhập và phát triển giữa dòng chảy ngàn năm lịch sử.

6. Hình ảnh thực tế khách sạn mini Tam Cốc 3 tầng tại Ninh Bình

Dưới đây mời bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh thực tế của mẫu khách sạn mini 3 tầng tại Ninh Bình được chúng tôi thiết kế theo phong cách Indochine.

Khách sạn mini 200m2 phong cách Indochine tại Ninh Bình.
Mặt tiền độc đáo của khách sạn mini Le Maison tại Ninh Bình
Diện mạo thu hút của khách sạn mini 3 sao tại Ninh Bình
Tiền sảnh ấn tượng của khách sạn mini 3 sao tại Ninh Bình
Gỗ là chất liệu chủ đạo được dùng xuyên suốt trong không gian khách sạn.
Cách trang trí không gian độc đáo là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của khách sạn.
Một góc bàn chờ tại sảnh của khách sạn Ninh Bình.
Một góc phòng ăn trong khách sạn mini 3 tầng tại Ninh Bình.
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 124
Thiết kế phòng ngủ sang trọng tại khách sạn mini ở Ninh Bình
Khách sạn gồm các mẫu phòng nghỉ khác nhau để phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi của du khách
Mọi không gian nghỉ ngơi đều có các tiện nghi phù hợp, phục vụ cho nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi của du khách
Góc ban công ngập nắng tại phòng ngủ khách sạn.
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 125
Khách sạn được bao quanh bởi cây xanh, mang đến bầu không khí cho du khách khi nghỉ dưỡng tại đây
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 126
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 127
Đồ nội thất gỗ được ưa chuộng trong thiết kế khách sạn mini tại Ninh Bình
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 128
Khu vực bể bơi dành cho khách phía sau khách sạn.
Toàn cảnh không gian phía sau khách sạn mini 3 tầng tại Ninh Bình.
Các món đồ thủ công mang dấu ấn văn hóa được lựa chọn và bài trí phù hợp trong không gian.
Các hoạ tiết mang dấu ấn địa phương được sử dụng trong thiết kế khách sạn
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 129
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 130
Khách sạn mini 200m2 phong cách Indochine tại Ninh Bình.
Mặt tiền độc đáo của khách sạn mini Le Maison tại Ninh Bình
Diện mạo thu hút của khách sạn mini 3 sao tại Ninh Bình
Tiền sảnh ấn tượng của khách sạn mini 3 sao tại Ninh Bình
Gỗ là chất liệu chủ đạo được dùng xuyên suốt trong không gian khách sạn.
Cách trang trí không gian độc đáo là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của khách sạn.
Một góc bàn chờ tại sảnh của khách sạn Ninh Bình.
Một góc phòng ăn trong khách sạn mini 3 tầng tại Ninh Bình.
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 131
Thiết kế phòng ngủ sang trọng tại khách sạn mini ở Ninh Bình
Khách sạn gồm các mẫu phòng nghỉ khác nhau để phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi của du khách
Mọi không gian nghỉ ngơi đều có các tiện nghi phù hợp, phục vụ cho nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi của du khách
Góc ban công ngập nắng tại phòng ngủ khách sạn.
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 132
Khách sạn được bao quanh bởi cây xanh, mang đến bầu không khí cho du khách khi nghỉ dưỡng tại đây
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 133
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 134
Đồ nội thất gỗ được ưa chuộng trong thiết kế khách sạn mini tại Ninh Bình
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 135
Khu vực bể bơi dành cho khách phía sau khách sạn.
Toàn cảnh không gian phía sau khách sạn mini 3 tầng tại Ninh Bình.
Các món đồ thủ công mang dấu ấn văn hóa được lựa chọn và bài trí phù hợp trong không gian.
Các hoạ tiết mang dấu ấn địa phương được sử dụng trong thiết kế khách sạn
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 136
Tam Cốc Hotel - Khách Sạn Phong Cách Indochine - Ninh Bình 137

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện văn hoá tại khách sạn Tam Cốc – Ninh Bình. Mọi nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55 đường 22 KĐT Waterfront, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 0225 2222 555

Hotline: 0906 222 555

Emailsonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
5/5 - (4 bình chọn)
185Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế khách sạn

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555