https://shac.vn/biet-thu-3-tang-chu-l
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-phap
https://shac.vn/mau-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-tan-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-mai-thai
https://shac.vn/mau-biet-thu-4-tang-5-tang-6-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-100m2
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-10x10
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-dien
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-kieu-nhat-ban
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-mai-thai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-song-lap
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-vuon
https://shac.vn/thiet-ke-khach-san
https://shac.vn/tieu-chuan-khach-san-3-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-1-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-2-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-5-sao
https://shac.vn/cap-nhat-chi-phi-xay-biet-thu-hien-dai-moi-nhat-2024
https://shac.vn/chon-cong-ty-thiet-ke-xay-dung-biet-thu-uy-tin-nhat-2024
https://shac.vn/kinh-nghiem-xay-nha-biet-thu-chi-tiet-nhat-tu-a-den-z
https://shac.vn/5-mau-biet-thu-mini-2-tang-dep-gia-re-gay-sot-2024
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-tan-co-dien
https://shac.vn/biet-thu-lau-dai
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
Ngày đăng 01/30/2023
Ngày cập nhật 09/22/2023
Đánh giá post

Thiết kế nội thất văn phòng công ty ngày nay vốn không còn xa lạ với nhiều người. Một văn phòng công ty có kiến trúc đẹp, hiện đại và tiện nghi sẽ tạo cái nhìn chuyên nghiệp, chỉn chu. Từ đó thể hiện môi trường làm việc lý tưởng cho không chỉ cán bộ công nhân viên mà còn giúp xây dựng hình ảnh của công ty với đối tác. Trong bài viết ngày hôm nay, hãy cùng Sơn Hà Group đi vào tìm hiểu phong cách thiết kế tòa nhà văn phòng theo lối hiện đại, được xây dựng tại Bắc Ninh mới nhất 2022!

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 1
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 2
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 3
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 4
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 5
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 6
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 7
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 8
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 9
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 10
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 11
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 12
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 13
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 14
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 15
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 16
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 17
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 18
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 19
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 20
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 21
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 22
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 23
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 24
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 25
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 26
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 27
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 28
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 29
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 30
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 31
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 32
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 33
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 34
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 35
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 36
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 37
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 38
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 39
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 40
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 41
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 42
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 43
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 44
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 45
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 46
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 47
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 48
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 49
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 50
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 51
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 52
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 53
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 54
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 55
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 56
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 57
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 58
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 59
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 60
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 61
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 62
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 63
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 64
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 65
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 66
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 67
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 68
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 69
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 70
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 71
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 72
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 73
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 74
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 75
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 76
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 77
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 78
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 79
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 80
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 81
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 82
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 83
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 84
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 85
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 86
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 87
Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 88
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
 • Chủ đầu tư: Bà Cơ
 • Địa điểm: Bắc Ninh
 • Loại hình: Tòa nhà văn phòng
 • Số tầng: 5 tầng
 • Tổng diện tích: 325m2 (26.6 x 12.2)
 • Mặt tiền: 26.6m
 • Công năng:
   • Tầng 1: Phòng ăn; Bếp nấu; Khu vệ sinh
   • Tầng 2: Phòng khách; Khu vực lễ tân; Khu vực làm việc; Phòng thí nghiệm; Sảnh; Khu vệ sinh
   • Tầng 3: Phòng họp; Phòng làm việc; Phòng tài liệu; Sảnh; Khu vệ sinh
   • Tầng 4: Phòng họp và tiếp khách; Phòng làm việc
   • Tầng 5: Phòng làm việc

Cảm hứng thiết kế văn phòng làm việc phong cách hiện đại

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 89

Bắc Ninh là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất tạ Việt Nam, đồng thời theo đó là nhu cầu về nhân sự cũng tăng cao. Chính vì thế thiết kế tòa nhà văn phòng đa dạng phong cách, đa dạng thể loại thiết kế cũng đang là xu hướng được yêu thích tại Bắc Ninh. Phong cách hiện đại, đi cùng với một chút cảm hứng indochine – Đông Dương là sự lựa chọn hàng đầu của Bà Cơ khi tìm đến Sơn Hà Group lần này.

Đây là lần thứ 2 chủ đầu tư tìm đến đơn vị thiết kế và thi công. Cả phía chủ đầu tư và Sơn Hà Group đã hiểu rất rõ phong cách làm việc và dự toán thiết kế. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn chủ đầu tư đã tin tưởng lựa chọn hợp tác với Sơn Hà Group. Điều này chứng minh năng lực thiết kế cũng như hoàn thiện công trình của Sơn Hà Group, từ đó chiếm được cảm tình của các chủ đầu tư trên toàn quốc.

Thiết kế nội thất tòa nhà văn phòng 5 tầng tại Sài Gòn

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 90 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 91 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 92 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 93 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 94 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 95 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 96

Nội thất luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất nhì trong thiết kế kiến trúc, đặc biệt là các công trình mang tính thương mại như nhà hàng khách sạn hoặc tính chất thương hiệu như các tòa nhà văn phòng. Một thiết kế chuyên nghiệp, lịch sự, nghiêm túc và thể hiện rõ bản sắc của doanh nghiệp sẽ là hình thức marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp đó và chiếm được sự tin tưởng từ khách hàng và đối tác. Bên cạnh đó yếu tố thẩm mỹ và công năng cũng tác động không nhỏ vào trải nghiệm làm việc của nhân viên tòa nhà.

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 97 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 98 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 99 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 100 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 101 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 102 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 103 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 104

Nội thất tòa nhà mang vẻ đẹp hiện đại, tinh tế và sáng tạo. Kết hợp giữa cảm hứng Đông Dương với phong cách hiện đại, từ đó đem đến cái nhìn mới đầy ấn tượng, mê hoặc mà vẫn dễ dàng áp dụng với tính chất công việc kinh doanh của chủ đầu tư. Các mảng màu trang nhã, được chấm phá đầy mới lạ không theo quy chuẩn nhất định nhưng nhẹ nhàng hỗ trợ nâng đỡ nhau khiến tạo nên tổng thể hoàn hảo.

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 105 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 106 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 107 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 108 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 109 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 104

Chất liệu trong thiết kế nội thất được sử dụng đa dạng từ gỗ, kim loại, kính cường lực đến các vật liệu thế hệ mới, với mong muốn mang đến sự thẩm mỹ và công năng luôn được đảm bảo song hành. Các bạn có thể tham khảo qua các hình ảnh được giới thiệu trong bài viết.

Cách bố trí công năng sử dụng trong tòa nhà văn phòng tại Bắc Ninh

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 111 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 112 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 113 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 114 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 115 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 116 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 117 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 118 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 119

Đi cùng thiết kế kiến trúc là cách bố trí công năng sử dụng, để phù hợp cùng với mục đích sử dụng, Sơn Hà Group đưa ra phương án bố trí công năng sử dụng hợp lý và tiện lợi giúp hỗ trợ hoàn hảo cho hoạt động của công ty. Cùng tìm hiểu chi tiết qua những thông tin dưới đây đi cùng hình ảnh minh họa:

 • Tầng 1: Phòng ăn; Bếp nấu; Khu vệ sinh
 • Tầng 2: Phòng khách; Khu vực lễ tân; Khu vực làm việc; Phòng thí nghiệm; Sảnh; Khu vệ sinh
 • Tầng 3: Phòng họp; Phòng làm việc; Phòng tài liệu; Sảnh; Khu vệ sinh
 • Tầng 4: Phòng họp và tiếp khách; Phòng làm việc
 • Tầng 5: Phòng làm việc

Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 120 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 121 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 122 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 123 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 124 Thiết kế nội thất văn phòng công ty tại Bắc Ninh ấn tượng - SH VP 0050 125

Trên đây là toàn bộ phương án thiết kế và thi công cũng như bố trí nội thất tòa nhà văn phòng 5 tầng hiện đại tiện nghi được Sơn Hà Group thiết kế và hoàn thiện tại Bắc Ninh. Với những hình ảnh phía trên, chúng tôi tin rằng đã mang đến cho quý vị những gợi ý hoàn hảo cho những công trình ở tương lai. Cảm ơn và hẹn gặp lại tại các bài viết tiếp theo!

Đánh giá post
73Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555