https://shac.vn/biet-thu-3-tang-chu-l
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-phap
https://shac.vn/mau-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-tan-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-mai-thai
https://shac.vn/mau-biet-thu-4-tang-5-tang-6-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-100m2
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-10x10
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-dien
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-kieu-nhat-ban
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-mai-thai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-song-lap
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-vuon
https://shac.vn/thiet-ke-khach-san
https://shac.vn/tieu-chuan-khach-san-3-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-1-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-2-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-5-sao
https://shac.vn/cap-nhat-chi-phi-xay-biet-thu-hien-dai-moi-nhat-2024
https://shac.vn/chon-cong-ty-thiet-ke-xay-dung-biet-thu-uy-tin-nhat-2024
https://shac.vn/kinh-nghiem-xay-nha-biet-thu-chi-tiet-nhat-tu-a-den-z
https://shac.vn/5-mau-biet-thu-mini-2-tang-dep-gia-re-gay-sot-2024
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-tan-co-dien
https://shac.vn/biet-thu-lau-dai
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
Ngày đăng 03/19/2019
Ngày cập nhật 04/11/2023
4.9/5 - (165 bình chọn)

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXD 199:1997

NHÀ CAO TẦNG – KĨ THUẬT CHẾ TẠO BÊ TÔNG MÁC 400- 600

High rise building – Technical guide for production of concrete grade 400-600

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn kĩ thuật này quy định các b­ước chọn vật liệu, tính toán thành phần và quy trình chế tạo các sản phẩm bê tông và bê công cốt thép có mác 400- 600.

2. Chọn vật liệu sử dụng

2.1. Xi măng : xi măng được dùng là loại xi măng Pooclăng PC40, hoạt tính thử theo Phương pháp nhanh không dưới 500daN/cm2. Các chỉ tiêu cơ lí khác thỏa mãn quy định của TCVN 2682 : 1992.

2.2. Cốt liệu lớn : Cốt liệu lớn dùng để chế tạo bêtông mác 400- 600 là đá dăm từ gốc granit, đá vôi với cường độ đá gốc không nhỏ hơn 2 lần cường độ bê tông. Khi không biết cường độ đá gốc, đá dăm trước khi sừ dụng cần kiểm tra độ nén dập (theo TCVN 1772 : 1986, điều 3.13) để tính chuyển sang mác đá gốc theo các giá trị trong bảng 1. .

Bảng 1- Mác đá dăm dùng làm cốt liệu cho bê tông mác 400-600

Mác đá gốc

Độ nén dập ở trạng thái bão hoà nước (%)

Đá trầm tích ( đá vôi)

Đá phún xuất, xâm nhập phun trào

Đá phún xuất, phun trào

1200

Đến 9

Đến 16

Đến 9

1000

Từ 10 đến 11

Từ 17 đến 20

Từ 10 đến 11

800

Từ 12 đến 14

Từ 21 đến 25

Từ 12 đến 14

Các chỉ tiêu cơ lí khác của đá dăm phải đáp ứng yêu cầu kĩ thuật của TCVN 1771: 1986.

Không dùng sỏi để chế tạo bê tông mác 400- 600.

2.3. Cát : cát được sừ đụng là loại cát thô có môdun độ lớn 2,4 ¸ 2,3, khối lượng thể tích xốp không nhỏ hơn 1400kg/m3, tạp chất hữu cơ chứa trong cát thử theo phương pháp so màu phải sáng hơn màu chuẩn. Các chỉ tiêu cơ lí khác của cát thỏa mãn yêu cầu kĩ thuật của TCVN 1770 : 1986.

2.4. Phụ gia : Trong công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao xem việc sử dụng phụ gia là biện pháp kĩ thuật cần thiết và hết sức quan trọng. Để tăng cường độ vả cải thiện các tính chất khác của bê tông cần sử dụng phụ gia siêu dẻo, phụ gia hóa dẻo, phụ gia giảm nước. Để cải thiện vi cấu trúc bê tông nhằm tăng độ đặc chắc cần sử dụng phụ gia hoạt tính (chất Silica fume, xỉ nghiền, tro bay…). Khi cần vận chuyển xa hỗn hợp bê tông cần có phụ gia ninh kết chậm v.v…

Có thể sử dụng từng phụ gia riêng lẻ hoặc sừ dụng đồng thời hai hay ba loại phụ gia để đạt được các yêu cầu trên. Liều lượng cũng như quy trình sử dụng phụ gia cần được tính toán và thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ dẫn kĩ thuật của người sản xuất phụ gia.

2.5. Nước dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông là nước dùng trong sinh hoạt, nước sông hồ, thỏa mãn các yêu cầu kĩ thuật của TCVN 4506 : 1987 “Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kĩ thuật” :

3. Thiết kế thành phần bêtông

Thiết kể thành phần bê tông cường độ cao được tiến hành theo phương pháp tính toán thực nghiệm, tương tự như đối với bê tông nặng thông thường. Tuy nhiên một số hệ số thay đổi để phù hợp với chất lượng vật liệu và yêu cầu của bê tông cường độ cao.

Trình tự các bước tính toán như sau :

a) Tính lượng nước trộn : lượng nước định hướng xác định theo bảng 2, phụ thuộc vào độ lớn Dmax của đá, độ sụt thi công và loại phụ gia sử dụng (Dmax. OK, phụ gia).

Bảng 2 – Lượng nuớc định hướng cho 1mbê tông

Độ dẻo hỗn hợp bê tông (cm)

Cỡ hạt lớn nhất của đá dăm ( mm)

20

40

16-18

220 ± 3

210 ± 3

12-15

210 ± 3

200 ± 3

7-8

190 ± 3

185 ± 3

3-5

180 ± 3

170 ± 3

Đây là lượng nước định hướng, căn cứ vào chứng chỉ của sản phẩm phụ gia sử dụng, đồng thời thông qua thí nghiệm để tính lại lượng nước khi độ sụt không thay đổi.

b) Tính N/X theo công thức :

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 199:1997 về nhà cao tầng 1 ( 1 )

Trong đó :

Rb– cường độ bê tông thiết kế, daN/cm2

Rx– Hoạt tính của xi măng, daN/cm2

A- Hệ số chất lượng vật liệu, lấy bằng 0,37- 0,4.

c) Tính lượng xi măng sử dụng, X(kg/cm) :

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 199:1997 về nhà cao tầng 2 ( 2 )

d) Tính lượng phụ gia, PG (lít hoặc kg) :

Lượng phụ gia thường quy định bằng % lượng xi măng sử dụng, được lấy theo hướng dẫn và chứng chi chất lượng phụ gia :

e) Tính hàm lượng đá dăm, Đ (kg/m3) :

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 199:1997 về nhà cao tầng 3Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 199:1997 về nhà cao tầng 4 ( 3 )

Trong đó :

V– Độ rỗng giữa các hạt của đá, %;

rod– Khối lượng thể tích xốp của đá dăm, kg/m3 ; ‘ .

rd – Khối lượng riêng của đá dăm, g.cm3 ;

k- hệ số lưu dộng của hỗn hợp bê tông lấy bằng 1,5- 1,6.

f) Xác định hàm lượng cát, C (kg) :

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 199:1997 về nhà cao tầng 5 ( 4 )

Trong đó : rx, rd, rp, rc – Khối l­ượng riêng lần l­ượt của xi măng, đá, phụ gia và cát.

Trên đây là quá trình tính toán dựa vào công thức, bảng biểu. Để sát với vật liệu sử dụng trong điều kiện thực tể, cần phải tiến hành kiểm tra bằng thực nghiệm, từ đó tính lại liều lượng vật liệu cụ thể.

Quá trình kiểm tra độ lưu động của hỗn hợp bê tông, thử mẫu, tính liều lượng thực tế hoàn toàn tương tự như các bước tiến hành đối với bê tông nặng thông thường.

Thuộc tính TCVN TCXD199:1997
Loại văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Số / ký hiệu TCXD199:1997
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 03/19/2019
Ngày cập nhật 04/11/2023
331Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Related Documents

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555