Thiết kế nhà đẹp và cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến tại Hà Nội

Tác giả: Xây dựng Sơn Hà - Ngày 02/05/2017

Chuyên mục thiết kế nhà đẹp SHAC (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn hà) trân tọng mời bạn đọc đến với nội dung về thủ tục cấp phép xây dựng công trình xây dựng không theo tuyến tại Hà Nội.

Mẫu thiết kế biệt thự Pháp được thiết kế đảm bảo cấp phép xây dựng không theo tuyến

Hình ảnh: Mẫu thiết kế biệt thự Pháp được thiết kế đảm bảo cấp phép xây dựng không theo tuyến

Bên cạnh việc trích dẫn nguyên văn từ văn bản nhà nước với nguồn dẫn tin cậy, chung stooi còn đưa ra các minh họa là những mẫu biệt thự Pháp, biệt thự cổ điển,… với quy mô khác nhau nhằm tạo cách tiếp cận thông tin sinh động nhất và thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư.

Biệt thự cổ điển 3 tầng đã được hoàn thiện cấp phép xây dựng một cách nhanh chóng

Hình ảnh: Biệt thự cổ điển 3 tầng đã được hoàn thiện cấp phép xây dựng một cách nhanh chóng

SHAC hi vọng với những nỗ lực và tư duy mới trong truyền tải thông tin, những bài viết của chúng tôi sẽ mang đến quý vị thông tin tham khảo hữu ích, thiết thực về cấp phép xây dựng công trình tại Hà Nội.

Việc xin cấp phép mẫu thiết kế biệt thự hiện đại 2 tầng rất được chủ đầu tư quan tâm

Hình ảnh: Việc xin cấp phép mẫu thiết kế biệt thự hiện đại 2 tầng rất được chủ đầu tư quan tâm

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG BIỆT THỰ NHÀ Ở KHÔNG THEO TUYẾN TẠI HÀ NỘI

– Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng.

– Phòng, Quản lý và cấp phép xây dựng thụ lý hồ sơ:

+ Lãnh đạo Phòng giao việc;

+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (nếu cần thiết), soạn thảo giấy phép hoặc văn bản từ chối;

+ Lãnh đạo Phòng thẩm tra, ký duyệt.

– Lãnh đạo Sở ký văn bản.

– Chuyển giao Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN TẠI HÀ NỘI

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Xây dựng.

HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ NHÀ Ở KHÔNG THEO TUYẾN TẠI HÀ NỘI

a) Thành phần hồ sơ (bản chính hoặc bản sao được công chứng, chứng thực theo quy định) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp GPXD theo mẫu. Trường hợp đề nghị cấp GPXD tạm thì tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm”;

– Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

– Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng, móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

– Văn bản phê duyệt biện pháp thi công móng và tầng hầm của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (đối với công trình xây dựng có tầng hầm);

– Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 – 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC;

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

– Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định;

– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế;

– Văn bản của Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố (đối với trường hợp đề nghị cấp GPXD tạm).

b, Số lượng hồ sơ:

– 01 bộ.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC CỦA CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN TẠI HÀ NỘI

1. Thời hạn giải quyết:

– 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Đối tượng thực hiện TTHC:

– Tổ chức.

3. Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hà Nội.

– Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng – Sở Xây dựng Hà Nội.

4. Kết quả thực hiện TTHC:

– Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản từ chối.

5. Lệ phí:

– 150.000đ/hồ sơ.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (Mẫu 1 Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

– Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ các trường hợp sau:

+ Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

+ Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

+ Đối với trường hợp đề nghị cấp GPXD tạm thì công trình phải nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại; các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

– Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch; kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài khác đầu tư tại Việt Nam phải phù hợp với các điều khoản của Hiệp định hoặc thỏa thuận đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam.

– Nếu công trình liên quan đến các điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 64/2012/NĐ-CP thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thể gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

– Công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm quy mô không quá 04 tầng (bao gồm cả tum thang), không có tầng hầm hoặc tầng bán hầm; Chiều cao không quá 13m; tính từ cao độ mặt đất xây dựng công trình đến bộ phận cao nhất của công trình.

8. Căn cứ pháp lý của TTHC:

– Luật Xây dựng;

– Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

– Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp GPXD;

– Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong các bài viết sau chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc những thông tin tham khảo về cấp phép xây dựng công trình nói chung và quy trình thực hiện cấp phép xây dựng tại các tỉnh thành nói riêng. SHAC cảm ơn bạn đọc đã theo dõi nội dung bài viết.

Mẫu biệt thự hiện đại 2 tầng thiết kế đẹp hạ gục mọi ánh nhìn người qua đường

Hình ảnh: Mẫu biệt thự hiện đại 2 tầng thiết kế đẹp hạ gục mọi ánh nhìn người qua đường

Với kinh nghiệm và năng lực đã được khẳng định, SHAC tự hào sở hữu bộ sưu tập mẫu thiết kế nhà đẹp quy mô được chủ đầu tư, đối tác và đồng nghiệp trên toàn quốc đánh giá cao. Những công trình “Độc đáo trong thiết kế – Chất lượng trong thi công” mang thương hiệu SHAC ngày càng được phủ sóng rộng rãi trên các tỉnh thành của đất nước hình chữ S như: Thiết kế văn phòng làm việc tại An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Thiết kế văn phòng tại Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hậu Giang, Thủ tục cấp phép xây dựng khách sạn tại Hưng YênThủ tục cấp phép xây dựng khách sạn tại Kon Tum, Lào Cai, Long An, Nam Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Thiết kế khách sạn mini tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Phú Quốc,… Quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu cho mình những mẫu nhà đẹp cùng dịch vụ xây nhà đẳng cấp. SHAC hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng hợp tác và nhiệt thành ủng hộ từ Quý đối tác, Quý khách hàng để trình làng thành công nhiều hơn nữa những cấp phép xây dựng nhà đẹp đẳng cấp, đa dạng về phong cách.
Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 131 Chợ Hàng (Cũ), Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn
VP đại diện tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP. Hà Nội
VP đại diện tại Quảng Ninh: Số 289 Giếng Đáy, Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
VP đại diện tại Sài Gòn: Số 31A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, TP. Hồ Chí Minh
Bài viết liên quan

Xem thêm: , , , , , , ,
Bạn thích mẫu nhà này chứ?
19 Lượt xem

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thành phép tính sau *

Gọi ngay: 0906.222.555