Thông tư 166/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án; chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Xây dựng – Chuyển giao do Bộ Tài chính ban hành

Ảnh khác

Yêu cầu tư vấn
Hãy để lại yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn miễn phí
Yêu cầu gọi lại tư vấn
Bạn có thể để lại SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại!