https://shac.vn/mau-khach-san-mini-tan-co-dien-6-tang-1-tum-tai-hai-phong-sh-ks-0096
https://shac.vn/xem-tuoi-lam-nha-nam-2025-tuoi-hop-tuoi-ki-va-cach-hoa-giai
https://shac.vn/thiet-ke-thi-cong-san-vuon-biet-thu-voi-15-thiet-ke-an-tuong
https://shac.vn/hoi-dap-93-dinh-muc-cam-moc-gioi-chi-gioi-quy-hoach
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-lau-dai
https://shac.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-xay-dung-cong-trinh-va-nha-o-rieng-le-tai-soc-trang
Ngày đăng 12/16/2021
Ngày cập nhật 08/19/2023
Đánh giá post

Trong nửa cuối năm 2021, Sơn Hà Group liên tiếp nhận được những lời mời thiết kế công trình mới. Trong đó, loại công trình có nhu cầu nhiều nhất phải nói đến thiết kế khách sạn, đặc biệt là các thiết kế khách sạn tân cổ điển. Như một gợi ý gửi đến các khách hàng tương lai, Sơn Hà Group mời bạn đến với công trình thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng, với diện tích 150m2 do Sơn Hà Group thiết kế và thi công trọn gói!

Chủ đầu tư: Ông Trịnh Quang Anh
Địa chỉ: , . Hải Phòng
Loại hình: Khách sạn tân cổ điển
Đ/v thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
Số Tầng: 10 tầng
Mặt tiền: Mặt tiền 17m
Tổng diện tích: 150m2 (17m x 8m)
Năm thực hiện: 2021
Công năng:

  • Tầng 1:Sảnh tiếp đón; WC chung
  • Tầng 2: Sảnh tầng; Quầy bar; WC chung
  • Tầng 3 - 9: 6 phòng nghỉ khép kín
  • Tầng 10: Nhà hàng; Sảnh tầng

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 1
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 2
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 3
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 4
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 5
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 6
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 7
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 8
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 9
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 10
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 11
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 12
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 13
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 14
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 15
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 16
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 17
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 18
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 19
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 20
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 21
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 22
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 23
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 24
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 25
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 26
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 27
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 28
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 29
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 30
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 31
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 32
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 33
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 34
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 35
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 36
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 37
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 38
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 39
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 40
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 41
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 42
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 43
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 44
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 45
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 46
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 47
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 48
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 49
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 50
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 51
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 52
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 53
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 54
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 55
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 56
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 57
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 58
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 59
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 60
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 61
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 62
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 63
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 64
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 65
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 66
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 67
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 68
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 69
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 70
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 71
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 72
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 73
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 74
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 75
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 76
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 77
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 78
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 79
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 80
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 81
Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 82

Thiết kế khách sạn 10 tầng tại Hải Phòng

Không thể phủ nhận rằng phong cách tân cổ điển đã đem lại những không gian đầy màu sắc và nhiều cảm xúc khác nhau dù được vận dụng trong thiết kế khách sạn, thiết kế căn hộ chung cư, thiết kế biệt thự hay loại hình công trình khác.

Các công trình được thiết kế theo phong cách này gợi lên một cảm giác phần khích cho mỗi người nhờ sự dịch chuyển tương phản giữa hình dáng và màu sắc của từng khối chi tiết, đường phào chỉ trang trí cùng với những quy luật chặt chẽ trong trang trí kiến trúc. Bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được điều này trong thiết kế của mẫu khách sạn đẹp tại Hải Phòng ngày hôm nay.

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 83

Kiến trúc mặt tiền khách sạn tân cổ điển được dựng với một vẻ đẹp lạ mà tinh tế. Kiến trúc giật cấp theo chiều ngang được áp dụng trong thiết kế công trình khách sạn này. Với sự sáng tạo và kinh nghiệm của mình, các kiến trúc sư Sơn Hà Group đã tạo nên một kiến trúc độc đáo đem lại cái nhìn mới mẻ cho toàn bộ công trình. Hiện đại, phá cách nhưng vẫn không làm mất đi chất cổ điển mà gia chủ yêu cầu.

Đường gờ chỉ phào với đường nét kiến trúc đơn giản được bố cục một cách ăn ý trên tổng thể ngoại thất khách sạn. Ấn tượng và sáng tạo trên nền trắng là những hàng ban công được đua ra một cách tinh tế. Công trình được nghiên cứu kỹ lưỡng từ tổng thể đến chi tiết tạo nên tổng thể ấn tượng.

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 84

Với hình khối kiến trúc cân đối, sử dụng các đường phào chạy thẳng có mật độ phù hợp, các kiến trúc sư Sơn Hà Group đã làm nổi bật hàng trụ uy nghi khiến khách sạn tiêu chuẩn theo lối tân cổ điển tại Hải Phòng, sang trọng và ấn tượng

Đặc biệt, các chi tiết hoa văn được điểm nhẹ nhàng tạo nên sự mềm mại nhất định cho công trình. Cùng với đó, sảnh khách sạn ấn tượng với vật liệu đá ốp hoàng gia nổi bật trên nền trắng trang nhã của khách sạn đem đến người chiêm ngưỡng cảm giác sang trọng và cuốn hút kỳ lạ.

Một lần nữa phải khẳng định rằng kiến trúc tân cổ điển Pháp được phô diễn hoàn hảo với những nét đẹp từ phào chỉ, hoa văn đường nét mềm mại, các ô thoáng hình vòm, hệ thống nhiều cửa sổ giúp lấy ánh sáng và gió tự nhiên.

Hệ thống cột trụ đăng đối được phân chia bố cục khoa học kết hợp những đường nét hoa văn phào chỉ đậm chất kiến trúc Pháp được đắp vẽ đầy tinh tế mang đến vẻ đẹp mãn nhãn cho khách sạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng thiết kế khách sạn tân cổ điển sang trọng, đẳng cấp, hội tụ tinh hoa kiến trúc cổ điển và hiện đại, phù hợp với xu hướng thì với công trình ngày hôm nay, chắc chắn bạn đã có sự lựa chọn của riêng mình.

Bố trí mặt bằng công năng trong khách sạn

Với diện tích sàn 150m2, toàn bộ công năng khách sạn chia thành 10 tầng, mỗi tầng có một công năng mục đích sử dụng riêng như sau:

  • Tầng 1:Sảnh tiếp đón; WC chung
  • Tầng 2: Sảnh tầng; Quầy bar; WC chung
  • Tầng 3 – 9: 6 phòng nghỉ khép kín
  • Tầng 10: Nhà hàng; Sảnh tầng

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 85 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 86 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 87 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 88 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 89 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 90 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 91 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 92 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 93 Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 94

Như đã nhắc đến phía trên, công năng của công trình được phân chia theo mục đích sử dụng. Với tầng 1 và tầng 2 phục vụ việc tiếp đón, giải trí với sảnh đón rộng lớn cùng quầy bar. Các tầng từ 3 đến 9, mỗi tầng được bố trí 6 phòng ngủ tiện nghi. Tại tầng 10, Sơn Hà Group bố trí một nhà hàng sang trọng, phục vụ cho các buổi tiệc trong khách sạn

Thiết kế nội thất khách sạn 150m2 tại Hải Phòng

Một trong những thành công của hạng mục thiết kế khách sạn đẹp, đẳng cấp của Sơn Hà Group không thể không nhắc tới đó là dịch vụ thiết kế nội thất khách sạn, ở công trình khách sạn 10 tầng, kiến trúc tân cổ điển lịch lãm tại Hải Phòng này, các KTS Sơn Hà Group cân đối diện tích và mục đích sử dụng của Chủ đầu tư mà đưa ra phương án bài trí sao cho hợp lý nhất, áp dụng đúng tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 3 sao mà Tổng cục Du lịch ban hành. Mời quý vị bạn đọc cùng chiêm ngưỡng:

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 95

Sảnh khách sạn sang trọng

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 96

Không gian cafe trong khách sạn

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 97

Quầy bar kiểu indochine

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 98

Chi tiết nội thất phòng ngủ

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 99

Không gian nội thất phòng ngủ sang trọng

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 100

Thiết kế nhà hàng trên tầng 10 của khách sạn

Mẫu Khách Sạn Tân Cổ Điển 10 Tầng tại Hải Phòng 101

Các không gian khác trong khách sạn

KẾT

Những hình ảnh nội thất phía trên cũng đã kết thúc chuyến tham quan thiết kế khách sạn kiểu tân cổ điển sang trọng 10 tầng tại Hải Phòng. Những nét truyền thống của phong cách tân cổ điển đi cùng với cách bài trí và thiết kế hiện đại chính là điểm đặc biệt làm nên sự thành công của công trình này.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết. Chúng tôi hi vọng đã đưa đến bạn đọc những gợi ý tuyệt vời trong việc lựa chọn không gian sống. Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo trên trang chủ của Sơn Hà Group nhé!

 

 

 

Đánh giá post
187Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế khách sạn

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555