Ngày đăng 12/16/2021
Ngày cập nhật 12/16/2021

Trong nửa cuối năm 2021, Sơn Hà Group liên tiếp nhận được những lời mời thiết kế công trình mới. Trong đó, loại công trình có nhu cầu nhiều nhất phải nói đến thiết kế khách sạn, đặc biệt là các thiết kế khách sạn tân cổ điển. Như một gợi ý gửi đến các khách hàng tương lai, Sơn Hà Group mời bạn đến với công trình thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng, với diện tích 150m2 do Sơn Hà Group thiết kế và thi công trọn gói!

Chủ đầu tư :Ông Trịnh Quang Anh
Địa chỉ :, . Hải Phòng
Loại hình :Khách sạn tân cổ điển
Đ/v thực hiện :Sơn Hà Group (#SHAC)
Số Tầng :10 tầng
Mặt tiền :Mặt tiền 17m
Tổng diện tích :150m2 (17m x 8m)
Năm thực hiện :2021
Công năng :

 • Tầng 1:Sảnh tiếp đón; WC chung
 • Tầng 2: Sảnh tầng; Quầy bar; WC chung
 • Tầng 3 - 9: 6 phòng nghỉ khép kín
 • Tầng 10: Nhà hàng; Sảnh tầng

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 1
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 2
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 3
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 4
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 5
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 6
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 7
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 8
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 9
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 10
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 11
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 12
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 13
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 14
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 15
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 16
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 17
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 18
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 19
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 20
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 21
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 22
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 23
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 24
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 25
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 26
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 27
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 28
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 29
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 30
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 31
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 32
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 33
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 34
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 35
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 36
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 37
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 38
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 39
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 40
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 41
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 42
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 43
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 44
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 45
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 46
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 47
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 48
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 49
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 50
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 51
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 52
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 53
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 54
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 55
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 56
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 57
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 58
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 59
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 60
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 61
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 62
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 63
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 64
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 65
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 66
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 67
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 68
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 69
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 70
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 71
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 72
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 73
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 74
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 75
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 76
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 77
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 78
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 79
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 80
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 81
Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 82

Thiết kế khách sạn 10 tầng tại Hải Phòng

Không thể phủ nhận rằng phong cách tân cổ điển đã đem lại những không gian đầy màu sắc và nhiều cảm xúc khác nhau dù được vận dụng trong thiết kế khách sạn, thiết kế căn hộ chung cư, thiết kế biệt thự hay loại hình công trình khác.

Các công trình được thiết kế theo phong cách này gợi lên một cảm giác phần khích cho mỗi người nhờ sự dịch chuyển tương phản giữa hình dáng và màu sắc của từng khối chi tiết, đường phào chỉ trang trí cùng với những quy luật chặt chẽ trong trang trí kiến trúc. Bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được điều này trong thiết kế của mẫu khách sạn đẹp tại Hải Phòng ngày hôm nay.

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 83

Kiến trúc mặt tiền khách sạn tân cổ điển được dựng với một vẻ đẹp lạ mà tinh tế. Kiến trúc giật cấp theo chiều ngang được áp dụng trong thiết kế công trình khách sạn này. Với sự sáng tạo và kinh nghiệm của mình, các kiến trúc sư Sơn Hà Group đã tạo nên một kiến trúc độc đáo đem lại cái nhìn mới mẻ cho toàn bộ công trình. Hiện đại, phá cách nhưng vẫn không làm mất đi chất cổ điển mà gia chủ yêu cầu.

Đường gờ chỉ phào với đường nét kiến trúc đơn giản được bố cục một cách ăn ý trên tổng thể ngoại thất khách sạn. Ấn tượng và sáng tạo trên nền trắng là những hàng ban công được đua ra một cách tinh tế. Công trình được nghiên cứu kỹ lưỡng từ tổng thể đến chi tiết tạo nên tổng thể ấn tượng.

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 84

Với hình khối kiến trúc cân đối, sử dụng các đường phào chạy thẳng có mật độ phù hợp, các kiến trúc sư Sơn Hà Group đã làm nổi bật hàng trụ uy nghi khiến khách sạn tiêu chuẩn theo lối tân cổ điển tại Hải Phòng, sang trọng và ấn tượng

Đặc biệt, các chi tiết hoa văn được điểm nhẹ nhàng tạo nên sự mềm mại nhất định cho công trình. Cùng với đó, sảnh khách sạn ấn tượng với vật liệu đá ốp hoàng gia nổi bật trên nền trắng trang nhã của khách sạn đem đến người chiêm ngưỡng cảm giác sang trọng và cuốn hút kỳ lạ.

Một lần nữa phải khẳng định rằng kiến trúc tân cổ điển Pháp được phô diễn hoàn hảo với những nét đẹp từ phào chỉ, hoa văn đường nét mềm mại, các ô thoáng hình vòm, hệ thống nhiều cửa sổ giúp lấy ánh sáng và gió tự nhiên.

Hệ thống cột trụ đăng đối được phân chia bố cục khoa học kết hợp những đường nét hoa văn phào chỉ đậm chất kiến trúc Pháp được đắp vẽ đầy tinh tế mang đến vẻ đẹp mãn nhãn cho khách sạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng thiết kế khách sạn tân cổ điển sang trọng, đẳng cấp, hội tụ tinh hoa kiến trúc cổ điển và hiện đại, phù hợp với xu hướng thì với công trình ngày hôm nay, chắc chắn bạn đã có sự lựa chọn của riêng mình.

Bố trí mặt bằng công năng trong khách sạn

Với diện tích sàn 150m2, toàn bộ công năng khách sạn chia thành 10 tầng, mỗi tầng có một công năng mục đích sử dụng riêng như sau:

 • Tầng 1:Sảnh tiếp đón; WC chung
 • Tầng 2: Sảnh tầng; Quầy bar; WC chung
 • Tầng 3 – 9: 6 phòng nghỉ khép kín
 • Tầng 10: Nhà hàng; Sảnh tầng

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 85 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 86 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 87 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 88 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 89 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 90 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 91 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 92 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 93 Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 94

Như đã nhắc đến phía trên, công năng của công trình được phân chia theo mục đích sử dụng. Với tầng 1 và tầng 2 phục vụ việc tiếp đón, giải trí với sảnh đón rộng lớn cùng quầy bar. Các tầng từ 3 đến 9, mỗi tầng được bố trí 6 phòng ngủ tiện nghi. Tại tầng 10, Sơn Hà Group bố trí một nhà hàng sang trọng, phục vụ cho các buổi tiệc trong khách sạn

Thiết kế nội thất khách sạn 150m2 tại Hải Phòng

Một trong những thành công của hạng mục thiết kế khách sạn đẹp, đẳng cấp của Sơn Hà Group không thể không nhắc tới đó là dịch vụ thiết kế nội thất khách sạn, ở công trình khách sạn 10 tầng, kiến trúc tân cổ điển lịch lãm tại Hải Phòng này, các KTS Sơn Hà Group cân đối diện tích và mục đích sử dụng của Chủ đầu tư mà đưa ra phương án bài trí sao cho hợp lý nhất, áp dụng đúng tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 3 sao mà Tổng cục Du lịch ban hành. Mời quý vị bạn đọc cùng chiêm ngưỡng:

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 95

Sảnh khách sạn sang trọng

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 96

Không gian cafe trong khách sạn

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 97

Quầy bar kiểu indochine

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 98

Chi tiết nội thất phòng ngủ

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 99

Không gian nội thất phòng ngủ sang trọng

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 100

Thiết kế nhà hàng trên tầng 10 của khách sạn

Thiết kế khách sạn tân cổ điển 10 tầng tại Hải Phòng - SH KS 0045 101

Các không gian khác trong khách sạn

KẾT

Những hình ảnh nội thất phía trên cũng đã kết thúc chuyến tham quan thiết kế khách sạn kiểu tân cổ điển sang trọng 10 tầng tại Hải Phòng. Những nét truyền thống của phong cách tân cổ điển đi cùng với cách bài trí và thiết kế hiện đại chính là điểm đặc biệt làm nên sự thành công của công trình này.

Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết. Chúng tôi hi vọng đã đưa đến bạn đọc những gợi ý tuyệt vời trong việc lựa chọn không gian sống. Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo trên trang chủ của Sơn Hà Group nhé!

 

 

 

126Lượt xem

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy
  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà
  DỰ TOÁN CHI PHÍ

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Yêu cầu tư vấn

   Ảnh khác

   .
   .
   .