Ngày đăng 04/20/2019
Ngày cập nhật 04/20/2019
4.5/5 - (167 bình chọn)

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 28/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp DA ĐTXD công trình.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Đài truyền hình Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1402/THVN-QLCDA ngày 15/12/2005 của Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung câu A:

a). Theo quy định của Luật Xây dựng thì những dự án đầu tư có xây dựng công trình không phân biệt dự án đó có tỷ trọng về phần xây dựng là bao nhiêu đều chịu sự điều chỉnh của Luật Xây dựng. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

b). Theo quy định của Nghị định số 16/CP hiện nay có hai hình thức quản lý dự án là hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và hình thức thuê tư vấn quản lý dự án nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực. Do vậy, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể về tổ chức của chủ đầu tư và tính chất dự án mà chủ đầu tư lựa chọn một trong hai hình thức quản lý dự án nêu trên trình người quyết định đầu tư quyết định.

2. Về nội dung câu B:

a). Trường hợp đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô nhỏ dưới 1 tỷ đồng thì theo quy định tại khoản 3.1. mục II của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng không nhất thiết phải thành lập Ban quản lý dự án nhưng phải được sự chấp thuận của người quyết định đầu tư. Chủ đầu tư cử người quản lý dự án và thuê tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng để giúp thực hiện.

b). Đối với những dự án khác có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên, không phân biệt tỷ trọng phần xây dựng là bao nhiêu thì chủ đầu tư áp dụng một trong hai hình thức quản lý dự án, căn cứ cụ thể vào tính chất của dự án và điều kiện thực tế của chủ đầu tư, có thể thành lập Ban quản lý dự án nếu có đủ điều kiện năng lực, trường hợp không có điều kiện năng lực thì phải thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án.

3. Về nội dung câu C:

a). Về xác định chủ đầu tư:

Qua giải trình của Đài truyền hình Việt Nam cho thấy hầu hết các Ban quản lý dự án kiêm chức năng chủ đầu tư, như vậy không đúng theo quy định hiện hành (trừ trường hợp 1, 2 của mục I và 4 của mục II). Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 16/CP, các dự án còn lại theo văn bản số 1402/THVN-QLCDA của Đài truyền hình Việt Nam cần xác định rõ chủ đầu tư các dự án này, theo hướng nếu đã xác định được cơ quan, đơn vị sẽ khai thác, sử dụng dự án sau này thì giao cho đơn vị đó làm chủ đầu tư. Để giúp mình quản lý thực hiện dự án, chủ đầu tư có thể thành lập Ban quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án nếu không có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

b). Về năng lực của Ban quản lý dự án:

Theo bản giải trình cho thấy các Ban quản lý dự án đã được thành lập đều không đủ điều kiện năng lực theo quy định của Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực) và theo quy định của Nghị định số 16/CP hướng dẫn Luật Xây dựng.

Như vậy, căn cứ Điều 48 của Nghị định số 16/CP và khoản 1, mục II phần II của Thông tư số 08/2005/TT-BXD Đài Truyền hình Việt Nam cần sắp xếp, củng cố lại các Ban quản lý dự án để từ ngày 01/01/2006 các Ban này phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 55, 56 của Nghị định số 16/CP.

Trường hợp đối với những dự án sắp hoàn thành đưa vào sử dụng thì chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét và báo cáo về Bộ Xây dựng để phối hợp giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế của từng dự án.

c). Về chuyển tiếp thực hiện các công việc của dự án (trừ nội dung nêu ở điểm a, b mục 3 ở trên):

Theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TT-BXD thì: “Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi có Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành” hoặc thực hiện theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP do người quyết định đầu tư quyết định, với nguyên tắc không làm gián đoạn các công việc, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số nội dung chuyển tiếp thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP để Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP, Vụ XL, PC (NLĐ – 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký

Nguyễn Văn Liên

Thuộc tính TCVN 28/BXD-XL
Loại văn bản Công văn
Số / ký hiệu 28/BXD-XL
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 06/01/2006
Ngày hiệu lực 06/01/2006
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 04/20/2019
Ngày cập nhật 04/20/2019
6Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Related Documents

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555