Ngày đăng 05/08/2019
Ngày cập nhật 05/08/2019
4.5/5 - (165 bình chọn)

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 739/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2011/TT-BXD NGÀY 05/5/2011; THÔNG TƯ SỐ 10/2011/TT-BXD NGÀY 10/8/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 và Thông tư số10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Đối với Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011:

a) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2011”.

2. Đối với Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011:

a) Tại phần căn cứ: Thay cụm từ “Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXH-TCDN ngày 01/8/2011” thành cụm từ “Trên cơ sở Công văn số 2499/LĐTBXH-TCDN ngày 01/8/2011”;

b) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Công báo; Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
– Lưu: VT, TCCB, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

Thuộc tính TCVN 739/QĐ-BXD
Loại văn bản Quyết định
Số / ký hiệu 739/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Người ký Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành 15/08/2012
Ngày hiệu lực 15/08/2012
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Tải xuống Để tải vui lòng truy cập website tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại: https://tcvn.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

  • Điện thoại: 0225 2222 555
  • Hotline: 0906 222 555
  • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

  • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
  • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
  • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
Ngày đăng 05/08/2019
Ngày cập nhật 05/08/2019
6Lượt xem
YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Related Documents

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555