Ngày đăng 02/12/2023
Ngày cập nhật 02/14/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Trong hành trình 2 thập kỷ đầu phát triển và giữ vững vị thế, Sơn Hà Group tự hào sở hữu bộ sưu tập thiết kế tòa nhà văn phòng – thiết kế văn phòng cho thuê “Độc đáo trong thiết kế – Chất lượng trong thi công”. Là loại hình công trình kén người, mỗi nhiệm vụ thiết kế và thi công tòa nhà văn phòng đều là “bài toán không dễ giải” đối với các kiến trúc sư, kỹ sư, thợ xây dựng,… Tuy nhiên, “lửa thử vàng”, và Sơn Hà Group cũng nhận ra rằng chính những thách thức lại đã và đang mang lại cho chúng tôi và khách hàng những trải nghiệm thú vị, đặc biệt là sự tự hào khi kiến tạo được những không gian làm việc tiện nghi và truyền cảm hứng.

Trong bài viết hôm nay, Sơn Hà Group xin giới thiệu đến bạn phương án thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng (SH VP 0051) mà chúng tôi đã có dịp hợp tác và đồng hành cùng chủ đầu tư Trần Quang Hải tại Hà Nội.

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 1
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 2
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 3
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 4
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 5
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 6
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 7
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 8
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 9
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 10
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 11
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 12
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 13
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 14
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 15
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 16
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 17
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 18
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 19
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 20
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 21
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 22
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 23
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 24
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 25
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 26
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 27
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 28
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 29
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 30
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 31
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 32
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 33
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 34
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 35
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 36
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 37
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 38
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 39
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 40
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 41
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 42
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 43
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 44
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 45
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 46
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 47
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 48
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 49
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 50
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 51
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 52
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 53
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 54
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 55
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 56
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 57
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 58
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 59
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 60
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 61
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 62
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 63
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 64
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 65
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 66
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 67
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 68
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 69
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 70
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 71
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 72
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 73
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 74
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 75
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 76
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 77
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 78
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 79
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 80
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 81
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 82
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 83
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 84
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 85
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 86
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 87
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 88
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 89
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 90
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 91
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 92
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 93
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 94
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 95
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 96
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 97
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 98
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 99
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 100
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 101
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 102
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 103
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 104
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 105
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 106
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 107
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 108
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 109
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 110
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 111
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 112
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 113
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 114
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 115
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 116
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 117
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 118
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 119
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 120
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 121
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 122
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 123
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 124
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 125
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 126
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 127
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 128
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 129
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 130
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 131
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 132
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 133
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 134
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 135
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 136
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 137
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 138
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 139
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 140
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 141
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 142
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 143
Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 144
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
 • Chủ đầu tư: Trần Quang Hải
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Loại hình: Tòa nhà văn phòng
 • Số tầng: 8 tầng
 • Diện tích xây dựng: 1.264m2 (7.9 x 20 x 8 tầng)
 • Mặt tiền: 7.9m

 Tiêu chí giúp thiết kế văn phòng làm việc tiện nghi và tạo cảm hứng

Chúng tôi hiểu được rằng một văn phòng được thiết kế đẹp, tiện nghi và khoa học sẽ góp phần quan trọng giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn, đồng thời cũng tạo thiện cảm với khách hàng. Do đó, đối với mỗi phương án thiết kế văn phòng, dù là phong cách gì, các kiến trúc sư Sơn Hà Group cũng luôn bám sát và tuân thủ linh hoạt những yêu cầu sau:

 • Định hướng rõ ngôn ngữ thiết kế.
 • Chú trọng yếu tố công năng.
 • Tính thẩm mỹ được đề cao.
 • Yếu tố phong thủy được chú trọng.
 • Màu sắc nhận diện được thương hiệu.
 • Lựa chọn đồ nội thất phù hợp.
 • Tối ưu hóa công năng.
 • Sắp xếp khoa học.

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 145

Đối với tòa nhà văn phòng cho thuê 8 tầng tại Hà Nội, chủ đầu tư Hải đã lựa chọn phong cách hiện đại. Chưa hết, đây còn là dạng nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê. Do vậy, ngoài nhiệm vụ đảm bảo thẩm mỹ kiến trúc tòa nhà, màu sắc và đường nét lựa chọn giản dị nhưng tinh tế, vật liệu sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng và khả năng tài chính của chủ đầu tư, Sơn Hà Group còn tập trung chú trọng cách bố trí công năng để tối ưu nhất có thể.

Bố trí công năng nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê 8 tầng tối ưu nhất

Khi thiết kế văn phòng, chúng ta thường chú trọng nhiều vào tính thẩm mỹ mà nhiều khi quên mất rằng còn phải phát huy tối đa công năng của nó. Như trong nhiều bài viết chúng tôi đã chia sẻ, công năng và thẩm mỹ là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu khi thiết kế không chỉ văn phòng công ty mà còn áp dụng với loại hình công trình bất kỳ. Thật vậy, vì yếu tố công năng giúp cho phát huy tối đa hiệu suất làm việc của con người và còn thể hiện được tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Yếu tố công năng được thể hiện thông qua cách sắp xếp vị trí phòng ban, các khu vực trong văn phòng. Công năng khoa họa là phải tối ưu hóa thời gian di chuyển qua các lối giao thông, để các vị trí các phòng ban được sắp xếp thuận tiện cho quản lý và trao đổi công việc.

Những lưu ý khi thiết kế nội thất văn phòng như sử dụng đồ nội thất hiện đại, tiện nghi và kích thước phù hợp với từng khu vực. Điều này sẽ giúp phát huy tối đa công năng của nội thất kèm theo gia tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể văn phòng. Và cũng là vấn đề Sơn Hà Group luôn chú trọng tư vấn trong các buổi làm việc với khách hàng.

Mời bạn theo dõi cách bố trí của 8 tầng trong phương án thiết kế văn phòng cho thuê của chủ đầu tư Hải:

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 146

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 147

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 148

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 149

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 150

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 151

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 152

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 153

Thiết kế nội thất văn phòng làm việc cần lưu ý gì?

“Một mẫu thiết kế văn phòng đẹp thì không thể thiếu được yếu tố thẩm mỹ, vì con người luôn yêu cái đẹp nên việc quan tâm tới yếu tố thẩm mỹ sẽ tạo được động lực và nguồn cảm hứng cho nhân viên đến công ty và làm việc mỗi ngày” – Đây là quan điểm mà chúng tôi khá tâm đắc.

Trong thiết kế nội thất căn phòng, nét đẹp và sự thu hút sẽ được đánh giá trên phương diện hài hòa về màu sắc, cách trang trí và tổng thể bố cục sao cho vừa mắt. Cùng với đó, sau đây là một số lưu ý Sơn Hà Group luôn chú trọng:

– Ưu tiên ánh sáng trong thiết kế văn phòng không gian mở: Bởi một không gian có đầy đủ ánh sáng từ đèn trang trí văn phòng tới ánh sáng tự nhiên bên ngoài không chỉ là yếu tố phong thủy mà nó còn giúp bảo vệ đôi mắt của nhân viên khi phải tiếp xúc quá lâu với màn hình máy tính. Thiết kế văn phòng không gian mở sẽ giúp tạo thêm sức sống cho căn phòng của bạn.

– Không xuề xòa trong lựa chọn vật dụng trang trí nội thất văn phòng: Chúng tôi thường khuyên chủ đầu rằng nữa rằng, đối với vật dụng trang trí hãy chọn những món đồ phù hợp với ngành nghề cho văn phòng như: Cây xanh, sách, đèn trang trí,…như vậy sẽ giúp cho một mẫu thiết kế văn phòng sẽ trở nên đẹp và tài lộc hơn.

Sơn Hà Group mời bạn xem thêm hình ảnh về thiết kế nội thất tòa nhà văn phòng kết hợp nhà ở cho thuê này:

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 154

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 155

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 156

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 157

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 158

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 159

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 160

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 161

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 162

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 163

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 164

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 165

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 166

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 167

 

 

 

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 168

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 169

Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất văn phòng 1300m2 tại Hà Nội - SH VP 0051 170

Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết của Sơn Hà Group. Đừng chần chừ liên hệ Sơn Hà Group nếu bạn cũng muốn sở hữu tòa nhà văn phòng thiết kế thẩm mỹ, tối ưu công năng và tối ưu cả chi phí thiết kế và thi công!

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
5/5 - (1 bình chọn)
58Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế tòa nhà - văn phòng Kiến trúc tòa nhà văn phòng Mặt tiền 8m Thiết kế tòa nhà văn phòng Thiết kế tòa nhà văn phòng tại Hà Nội

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555