https://shac.vn/cap-nhat-day-du-nhat-ve-so-do-thong-thuy-cho-cua-noi-chung
https://shac.vn/biet-thu-phong-cach-dia-trung-hai
https://shac.vn/hoi-dap-1452-du-an-nao-khong-duoc-uy-quyen-cho-chi-nhanh-thuc-hien
https://shac.vn/quy-cach-phu-kien-ong-ppr-va-ong-pvc
https://shac.vn/sai-lam-khi-thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/689ghnbaes
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/892mjflawr
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/683kiwdasc
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/826ewqaslo
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/632ytravhn
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-chu-l
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-dien
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
Ngày đăng 02/14/2023
Ngày cập nhật 02/14/2023
5/5 - (2 bình chọn)

Thiết kế thi công căn hộ cho thuê hoặc thiết kế thi công căn hộ chung cư là trải nghiệm thú vị và cũng là lĩnh vực mặc dù được phát triển sau nhưng lại găt hái được nhiều thành công trong bức tranh Xây nhà trọn gói của Sơn Hà Group. Đối với dự án thiết kế và thi công trọn gói tòa căn hộ cho thuê 6 tầng của chủ đầu tư Hoài, đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư Sơn Hà Group vừa có thêm những lời khen của vị chủ đầu tư “kỹ tính”, am hiểu, lại vừa thêm kinh nghiệm giúp các khách hàng đưa ra giải pháp tối ưu chi phí mà vẫn sở hữu không gian căn hộ cho thuê hút khách, nổi bật.

Mời bạn cùng chúng tôi điểm lại những hình ảnh thực tế của dự án thiết kế thi công xây dựng trọn gói căn hộ cho thuê mà Sơn Hà Group đã có dịp được hợp tác với chủ đầu tư Hoài.

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 1
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 2
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 3
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 4
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 5
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 6
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 7
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 8
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 9
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 10
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 11
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 12
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 13
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 14
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 15
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 16
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 17
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 18
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 19
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 20
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 21
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 22
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 23
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 24
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 25
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 26
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 27
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 28
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 29
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 30
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 31
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 32
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 33
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 34
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 35
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 36
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 37
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 38
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 39
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 40
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 41
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 42
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 43
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 44
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 45
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 46
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 47
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 48
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 49
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 50
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 51
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 52
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 53
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 54
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 55
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 56
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 57
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 58
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 59
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 60
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 61
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 62
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 63
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 64
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 65
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 66
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 67
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 68
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 69
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 70
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 71
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 72
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 73
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 74
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 75
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 76
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 77
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 78
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 79
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 80
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 81
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 82
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 83
Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 84
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
 • Chủ đầu tư: Bà Hoài
 • Địa điểm: Khu đô thị Waterfront City Hải Phòng
 • Loại hình: Thiết kế thi công trọn gói căn hộ cho thuê
 • Số tầng: 6 tầng
 • Diện tích sàn: 90m2 (6m x 15m)
 • Mặt tiền: 6m

Bố trí công năng tối ưu cho căn hộ cho thuê giúp tiết kiệm chi phí đầu tư

Hiện nay, việc mua và cho thuê lại căn hộ chung cư đang trở thành xu hướng đầu tư. Và thực tế thì dịch vụ căn hộ cho thuê mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho nhiều chủ đầu tư không chỉ tại Hải Phòng mà trên nhiều tinh/thành phố lớn của cả nước. Với khách hàng thuê nhà, bên cạnh vị trí địa lý, giao thông, giá cả thì vấn đề căn hộ có nội thất hay trống là điều họ quan tâm nhất. Đó là lý do chủ đầu tư Hoài đã ngay lập tức ký kết hợp đồng với Sơn Hà Group về dự án thiết kế thi công trọn gói căn hộ cho thuê của chị tại Waterfront City.

Nếu với căn hộ mua với mục đích để ở, gia chủ thường chú trọng đến tính thẩm mỹ của căn hộ và dấu ấn cá nhân trong từng chi tiết thiết kế nội thất căn hộ. Với căn hộ cho thuê, bền và công năng sử dụng là yếu tố chủ căn hộ đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo được lấy lại được vốn, thu được lợi nhuận về lâu về dài. Thấu hiểu điều này, các kiến trúc sư Sơn Hà Group đề xuất phương án bố trí công năng tối ưu, để căn hộ vẫn đảm bảo tiện nghi với các khu chức năng mà chủ đầu tư tối ưu được chi phí.

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn mặt bằng công năng các tầng của tòa căn hộ 6 tầng tại Waterfront City như sau:

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 85

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 86

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 87

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 88

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 89

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 90

Ngay từ những buổi đầu làm việc về phương án bố trí mặt bằng căn hộ này, chủ đầu tư Hoài đã tỏ rõ sự hài lòng, và luôn miệng dành lời khen cho sự sáng tạo và nỗ lực của người thiết kế.

Thiết kế nội thất căn hộ cho thuê hiện đại, tối giản và đẹp mắt

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, các bản thiết kế căn hộ cho thuê (mang thương hiệu Sơn Hà Group) ra đời nhằm hướng đến đúng các vấn đề gia chủ quan tâm: tối ưu chi phí thiết kế nội thất, tối ưu chi phí thi công nội thất, đảm bảo chất lượng theo thời gian.

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 91

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 92

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 93

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 94

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 95

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 96

Theo đó, Sơn Hà Group đã lựa chọn thiết kế:

– Thiết kế hiện đại, tối giản, đầy đủ công năng

Lí do căn hộ cho thuê phải theo phong cách thiết kế này là do tính đa ứng dụng và tối giản của nội thất. Từ kiểu dáng đơn giản, ít phức tạp và cầu kì nhưng vẫn đáp ứng được về tính thẩm mỹ cũng như công năng sử dụng, từ đó giúp gia chủ tiết kiệm được tối đa chi phí cho đồ nội thất.

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 97 Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 98

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 99

 

– Cùng gia chủ lựa chọn nguyên vật liệu nội thất

Qua quá trinhg triển khai nhiều dự án tương tự, chúng tôi hiểu được rằng nguyên vật liệu đối với thiết kế căn hộ cho thuê không cần phải quá xa xỉ, đắt tiền, quan trọng là đảm bảo sự sang trọng, tinh tế và ít bị hao mòn. Đó là lý do phương án tư vấn của Sơn Hà Group dễ dàng nhận được đồng tình cao của chủ đầu tư Hoài.

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 100

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 101

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 102

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 103

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 104

– Đề xuất sử dụng vật dụng đồ gỗ và tối ưu chi phí:

Gỗ công nghiệp MDF hoặc MDF (kháng ẩm): đây là lựa chọn vật liệu phổ biến nhất cho các bản thiết kế căn hộ hiện đại ngày nay, bởi tính bền, thẩm mỹ, đa dạng về màu sắc, chi phí lại phù hợp cho một sản phẩm có thể sử dụng được từ 10 đến 15 năm.

Thật vậy, theo xu hướng chung hầu hết các thiết kế căn hộ hiện nay đều tin dùng sản phẩm gỗ công nghiệp do giá thành hợp lý, màu sắc và kiểu dáng đa dạng, đẹp đẽ, dễ sản xuất.

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 105

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 106

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 107

Thiết kế và thi công trọn gói căn hộ cho thuê tại Waterfront City Hải Phòng 108

Một cách tổng quát có thể nói rằng, ngoài việc phải đảm bảo và đã đảm bảo chất lượng thi công, về thiết kế nội thất căn hộ này, Sơn Hà Group sử dụng các khối hình học cơ bản chữ nhật, vuông, tròn, mọi chi tiết được đơn giản hóa tối đa, bề mặt trơn láng, ít chi tiết. Bởi phong cách này dễ dàng thi công không yêu cầu trình độ tay nghề quá cao, nên rất phù hợp với các căn hộ cho thuê mini chỉ đầu tư cơ bản nhưng vẫn mong muốn tạo nên nét riêng cho khu nhà cho thuê của mình, tiết giảm thời gian thi công giúp công trình nhanh chóng đi vào hoạt động hơn.

Nhưng chúng tôi cũng hiểu được rằng, để thật nổi bật trong hàng trăm căn hộ đang cho thuê xung quanh cần có những thiết kế thật phá cách. Chẳng hạn, chỉ cần một chiếc ghế sofa thiết kế độc đáo, một mảng tường decor ốp gạch, vẽ trang trí đã có thể tạo ấn tượng lớn cho khách thuê phòng. Đó là điều các kiến trúc sư Sơn Hà Group làm cho tòa căn hộ cho thuê tại Waterfront City này và nhận lại kết quả xứng đáng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh mới nhất về hệ thống căn hộ này cùng các dự án thiết kế thi công nội thất hoặc thiết kế thi công nhà ở nói chung của Sơn Hà Group.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
5/5 - (2 bình chọn)
52Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế nội thất

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555