Ngày đăng 06/06/2017
Ngày cập nhật 08/11/2020

Lĩnh vực thiết kế nhà đẹp tại Bắc Ninh với những công trình độc đáo trong thiết kế và chất lượng trong thi công đã mang lại nhiều thành công cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (thương hiệu SHAC, Sơn Hà Architecture). Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công này của doanh nghiệp xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam chính là nhờ thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến tại Bắc Ninh được đánh giá là khá đơn giản và nhanh chóng.

Thiết kế biệt thự kiểu Pháp 2 tầng và việc cấp giấy phép xây dựng công trình tại Bắc Ninh
Thiết kế biệt thự kiểu Pháp 2 tầng và việc cấp giấy phép xây dựng công trình tại Bắc Ninh

Trong nội dung bài viết hôm nay của chuyên mục thiết kế biệt thự Pháp SHAC, với những minh họa là công trình đẳng cấp tương đương, chúng tôi xin tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc những thông tin tổng quan nhất về quy trình thực hiện đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tại địa phương này (mà cụ thể là công trình không theo tuyến tại Bắc Ninh). Được dẫn nguồn từ website chính thống của địa phương, chúng tôi hi vọng rằng bài viết sẽ mang đến bạn đọc những thông tin tham khảo hữu ích nhất, thiết thực nhất về thủ tục cấp phép xây dựng công trình nói chung và hồ sơ cấp phép công trình xây dựng tại Bắc Ninh nói riêng.

Mẫu biệt thự cổ điển độc đáo phong cách Pháp được nhanh chóng cấp phép xây dựng
Mẫu biệt thự cổ điển độc đáo phong cách Pháp được nhanh chóng cấp phép xây dựng

Cũng trong phạm vi bài viết, như chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu, cùng với các nội dung của văn bản nhà nước SHAC cũng đã giới thiệu một số điển hình trong thiết kế biệt thự cổ điển để bạn đọc tham khảo thêm. Bạn đọc vui lòng click vào link đính kèm để có được thông tin chi tiết về phương án thiết kế mình yêu thích và quan tâm.

Thiết kế biệt thự Pháp 3 tầng đẹp và thủ tục cấp phép xây dựng là vô cùng quan trọng
Thiết kế biệt thự Pháp 3 tầng đẹp và thủ tục cấp phép xây dựng là vô cùng quan trọng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN TẠI BẮC NINH

– Chủ đầu tư nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng;

– Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Sở Xây dựng phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Sở xây dựng có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết;

– Sở Xây dựng có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng;

– Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; nếu Hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Xây dựng có văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN TẠI BẮC NINH

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI BẮC NINH

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);

– Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

* Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

+ CCQH hoặc Quyết định phê duyệt QHCT (nếu có);

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 – 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC (Theo Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP);

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với danh mục các công trình phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2011/TT-TNMT ngày 18/7/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường);

+ Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (nếu có);

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế;

+ Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm;

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo Phụ lục kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

 • 01 (bộ).

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC CỦA VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN TẠI BẮC NINH

 • Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Chủ đầu tư

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.

– Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Sở Xây dựng.

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

– Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

– Mức phí: 100.000đ (một trăm nghìn đồng chẵn).

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình không theo tuyến.

– Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.

a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

 • Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

 • Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3.

 • Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4:

Đối với công trình trong đô thị phải:

– Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5:

Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị, không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng:

– Địa chỉ cơ quan: Số 115, Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh.

– Số điện thoại: 0241.3822460

– Địa chỉ email: sxd@bacninh.gov.vn

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn đọc những thông tin về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến tại Bắc Ninh. SHAC cảm ơn bạn đọc đã theo dõi nội dung bài viết.

Mẫu biệt thự cổ điển đẹp phong cách lâu đài 6 tầng được hoàn thiện thủ tục cấp phép nhanh chóng
Mẫu biệt thự cổ điển đẹp phong cách lâu đài 6 tầng được hoàn thiện thủ tục cấp phép nhanh chóng

Quý vị cũng có thể xem thêm về bộ sưu tập thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
775Lượt xem

Xem thêm: Cẩm nang xây dựng nhà Cấp giấy phép xây dựng nhà ở Cấp phép xây dựng khách sạn CPXD - Cấp mới giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng Hồ sơ cấp phép xây dựng Quy định về cấp phép xây dựng nhà ở

  Yêu cầu tư vấn

  *Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất

  Tra cứu phong thủy
  Xem hướng Nhà
  Xem tuổi xây nhà
  DỰ TOÁN CHI PHÍ

  Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

  Dự toán Chi phí xây dựng

  Có liên quan

  Bình luận

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Tìm theo số tầng

  Tìm theo mặt tiền

  Bài viết mới nhất

  Yêu cầu tư vấn

   Ảnh khác

   .
   .
   .