https://shac.vn/biet-thu-3-tang-chu-l
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-phap
https://shac.vn/mau-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-mai-thai
https://shac.vn/mau-biet-thu-4-tang-5-tang-6-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-100m2
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-10x10
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-dien
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-kieu-nhat-ban
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-mai-thai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-song-lap
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-vuon
https://shac.vn/thiet-ke-khach-san
https://shac.vn/tieu-chuan-khach-san-3-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-1-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-2-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-5-sao
https://shac.vn/cap-nhat-chi-phi-xay-biet-thu-hien-dai-moi-nhat-2024
https://shac.vn/chon-cong-ty-thiet-ke-xay-dung-biet-thu-uy-tin-nhat-2024
https://shac.vn/kinh-nghiem-xay-nha-biet-thu-chi-tiet-nhat-tu-a-den-z
Ngày đăng 01/30/2023
Ngày cập nhật 09/15/2023
2.8/5 - (6 bình chọn)

Thiết kế biệt thự hiện đại tại mang cảm hứng tương lai luôn là loại hình thiết kế được yêu thích nhất tại Việt Nam. Sơn Hà Group với mong muốn mang đến những thiết kế mới lạ, độc đáo và đầy cảm hứng ứng dụng, đội ngũ kiến trúc sư chúng tôi luôn luôn tìm nhiều hơn các cách triển khai mới. Với kinh nghiệm 20 năm trong thiết kế thi công trọn gói kiến trúc và nội thất, cùng Sơn Hà Group khám phá thiết kế mới lạ đầy ấn tượng nhưng vẫn thanh lịch của công trình tiếp theo tại Quảng Bình!

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 1
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 2
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 3
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 4
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 5
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 6
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 7
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 8
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 9
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 10
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 11
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 12
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 13
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 14
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 15
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 16
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 17
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 18
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 19
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 20
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 21
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 22
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 23
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 24
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 25
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 26
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 27
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 28
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 29
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 30
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 31
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 32
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 33
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 34
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 35
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 36
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 37
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 38
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 39
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 40
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 41
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 42
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 43
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 44
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 45
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 46
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 47
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 48
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 49
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 50
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 51
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 52
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 53
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 54
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 55
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 56
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 57
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 58
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 59
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 60
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 61
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 62
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 63
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 64
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 65
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 66
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 67
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 68
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 69
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 70
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 71
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 72
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 73
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 74
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 75
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 76
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 77
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 78
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 79
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 80
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 81
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 82
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 83
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 84
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 85
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 86
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 87
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 88
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 89
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 90
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 91
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 92
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 93
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 94
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 95
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 96
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 97
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 98
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 99
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 100
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 101
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 102
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 103
Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 104
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
 • Chủ đầu tư: ông Hải
 • Địa điểm: Quảng Bình
 • Loại hình: Thiết kế thi công biệt thự hiện đại
 • Số tầng: 3 tầng
 • Tổng diện tích: 
 • Mặt tiền: 
 • Công năng:
   • Tầng 1: Phòng khách, Phòng ăn, Phòng ngủ
   • Tầng 2: Sảnh; 02 Phòng ngủ
   • Tầng 3: Sảnh; Phòng ngủ; Phòng thờ; Sân phơi

Thiết kế kiến trúc hiện đại 3 tầng biệt thự hiện đại

Trong bất cứ công trình nào, cảm hứng thiết kế hay những nguồn ý tưởng thô sơ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong công trình lần này, chủ đầu tư là ông Hải đã trao đổi với Sơn Hà Group về những phong cách và ý tưởng ngôi nhà của gia đình. Trong đó chủ đầu tư đặc biệt yêu thích phong cách hiện đại, chính vì thế công trình này đã được ra đời đáp ứng toàn bộ những tiêu chuẩn của cả gia đình đưa ra.

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 105

Thi công biệt thự hiện đại như tinh thần đã trao đổi cùng chủ đầu tư, chúng tôi mong muốn mang đến một thiết kế ấn tượng, tiện nghi nhưng vẫn hoàn hảo với công năng sử dụng nâng niu chất lượng cuộc sống. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại thường được biết đến với các đặc điểm dễ dàng nhận thấy như: gam màu trung tính, ứng dụng các hình khối tối giản, các đường vuông góc, vật liệu bê tông xen kẽ cùng kính và gỗ nhân tạo,… Tất cả các điều đó đều được ứng dụng trong công trình của chủ đầu tư Hải.

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 106

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 107

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 108

Một lần nữa phải dành lời ngợi khen cho đội ngũ kiến trúc sư Sơn Hà – những người đã nghiên cứu tỉ mỉ không chỉ địa thế nhà, mà còn cả cá tính của gia chủ, những phong cách thiết kế đang thịnh hành,… để từ đó tổng hòa và sáng tạo nên thiết kế hoàn hảo nhất! Qua đó, tòa nhà được tạo nên, cấu thành từ những đường nét thiết kế tối giản. Các đường vuông góc, song song, và cả những đường nét mang tính sáng tạo. Tất cả đều hài hòa và thể hiện chính xác tinh thần thiết kế.

Từ thiết kế trên bản vẽ đến thi công thực tế

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 109

Từ bản vẽ đến thi công là một quá trình yêu cầu không chỉ tay nghề của đội ngũ thiết kế và thi công mà còn nhờ tầm nhìn của chủ đầu tư và kiến trúc sư. Làm sao để tạo nên một thiết kế, một phong cách dễ dàng triển khai nhưng vẫn mang nét độc đáo và cá tính riêng. Nhiều chủ đầu tư dù có phương án và thiết kế hợp lý nhưng do chọn sai đơn vị thi công nên từ đó dẫn đến việc thành quả cuối cùng không đúng ý tưởng đề ra.

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 110

Giải pháp cho vấn đề này là chọn dịch vụ thiết kế thi công trọn gói của Sơn Hà Group, với đội ngũ thiết kế tài ba, tận tâm đi cùng đội ngũ thợ có tay nghề cao, đơn vị giám sát chặt chẽ, hiệu quả và năng suất. Mọi ý tưởng ban đầu trên bản vẽ sẽ được hiện thực hóa một cách tối ưu, đem đến ngôi nhà trong mơ dành cho gia chủ.

Trong công trình của chủ đâu tư Hải, toàn bộ những tinh hoa kiến trúc từ các đường nét, màu sắc và chất liệu đều được hiện thực hóa ở phiên bản cao nhất, đem đến những trọn vẹn tiện nghi cho ia chủ. Công trình này cũng là điểm sáng trong thiết kế kiến trúc những ngày cận tết cuối năm mà Sơn Hà Group tự hào gửi đến bạn đọc.

Công năng sử dụng phía trong biệt thự hiện đại

Không chỉ có thiết kế phù hợp, ngôi nhà biệt thự hiện đại còn có công năng sử dụng tiện nghi, thông minh, ấn tượng và đặc biệt phù hợp với nhu cầu của gia đình gia chủ. Có thể nói, phương án thiết kế Sơn Hà Group đưa ra đã hoàn toàn phù hợp và bổ trợ cho thiết kế kiến trúc thêm phần ấn tượng. Chi tiết bố trí công năng sử dụng bao gồm:

 • Tầng 1: Phòng khách, Phòng ăn, Phòng ngủ
 • Tầng 2: Sảnh; 02 Phòng ngủ
 • Tầng 3: Sảnh; Phòng ndành lời ngợi kgủ; Phòng thờ; Sân phơi

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 111

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 112

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 113

Thiết kế nội thất 

Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 114 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 115 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 116 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 117 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 118 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 119 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 120 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 121 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 122 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 123 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 124 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 125 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 126 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 127 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 128 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 129 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 130 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 131 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 132 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 133 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 134 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 135 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 136 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 137 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 138 Thiết kế và thi công trọn gói biệt thự hiện đại 3 tầng Quảng Bình - SH BTD 0106 139

Với những thông tin về công trình biệt thự hiện đại tại Quảng Bình, Sơn Hà Group tin rằng đã mang đến cho các chủ đầu tư tương lai những gợi ý chất lượng để áp dụng trong không gian của riêng mình. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với hotline và fanpage của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại tại các bài viết sau!

 

2.8/5 - (6 bình chọn)
537Lượt xem

Xem thêm: hồ sơ Hồ sơ - Thiết kế biệt thự Hồ sơ - Thiết kế biệt thự hiện đại

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tham khảo thêm về Biệt thự

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555