Ngày đăng 09/08/2023
Ngày cập nhật 09/08/2023
5/5 - (1 bình chọn)

Xu hướng thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê đang được nhiều gia chủ yêu thích lựa chọn vì tận dụng được tối đa mọi không gian, vừa ở vừa kinh doanh. 

Tuy nhiên, việc sở hữu một ngôi nhà biệt thự kết hợp kinh doanh quán cà phê không phải điều dễ dàng. Thấu hiểu được nhu cầu của các gia chủ, Sơn Hà Group đã không ngừng tìm tòi và nghiên cứu mang đến những giải pháp tốt nhất. 

Thông qua những chia sẻ dưới đây, Sơn Hà Group mời quý khách tìm hiểu qua công trình biệt thự kiêm quán cà phê được thực hiện tại Hà Nam. Từ đó có được cái nhìn khách quan nhất về giải pháp thiết kế mà Sơn Hà Group mang đến cho gia chủ.

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 138
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 139
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 140
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 141
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 142
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 143
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 144
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 145
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 146
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 147
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 148
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 149
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 150
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 151
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 152
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 153
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 154
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 155
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 156
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 157
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 158
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 159
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 160
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 161
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 162
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 163
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 164
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 165
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 166
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 167
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 168
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 169
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 170
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 171
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 172
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 173
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 174
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 175
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 176
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 177
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 178
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 179
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 180
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 181
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 182
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 183
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 184
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 185
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 186
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 187
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 188
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 189
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 190
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 191
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 192
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 193
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 194
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 195
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 196
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 197
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 198
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 199
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 200
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 201
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 202
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 203
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 204
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 205
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 206
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 207
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 208
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 209
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 210
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 211
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 212
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 213
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 214
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 215
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 216
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 217
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 218
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 219
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 220
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 221
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 222
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 223
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 224
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 225
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 226
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 227
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 228
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 229
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 230
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 231
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 232
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 233
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 234
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 235
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 236
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 237
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 238
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 239
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 240
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 241
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 242
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 243
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 244
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 245
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 246
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 247
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 248
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 249
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 250
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 251
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 252
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 253
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 254
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 255
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 256
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 257
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 258
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 259
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 260
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 261
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 262
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 263
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 264
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 265
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 266
Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 267

Thông tin dự án công trình biệt thự kiêm quán cà phê tại Hà Nam

 • Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Lộc 
 • Địa điểm: Hà Nam
 • Tổng quan: 4 tầng, 1 lửng 1 tum, 2 mặt tiền 
 • Kiến trúc: Phong cách tân cổ điển
 • Công năng: Tầng 1, tầng lửng và tầng 2 là quán cà phê, tầng 3 và tầng 4 là phòng sinh hoạt cho gia đình.

1. Phong cách thiết kế ngoại thất 4 tầng

Mô hình biệt thự kết hợp quán cafe được gia chủ ưa chuộng xây dựng phổ biến tại các thành phố lớn, nhất là đối với những khu vực đông dân cư. Gia chủ thường mong muốn một công trình bề thế, ấn tượng, vừa kinh doanh ở các tầng dưới, và cũng có đủ không gian sinh hoạt gia đình ở các tầng trên. Trong dự án thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê tại Hà Nam, Sơn Hà Group đưa ra giải pháp kiến trúc phong cách tân cổ điển, hướng đến sự sang trọng nhưng cũng đơn giản và cân đối trong từng đường nét thiết kế. 

Kiến trúc tân cổ điển nhấn mạnh vào hình khối trong kiến trúc, phối hợp các gam màu sáng – tối để tạo ấn tượng mặt ngoài vững chắc, sang trọng. Sơn Hà Group lựa chọn màu sắc theo hướng kiến trúc cổ điển kết hợp hiện đại để phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của gia chủ. Các tông màu chính được sử dụng là màu vàng nhạt và màu trắng. Tông màu trắng ngọc trai phủ lên phần lớn ngoại thất, phối cùng màu vàng nhạt của khối đế. Điểm xuyết cùng các chi tiết viền đen trên khung cửa, lan can càng nhấn lên ấn tượng mạnh mẽ cho công trình.

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 268

Điểm nổi bật trong công trình này là 2 mặt tiền trên lô đất tại góc ngã tư. Hiểu rõ được đặc điểm này, các kiến trúc sư của Sơn Hà Group lựa chọn phương án bố trí các chi tiết kiến trúc với tỷ lệ tương xứng. Lựa chọn này mang lại cảm giác đối xứng hoàn hảo. Đồng thời, nét tân cổ điển thể hiện rõ ràng trong cách sắp xếp các cột, chi tiết hoa văn, phào chỉ, khuôn cửa,  tạo nên một vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ làm nổi bật công trình.

Quý khách cũng muốn thiết kế công trình tích hợp 2 trong 1? Vui lòng để lại thông tin nhu cầu dưới đây, Sơn Hà Group sẽ đồng hành cùng quý khách:

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

Để đáp ứng nhu cầu và tận dụng không gian, Sơn Hà Group đã lựa chọn thi công tầng 1, tầng lửng và tầng 2 là quán cafe và các tầng trên còn lại là sinh hoạt không gian của gia đình gia chủ. Ngoài ra, các kiến trúc sư còn tận dụng tiểu cảnh xung quanh ngôi biệt thự để tạo các không gian xanh, dịu mát cho công trình.

2. Bố trí và phong cách thiết kế nội thất

Phong cách thiết kế nội thất cũng quan trọng không kém, phản ánh được tính cách và sở thích của gia chủ. Với công trình tích hợp 2 trong 1 biệt thự kiêm quán cà phê, các kiến trúc sư Sơn Hà Group đã đưa ra giải pháp bố trí công năng hợp lý cho dự án:

 • Tầng 1: Gara, sân, sảnh, khu cafe, quầy bar + 02 nhà vệ sinh 
 • Tầng lửng: Thông tầng, khu cafe + 02 nhà vệ sinh 
 • Tầng 2:  Khu cafe + 02 nhà vệ sinh 
 • Tầng 3: Phòng khách, phòng bếp/ăn, phòng giúp việc, phòng ngủ nhỏ + 02 nhà vệ sinh 
 • Tầng 4: Phòng Master ( phòng thay đồ + WC), 2 phòng ngủ nhỏ, 2 thay đồ, 1 nhà vệ sinh. 

Toàn bộ tầng 1, tầng lửng và tầng 2 sẽ là nơi kinh doanh quán cafe được gia chủ lựa chọn. Theo nguyện vọng của gia chủ, Sơn Hà Group sẽ thiết kế tầng 1 với các công năng chính bao gồm khu cafe, sảnh chờ,quầy bar, gara để xe và sân vườn ngoài trời để khách hàng có thể tận hưởng không gian thoáng mát khi thưởng thức cafe. Tầng 1 sẽ là không gian tiếp đón và quầy pha chế cafe. 

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 269

Đặc biệt, phần thông tầng giữa tầng 1 và tầng lửng tạo không gian thoáng và điểm nhấn khác biệt cho khu vực đón tiếp. Còn trên tầng lửng, khách hàng sẽ vừa được nhâm nhi thưởng thức ly cafe thơm ngon, vừa đắm chìm trong view không gian cuốn hút. 

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 270

Với kiểu thiết kế này, gia chủ sẽ tiết kiệm tối ưu không gian sử dụng và tiết kiệm chi phí thi công xây dựng một quán cafe hoàn chỉnh. Ở tầng 2, không gian được gia chủ định hướng đó là khu cafe hoàn toàn để khách hàng tận dụng không gian yên tĩnh làm việc và tận hưởng những ly cafe đậm đà. 

Nội thất các tầng sinh hoạt của công trình được Sơn Hà Group bố trí theo phong cách tân cổ điển, là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Đặc biệt là sự lược bỏ các chi tiết cầu kỳ, rườm rà để thêm vào nét đơn giản của kiến trúc hiện đại. Phong cách tân cổ điển tập trung vào tỷ lệ, sự sắp xếp các đồ nội thất, những bức tường hơn là phối các màu sắc sáng – tối để tăng lên sự sang trọng của không gian.

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 271

Toàn bộ không gian nội thất của ngôi biệt thự sử dụng gỗ tự nhiên cao cấp, gỗ ép nhập khẩu và phủ lên lớp sơn bóng bẩy, sang trọng. Các kiến trúc sư Sơn Hà Group tập trung vào sự tính toán, tỷ lệ các chi tiết một cách đầy đủ thể hiện được sự sang trọng và thoải mái cho gia chủ. Đặc biệt, tường vân được ốp đá với bảng màu tinh tế, trang nhã kiểu tối giản, hiện đại để phù hợp với thị hiếu gia chủ. Để mang đến giấc ngủ thoải mái hơn, tất cả giường ngủ đều bọc nỉ nhung cao cấp, vô cùng êm ái.   

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 272

Đối với khu vực phòng thờ, gia chủ mong muốn thiết kế theo phong cách tân cổ điển để tạo sự trang nghiêm, đẳng cấp, duy trì phong cách hài hòa với tổng thể ngôi nhà. Đặc biệt, toàn bộ nội thất trong phòng thờ đều được sử dụng gỗ tự nhiên kết hợp với ánh sáng ấm, dịu nhẹ tăng sự ấm áp cho không gian. Không gian phòng thờ sử dụng đèn chùm điểm nhấn văn hoá Á Đông  mang đến ánh sáng vàng dịu nhẹ tạo sự ấm cúng cho toàn bộ không gian. 

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 273

Ngoài ra, Sơn Hà Group đã thiết kế thêm một khu vực không gian xanh thoáng đãng cho ngôi nhà. Khu vực sân chơi sẽ được tích hợp với khu vực giặt đồ, phơi đồ để tiết kiệm không gian cho ngôi biệt thự. Khu vực này được bố trí một số bàn ghế để gia chủ có thể tận hưởng không gian như tổ chức những buổi tụ tập ăn uống với bạn bè. 

Thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê Hà Nam phong cách Tân Cổ Điển 274

Nhìn chung với công trình biệt thự kiêm quán cà phê, kiến trúc sư đã bố trí sử dụng các chi tiết đơn giản nhất, thiên về những đường nét thẳng, hướng đến sự tối giản và tinh tế phù hợp với phong cách tân cổ điển. Tổng thể ngôi biệt thự sẽ mang đến sự sang trọng và ấn tượng cho những ai ghé thăm quán cafe tích hợp trong công trình này. 

3. Câu hỏi thắc mắc thường gặp về phong cách Tân Cổ Điển 

Sơn Hà Group tự hào là đơn vị thi công và thiết kế các công trình hơn 20 năm đã nhận được vô số sự tin tưởng từ khách hàng. Chúng tôi đã có cơ hội thiết kế các công trình sở hữu những công năng khác nhau, điển hình như mẫu biệt thự kiêm quán cà phê phong cách Tân Cổ Điển tại Hà Nam. 

Trong quá trình phác thảo ý tưởng, Sơn Hà Group nhận thấy khách hàng thường có một số thắc mắc giống nhau về kiến trúc Tân cổ điển. Trong bài viết này, Sơn Hà Group sẽ giải đáp một số thắc mắc thường gặp về phong cách thiết kế Tân cổ điển. 

3.1 Có nên lựa chọn phong cách Tân cổ điển không? 

Phong cách Tân cổ điển là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Phong cách này mang đến một không gian tinh tế, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Tân cổ điển là phong cách chú trọng đến sự cân bằng các yếu tố trong không gian ngôi nhà, thay vì tập trung rườm rà vào một chi tiết.  

Hiện nay, có rất nhiều gia chủ yêu thích và lựa chọn phong cách thiết kế này cho công trình nhà ở của mình. Phong cách tân cổ điển hướng đến một ngôi nhà kết hợp hoàn mỹ giữa những nét đẹp cổ xưa cùng với sự phóng khoáng hiện đại. Đây cũng là phong cách được nhiều gia chủ lựa chọn để thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của bản thân vào thiết kế. 

3.2 Thi công công trình biệt thự kiêm quán cafe Tân cổ điển phức tạp không?

So với tất cả mọi công trình được Sơn Hà Group thiết kế và xây dựng, mẫu nhà biệt thự kết hợp quán cafe Tân cổ điển đòi hỏi mức độ chính xác và tinh tế cao trong quá trình xây dựng, bao gồm cả các chi tiết ngoại thất và nội thất.

Với đường nét tối ưu và tinh tế, dự án này đặt ra yêu cầu về sự chính xác trong thiết kế và cần sự tinh tế trong thực hiện từ phía đội ngũ xây dựng có kỹ năng cao. Bên cạnh đó, sự phức tạp của mô hình nhà biệt thự kết hợp quán cafe Tân cổ điển còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế đáp ứng nhu cầu của từng chủ đầu tư.

Vì vậy, Sơn Hà Group, với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng, là sự lựa chọn thông minh để hỗ trợ bạn thực hiện dự án nhà biệt thự kết hợp quán cafe Tân cổ điển một cách đơn giản, hiệu quả và bền vững nhất. Xin vui lòng liên hệ với Sơn Hà Group thông qua Fanpage Công ty Cổ phần Xây dựng Sơn Hà hoặc số điện thoại 0225 2 222 555 – 0906 222 555 để được tư vấn cụ thể hơn.  

3.3 Không gian sống trong nhà biệt thự tân cổ điển được phân chia thế nào cho hợp lý?

Một trong những đặc điểm của phong cách tân cổ điển đó là yếu tố phân chia không gian theo “tỷ lệ vàng”. Đây là tỷ lệ được đề cao trong phong cách tân cổ điển và là chìa khóa cho sự thành công của phong cách này. Sự hoàn hảo trong việc phân chia tỷ lệ đã tạo nên một không gian sống tinh tế, hài hòa cho tổng thể toàn bộ ngôi nhà của gia chủ.  

 

4. Tổng kết

Trên đây là những chia sẻ về toàn bộ phương án thiết kế ngoại thất và cách bố trí công năng nội thất phía trong công trình thiết kế biệt thự kiêm quán cà phê. Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã đúc kết cho mình được ý tưởng để tạo nên một phong cách riêng biệt và độc đáo. Để tìm hiểu thêm về loại hình công trình nhà ở kết hợp kinh doanh, mời quý khách xem thêm công trình Nhà phố kinh doanh phong cách Tân Cổ Điển hoặc công trình Nhà kinh doanh quán cà phê  do Sơn Hà Group thực hiện.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
5/5 - (1 bình chọn)
38Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế biệt thự Hồ sơ - Thiết kế biệt thự tân cổ điển

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tham khảo thêm về Biệt thự

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Ảnh khác

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

.
.
.
.
.
0906.222.555