https://shac.vn/biet-thu-3-tang-chu-l
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-phap
https://shac.vn/mau-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-tan-co-dien
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-mai-thai
https://shac.vn/mau-biet-thu-4-tang-5-tang-6-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-100m2
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-10x10
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-dien
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-kieu-nhat-ban
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-mai-thai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-song-lap
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-vuon
https://shac.vn/thiet-ke-khach-san
https://shac.vn/tieu-chuan-khach-san-3-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-1-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-2-sao
https://shac.vn/tieu-chuan-thiet-ke-khach-san-5-sao
https://shac.vn/cap-nhat-chi-phi-xay-biet-thu-hien-dai-moi-nhat-2024
https://shac.vn/chon-cong-ty-thiet-ke-xay-dung-biet-thu-uy-tin-nhat-2024
https://shac.vn/kinh-nghiem-xay-nha-biet-thu-chi-tiet-nhat-tu-a-den-z
https://shac.vn/5-mau-biet-thu-mini-2-tang-dep-gia-re-gay-sot-2024
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-tan-co-dien
https://shac.vn/biet-thu-lau-dai
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
Ngày đăng 09/13/2023
Ngày cập nhật 09/13/2023
5/5 - (4 bình chọn)

Dự án biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang của ông Lê Hoàng Linh là một trong số những dự án thiết kế biệt thự tiêu biểu mà Sơn Hà Group rất hân hạnh được thực hiện. Đây là công trình vô cùng ấn tượng được kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp. Tổng thể công trình toát lên nét đẹp xa hoa cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Sự “hào phóng” trong đầu tư của gia chủ cũng là yếu tố thuận lợi tạo cơ hội để chúng tôi làm nên “siêu phẩm” đặc biệt như vậy.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 6
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 7
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 8
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 9
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 10
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 11
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 12
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 13
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 14
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 15
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 16
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 17
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 18
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 19
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 20
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 21
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 22
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 23
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 24
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 25
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 26
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 27
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 28
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 29
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 30
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 31
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 32
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 33
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 34
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 35
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 36
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 37
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 38
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 39
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 40
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 41
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 42
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 43
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 44
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 45
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 46
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 47
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 48
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 49
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 50
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 51
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 52
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 53
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 54
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 55
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 56
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 57
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 58
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 59
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 60
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 61
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 62
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 63
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 64
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 65
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 66
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 67
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 68
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 69
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 70
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 71
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 72
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 73
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 74
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 75
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 76
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 77
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 78
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 79
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 80
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 81
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 82
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 83
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 84
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 85
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 86
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 87
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 88
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 89
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 90
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 91
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 92
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 93
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 94
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 95
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 96
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 97
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 98
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 99
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 100
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 101
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 102
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 103
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 104
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 105
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 106
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 107
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 108
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 109
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 110
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 111
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 112
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 113
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 114
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 115
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 116
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 117
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 118
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 119
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 120
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 121
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 122
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 123
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 124

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư: Lê Hoàng Linh
 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích xây dựng: 214m
 • Diện tích sân vườn: 117m2
 • Số tầng: 2 tầng 1 tum với cấu trúc 1 hầm, 1 chóp, 1 áp tum (tổng chiều cao 23m)
 • Số phòng: 
  • 1 phòng khách
  • 1 phòng ăn
  • 1 phòng thờ
  • 4 phòng ngủ
  • 1  phòng karaoke
 • Phong cách: Kiến trúc cổ điển
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group 

Với mong muốn xây dựng một không gian sống sang trọng, xa hoa và đầy tinh tế, các kiến trúc sư của Sơn Hà Group đã mang tới cho gia chủ những giải pháp bao gồm:

 • Sử dụng các chi tiết phào chỉ đắp vẽ hoa văn phào chỉ bằng vữa xi măng tạo ra nét đặc trưng của phong cách thiết kế cổ điển
 • Lấy mái chóp làm điểm nhấn cho toàn bộ công trình
 • Màu sơn tường màu sơn nước kem vàng, cột phào chỉ sơn màu trắng sứ khiến cho tổng thể có sự kết hợp hài hòa đầy tinh tế.

Choáng ngợp trước hình ảnh nguy nga và đầy tráng lệ của biệt thự 

Nhìn vào tổng thể công trình, sự nguy nga và tráng lệ cùng với cảm giác bề thế chắc chắn sẽ là ấn tượng đầu tiên trong suy nghĩ của bạn. Bí quyết tạo nên nét đẹp tổng thể này chính là nằm ở sự chú trọng trong cân đối của hình khối, bố cục, trong đường nét kiến trúc của đơn vị thiết kế. Sự cân đối hài hòa chính xác đến từng centimet đó đã mang tới tới cảm giác vô cùng vững chãi và uy nghi cho công trình. 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 125
Choáng ngợp trước hình ảnh nguy nga và đầy tráng lệ của biệt thự

Có thể thấy, quy mô về số tầng không phải là điều được chú trọng ở dự án của ông Linh. Thay vào đó, điều khiến cho người ta dễ dàng bị thu hút ở những ánh nhìn đầu tiên chính là những tiểu tiết nhỏ được thiết kế vô cùng tinh tế. Chúng được sắp xếp hoàn hảo và rất hợp lý nên đã mang tới hiệu ứng ánh nhìn sang trọng và đậm nét quý phái cho ngôi biệt thự .  

Không thể bỏ qua sự ấn tượng khi chiêm ngưỡng dự án biệt thự này với những đường nét phào chỉ được thiết kế vô cùng chỉn chu và mềm mại. Đây được xem là 1 trong những yếu tố quan trọng làm nên đặc trưng của các mẫu biệt thự kiểu Pháp. Các chi tiết phào chỉ có vẻ đẹp vượt thời gian chính vì vậy không cần lo lắng về yếu tố xu thế. 

Màu sắc chủ đạo của không gian biệt thự là tông màu trắng vàng. Đây cũng chính là nét đặc trưng trong màu sắc thiết kế của các kiến trúc cổ điển. Việc ứng dụng tông màu sáng một cách khéo léo đã giúp tôn lên các đường nét trang trí và các chi tiết kiến trúc nhỏ của biệt thự một cách đầy tinh tế. Việc sử dụng tông trắng vàng đặc biệt cũng khiến cho tổng thể bố cục hài hòa, tạo cảm giác rộng lớn và bề thế hơn rất nhiều cho công trình.

Khám phá không gian đẳng cấp và bề thế của dự án

Không chỉ đạt được độ hài hòa trong trong thể, sự uy nghi và xa hoa của công trình biệt thự này còn được thể hiện vô cùng rõ nét trong thiết kế không gian đầy đẳng cấp bởi các kiến trúc sư của Sơn Hà Group. 

Nếu bạn cũng đang có nhu cầu thi công thiết kế biệt thự, liên hệ ngay với Sơn Hà Group để được tư vấn những giải pháp thiết kế không gian phù hợp nhất!

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

Mái vòm uyển chuyển kết hợp cùng đường nét phào chỉ đặc trưng khiến tổng thể vô cùng hài hòa

Nét uyển chuyển của thiết kế mái vòm được xem là điểm nhấn khiến cho tổng thể công trình biệt thự trở nên sinh động và thu hút đặc biệt. Không chỉ đóng vai trò là một “nút thắt” quan trọng trong tổng thể hài hòa, chi tiết mái vòm còn là ý đồ của đội ngũ thiết kế. Cụ thể, đây được xem là biểu tượng đặc trưng thường thấy của các biệt thự kiểu Pháp đầy quyền lực. Từ ý đồ đó, chi tiết mái vòm đã được tạo ra làm nên dấu ấn hoài cổ đầy tinh tế cho căn biệt thự. 

Nhìn xuống bề mặt các tầng không gian phía dưới, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được sự phân bố vô cùng đều của các đường chỉ ngang dọc. Tại vị trí cửa sổ, mái sảnh hay vòm mái đều có sự góp mặt của chi tiết này. Điều này đã tạo nên sự kết nối rất mượt mà, hạn chế được sự cứng nhắc và thô cứng của phong cách thiết kế cổ điển cũ nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bề thế, uy nghi cho công trình theo đúng mong muốn của gia chủ. 

Mái vòm uyển chuyển kết hợp cùng đường nét phào chỉ đặc trưng khiến tổng thể vô cùng hài hòa
Mái vòm uyển chuyển kết hợp cùng đường nét phào chỉ đặc trưng khiến tổng thể vô cùng hài hòa

Thiết kế mặt tiền giúp gia tăng độ hoành tráng của công trình

Điểm thu hút dễ dàng nhận ra trong ý đồ thiết kế mặt tiền của công trình biệt thự này chính là sảnh chính cao và rộng kết hợp cùng hệ cột trụ tạo nên cái chất cổ điển Hy Lạp không thể lẫn vào đâu được. 

Hệ cột trụ kép với thiết kế phào chỉ tỉ mỉ với điểm nhấn là những hoa văn đắp nổi tạo nên vẻ đẹp cá tính khác biệt cho mặt tiền công trình. Hệ cột này kết hợp với mái sảnh tam giác đã thành công khơi gợi lên nét đẹp kiến trúc cổ kính đầy hoài niệm đúng chất phương tây. 

Phần cửa chính ra vào được kiến trúc sư của Sơn Hà Group tư vấn sử dụng cửa gỗ đỏ vừa giúp bản ánh giá trị cao cấp và tô điểm mạnh mẽ cho nét đẹp quyền lực của tổng thể; vừa tạo ra sự kết nối không gian đầy tinh tế với hệ thống cửa sổ và cửa mái vòm phía trên. 

Hai sảnh phụ được thiết kế đối xứng với nhau, đây chính là đặc trưng thiết kế trong phong cách thiết kế cổ điển mà vẫn tạo ra sự hiện đại. Chi tiết này giúp cho các công năng phía bên trong căn biệt thự được thực hiện thuận hiện hơn. Mọi người di chuyển qua lại cũng thoải mái, tiện ích và dễ dàng hơn. 

Cùng với thiết kế hệ cột ở sảnh chính, khu vực các phần tường của mặt tiền dự án cũng được bố trí các hệ thống cột vuông giả đan xen. Ý đồ của kiến trúc sư ở đây là nhằm tạo nên sự vững chãi và khỏe khoắn cho công trình. 

Hệ thống cửa sổ bằng kính được sử dụng tối đa nhằm tận dụng ánh sáng không gian giúp cho không gian bên trong biệt thự được đón nắng dễ dàng từ phía bên ngoài. Như vậy sẽ tạo ra sự thông thoáng tự nhiên cho tổng thể đồng thời giúp tiết kiệm nhu cầu sử dụng điện năng của gia đình.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 125
Thiết kế mặt tiền giúp gia tăng độ hoành tráng của công trình

Nội thất xa hoa và đẳng cấp trong các phòng công năng

Biệt thự của ông Linh được xây dựng với kết cấu 1 tầng hầm. Đây chính là kiểu thiết kế kết cấu công trình đặc trưng của những lâu đài hoàng cung châu Âu. Không gian tầng hầm này sẽ được tận dụng để làm khu vực để xe ô tô.

Về nội thất không gian các phòng công năng của công trình, nội thất đều được sử dụng chung 1 tone màu vàng, trắng kem, tone màu gỗ nâu và nâu đỏ giúp thể hiện sự nhất quán trong thiết kế nối thất liên kết của tổng thể. Sự sang trọng và gu thẩm mỹ cao cấp trong chọn lựa màu sắc, mẫu nội thất và ý đồ bài trí bố cực đã giúp cho không gian các phòng được thoáng đãng hơn, có nhiều diện tích trống nhằm tạo ra cảm giác thông thoáng và xa hoa.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 127
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 128
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 129
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 130
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 131
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 132
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 133
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 134
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 135
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 136
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 137
Nội thất không gian phòng thờ
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 138
Nội thất không gian phòng thờ
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 139
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 140
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 141
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 142
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 143
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 144
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 145
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 146
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 147
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 148
Nội thất phòng ngủ 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 149
Nội thất phòng ngủ 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 150
Nội thất phòng ngủ 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 151
Nội thất phòng ngủ 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 152
Nội thất phòng ngủ 3

 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 153
Không gian nội thất phòng ngủ 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 154
Không gian nội thất phòng ngủ 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 155
Không gian nội thất phòng ngủ 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 156
Không gian phòng WC 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 157
Không gian phòng WC 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 158
Không gian phòng WC 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 159
Không gian phòng WC 2

 

 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 160
Không gian phòng WC 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 161
Không gian phòng WC 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 162
Không gian phòng WC 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 163
Không gian phòng WC 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 164
Không gian phòng WC 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 165
Không gian phòng WC 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 166
Không gian khu vực tum 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 167
Không gian khu vực tum 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 168
Không gian khu vực tum 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 169
Không gian khu vực tum 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 170
Không gian khu vực tum 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 171
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 172
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 173
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 174
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 175
Không gian khu vực sân vườn

Mặt bằng công năng của dự án

Công trình biệt thự bao gồm có 1 tầng hầm, đây là kết cấu xây dựng giống với các hoàng cung Châu Âu cổ. Khu vực tầng hầm này được thiết kế với công năng làm hầm để xe và lối cầu thang để lên khu vực tầng 1.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 176
Mặt bằng công năng tầng hầm

Tầng 1: Sảnh + phòng khách + 1 khu vực bếp & phòng ăn + 1 phòng thờ + WC + 1 phòng karaoke

Bước vào sảnh chính không gian, phía bên phải của biệt thự chính là phòng khách được thiết kế rất sang trọng với gu thẩm mỹ cao cấp. Không gian phòng cách được bố trí liên thông với đại sảnh và thông với không gian phòng bếp. Khu vực bếp được bài trí khá thoáng. Ở tầng này còn bố trí thêm 1 phòng WC và 1 phòng karaoke cùng 1 phòng thờ. 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 177
Mặt bằng công năng tầng 1

Trên tầng 2 của căn biệt thự là khu vực nghỉ ngơi cũng như là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Tầng này được bài trí với 4 phòng ngủ + WC + 1 khu vực sân phơi rộng rãi cùng lối thông tầng lên phần mái vòm của công trình. 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 178
Mặt bằng công năng tầng 2

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến xây dựng biệt thự cổ điển

Liên quan đến phong cách thiết kế biệt thự cổ điển, chúng tôi đã tổng hợp và giải đáp một số thắc mắc của khách hàng thường gặp. 

Thời gian thi công một biệt thự tối giản là bao lâu?

Khó có thể cam kết chính xác một công trình biệt thự sẽ được thi công hoàn tất trong bao lâu khi chỉ nói chung chung. Tuy nhiên, thông thường thời gian thực hiện sẽ rơi vào khoảng từ 1 năm đến dưới 18 tháng. Với công trình càng rộng thì thời gian thi công sẽ lâu hơn.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian thi công công trình biệt thự, bên cạnh yếu tố về diện tích thì còn 1 số yếu tố khác cũng có sự ảnh hưởng không kém chính là:

 • Phong cách thiết kế bạn muốn tạo nên cho căn biệt thự là gì?
 • Lựa chọn nguyên vật liệu ở phân khúc trung bình hay cao cấp?
 • Dựa vào cấu trúc phức tạp hay đơn giản của công trình
 • Các yếu tố khách quan khác như thời tiết,…
 • Chất lượng nhân công và tiến độ thi công của họ.

Biệt thự thi công thực tế có thể đẹp được như phối cảnh 3D của mẫu biệt thự đó không?

Phối cảnh 3D là bản thiết kế hoàn thiện trên giấy được xây dựng bởi đội ngũ thiết kế thi công công trình dựa trên sự thống nhất  giữa ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư và mong muốn của gia chủ. Theo lý thuyết, hình ảnh thực tế sau thi công sẽ phải giống y hệt chi tiết trên bản vẽ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ % hoàn thiện công trình có giống với phối cảnh hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Chất lượng thi công
 • Điều kiện thi công
 • Vật liệu hoàn thiện

Khi bạn lựa chọn Sơn Hà Group – đơn vị thi công chuyên nghiệp, uy tín và đáng tin cậy, bạn sẽ được đảm bảo:

 • Quá trình thi công được giám sát chặt chẽ
 • Phương án thiết kế và thi công được thống nhất ngay từ đầu
 • Đơn vị thiết kế và thi công uy tín, có kinh nghiệm lâu năm
 • Vật liệu hoàn thiện cần được lựa chọn kỹ lưỡng, tỉ mỉ theo tư vấn của kiến trúc sư.

Tất cả những yếu tố trên cộng dồn lại sẽ đem lại cho bạn “thành phẩm” công trình thực tế giống hệt với bản phối cảnh 3D với sự hài lòng cao nhất.

Ngân sách thiết kế và thi công mẫu biệt thự là bao nhiêu?

Khi thiết kế và thi công biệt thự, mức chi phí sẽ dao động trong khoảng từ 11 triệu đến 14 triệu/m2 tùy thuộc vào vật liệu hoàn thiện thuộc phân khúc là trung bình, khá hoặc cao cấp. Bên cạnh đó, mức chi phí này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi 1 vài yếu tố khác, cụ thể bao gồm:

 • Diện tích xây dựng
 • Địa điểm xây dựng
 • Phong cách thiết kế, độ cầu kỳ của công trình
 • Vật liệu hoàn thiện ở phân khúc nào?

Tất nhiên, việc chọn lựa đơn vị thi công cũng ảnh hưởng nhiều đến ngân sách thi công tổng thể dự án. Vì vậy nếu muốn biết báo giá cụ thể cho dự án thi công và thiết kế biệt thự của mình, bạn hãy nhanh tay liên hệ với Sơn Hà Group để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất nhé!

Dòng kiến trúc này với đội thi công thông thường thì có thi công được không?

Với dòng kiến trúc này, ở phần thô thì mọi đội thi công đều có thể thực hiện thi công bình thường. Tuy nhiên ở các phần chi tiết đắp vẽ hoa văn và phào chỉ thì đây là phần kiến trúc khó, đòi hỏi tay nghề cao của người thợ để đảm bảo yếu tố đắp chuẩn tỷ lệ. Có như vậy thì hoa văn tạo nên mới đẹp và đạt được. 

Vì vậy mà ở phần thi công này bạn cần lựa chọn được đội thi công chuyên nghiệp, có chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm, từng thi công nhiều kiểu kiến trúc tương tự.

Sơn Hà Group – đơn vị thiết kế với giải pháp thiết kế biệt thự hàng đầu vì chất lượng cuộc sống.

Tính thời thời điểm hiện tại Sơn Hà Group đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. Chúng tôi đã hoàn thành 5000+ công trình lớn nhỏ, trong đó có hàng ngàn công trình biệt thự. Với đội ngũ nhân lực lành nghề, chuyên nghiệp, trách nghiệm cùng với những giải pháp tư vấn phù hợp giữa ngân sách với nhu cầu khách hàng, Sơn Hà Group tự tin sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi dự án. 

Sự hài lòng của quý khách hàng là thành công lớn nhất mà Sơn Hà Group hướng tới, là kim chỉ nam trong hoạt động suốt 2 thập kỷ của chúng tôi. Hãy lựa chọn Sơn Hà Group đồng hành cùng bạn và tạo nên những công trình ấn tượng mang đậm dấu ấn cá nhân hoàn hảo nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
5/5 - (4 bình chọn)
136Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế biệt thự Hồ sơ - Thiết kế biệt thự cổ điển

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tham khảo thêm về Biệt thự

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555