Ngày đăng 09/13/2023
Ngày cập nhật 09/13/2023
2/5 - (1 bình chọn)

Dự án biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang của ông Lê Hoàng Linh là một trong số những dự án thiết kế biệt thự tiêu biểu mà Sơn Hà Group rất hân hạnh được thực hiện. Đây là công trình vô cùng ấn tượng được kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp. Tổng thể công trình toát lên nét đẹp xa hoa cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Sự “hào phóng” trong đầu tư của gia chủ cũng là yếu tố thuận lợi tạo cơ hội để chúng tôi làm nên “siêu phẩm” đặc biệt như vậy.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 179
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 180
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 181
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 182
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 183
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 184
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 185
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 186
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 187
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 188
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 189
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 190
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 191
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 192
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 193
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 194
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 195
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 196
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 197
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 198
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 199
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 200
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 201
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 202
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 203
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 204
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 205
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 206
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 207
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 208
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 209
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 210
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 211
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 212
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 213
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 214
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 215
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 216
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 217
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 218
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 219
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 220
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 221
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 222
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 223
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 224
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 225
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 226
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 227
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 228
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 229
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 230
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 231
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 232
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 233
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 234
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 235
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 236
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 237
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 238
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 239
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 240
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 241
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 242
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 243
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 244
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 245
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 246
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 247
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 248
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 249
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 250
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 251
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 252
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 253
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 254
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 255
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 256
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 257
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 258
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 259
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 260
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 261
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 262
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 263
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 264
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 265
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 266
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 267
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 268
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 269
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 270
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 271
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 272
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 273
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 274
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 275
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 276
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 277
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 278
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 279
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 280
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 281
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 282
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 283
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 284
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 285
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 286
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 287
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 288
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 289
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 290
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 291
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 292
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 293
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 294
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 295
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 296
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 297
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 298
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 299
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 300
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 301
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 302

Thông tin dự án

 • Chủ đầu tư: Lê Hoàng Linh
 • Địa chỉ: Hà Giang
 • Diện tích xây dựng: 214m
 • Diện tích sân vườn: 117m2
 • Số tầng: 2 tầng 1 tum với cấu trúc 1 hầm, 1 chóp, 1 áp tum (tổng chiều cao 23m)
 • Số phòng: 
  • 1 phòng khách
  • 1 phòng ăn
  • 1 phòng thờ
  • 4 phòng ngủ
  • 1  phòng karaoke
 • Phong cách: Kiến trúc cổ điển
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group 

Với mong muốn xây dựng một không gian sống sang trọng, xa hoa và đầy tinh tế, các kiến trúc sư của Sơn Hà Group đã mang tới cho gia chủ những giải pháp bao gồm:

 • Sử dụng các chi tiết phào chỉ đắp vẽ hoa văn phào chỉ bằng vữa xi măng tạo ra nét đặc trưng của phong cách thiết kế cổ điển
 • Lấy mái chóp làm điểm nhấn cho toàn bộ công trình
 • Màu sơn tường màu sơn nước kem vàng, cột phào chỉ sơn màu trắng sứ khiến cho tổng thể có sự kết hợp hài hòa đầy tinh tế.

Choáng ngợp trước hình ảnh nguy nga và đầy tráng lệ của biệt thự 

Nhìn vào tổng thể công trình, sự nguy nga và tráng lệ cùng với cảm giác bề thế chắc chắn sẽ là ấn tượng đầu tiên trong suy nghĩ của bạn. Bí quyết tạo nên nét đẹp tổng thể này chính là nằm ở sự chú trọng trong cân đối của hình khối, bố cục, trong đường nét kiến trúc của đơn vị thiết kế. Sự cân đối hài hòa chính xác đến từng centimet đó đã mang tới tới cảm giác vô cùng vững chãi và uy nghi cho công trình. 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 303
Choáng ngợp trước hình ảnh nguy nga và đầy tráng lệ của biệt thự

Có thể thấy, quy mô về số tầng không phải là điều được chú trọng ở dự án của ông Linh. Thay vào đó, điều khiến cho người ta dễ dàng bị thu hút ở những ánh nhìn đầu tiên chính là những tiểu tiết nhỏ được thiết kế vô cùng tinh tế. Chúng được sắp xếp hoàn hảo và rất hợp lý nên đã mang tới hiệu ứng ánh nhìn sang trọng và đậm nét quý phái cho ngôi biệt thự .  

Không thể bỏ qua sự ấn tượng khi chiêm ngưỡng dự án biệt thự này với những đường nét phào chỉ được thiết kế vô cùng chỉn chu và mềm mại. Đây được xem là 1 trong những yếu tố quan trọng làm nên đặc trưng của các mẫu biệt thự kiểu Pháp. Các chi tiết phào chỉ có vẻ đẹp vượt thời gian chính vì vậy không cần lo lắng về yếu tố xu thế. 

Màu sắc chủ đạo của không gian biệt thự là tông màu trắng vàng. Đây cũng chính là nét đặc trưng trong màu sắc thiết kế của các kiến trúc cổ điển. Việc ứng dụng tông màu sáng một cách khéo léo đã giúp tôn lên các đường nét trang trí và các chi tiết kiến trúc nhỏ của biệt thự một cách đầy tinh tế. Việc sử dụng tông trắng vàng đặc biệt cũng khiến cho tổng thể bố cục hài hòa, tạo cảm giác rộng lớn và bề thế hơn rất nhiều cho công trình.

Khám phá không gian đẳng cấp và bề thế của dự án

Không chỉ đạt được độ hài hòa trong trong thể, sự uy nghi và xa hoa của công trình biệt thự này còn được thể hiện vô cùng rõ nét trong thiết kế không gian đầy đẳng cấp bởi các kiến trúc sư của Sơn Hà Group. 

Nếu bạn cũng đang có nhu cầu thi công thiết kế biệt thự, liên hệ ngay với Sơn Hà Group để được tư vấn những giải pháp thiết kế không gian phù hợp nhất!

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

Mái vòm uyển chuyển kết hợp cùng đường nét phào chỉ đặc trưng khiến tổng thể vô cùng hài hòa

Nét uyển chuyển của thiết kế mái vòm được xem là điểm nhấn khiến cho tổng thể công trình biệt thự trở nên sinh động và thu hút đặc biệt. Không chỉ đóng vai trò là một “nút thắt” quan trọng trong tổng thể hài hòa, chi tiết mái vòm còn là ý đồ của đội ngũ thiết kế. Cụ thể, đây được xem là biểu tượng đặc trưng thường thấy của các biệt thự kiểu Pháp đầy quyền lực. Từ ý đồ đó, chi tiết mái vòm đã được tạo ra làm nên dấu ấn hoài cổ đầy tinh tế cho căn biệt thự. 

Nhìn xuống bề mặt các tầng không gian phía dưới, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được sự phân bố vô cùng đều của các đường chỉ ngang dọc. Tại vị trí cửa sổ, mái sảnh hay vòm mái đều có sự góp mặt của chi tiết này. Điều này đã tạo nên sự kết nối rất mượt mà, hạn chế được sự cứng nhắc và thô cứng của phong cách thiết kế cổ điển cũ nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bề thế, uy nghi cho công trình theo đúng mong muốn của gia chủ. 

Mái vòm uyển chuyển kết hợp cùng đường nét phào chỉ đặc trưng khiến tổng thể vô cùng hài hòa
Mái vòm uyển chuyển kết hợp cùng đường nét phào chỉ đặc trưng khiến tổng thể vô cùng hài hòa

Thiết kế mặt tiền giúp gia tăng độ hoành tráng của công trình

Điểm thu hút dễ dàng nhận ra trong ý đồ thiết kế mặt tiền của công trình biệt thự này chính là sảnh chính cao và rộng kết hợp cùng hệ cột trụ tạo nên cái chất cổ điển Hy Lạp không thể lẫn vào đâu được. 

Hệ cột trụ kép với thiết kế phào chỉ tỉ mỉ với điểm nhấn là những hoa văn đắp nổi tạo nên vẻ đẹp cá tính khác biệt cho mặt tiền công trình. Hệ cột này kết hợp với mái sảnh tam giác đã thành công khơi gợi lên nét đẹp kiến trúc cổ kính đầy hoài niệm đúng chất phương tây. 

Phần cửa chính ra vào được kiến trúc sư của Sơn Hà Group tư vấn sử dụng cửa gỗ đỏ vừa giúp bản ánh giá trị cao cấp và tô điểm mạnh mẽ cho nét đẹp quyền lực của tổng thể; vừa tạo ra sự kết nối không gian đầy tinh tế với hệ thống cửa sổ và cửa mái vòm phía trên. 

Hai sảnh phụ được thiết kế đối xứng với nhau, đây chính là đặc trưng thiết kế trong phong cách thiết kế cổ điển mà vẫn tạo ra sự hiện đại. Chi tiết này giúp cho các công năng phía bên trong căn biệt thự được thực hiện thuận hiện hơn. Mọi người di chuyển qua lại cũng thoải mái, tiện ích và dễ dàng hơn. 

Cùng với thiết kế hệ cột ở sảnh chính, khu vực các phần tường của mặt tiền dự án cũng được bố trí các hệ thống cột vuông giả đan xen. Ý đồ của kiến trúc sư ở đây là nhằm tạo nên sự vững chãi và khỏe khoắn cho công trình. 

Hệ thống cửa sổ bằng kính được sử dụng tối đa nhằm tận dụng ánh sáng không gian giúp cho không gian bên trong biệt thự được đón nắng dễ dàng từ phía bên ngoài. Như vậy sẽ tạo ra sự thông thoáng tự nhiên cho tổng thể đồng thời giúp tiết kiệm nhu cầu sử dụng điện năng của gia đình.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 303
Thiết kế mặt tiền giúp gia tăng độ hoành tráng của công trình

Nội thất xa hoa và đẳng cấp trong các phòng công năng

Biệt thự của ông Linh được xây dựng với kết cấu 1 tầng hầm. Đây chính là kiểu thiết kế kết cấu công trình đặc trưng của những lâu đài hoàng cung châu Âu. Không gian tầng hầm này sẽ được tận dụng để làm khu vực để xe ô tô.

Về nội thất không gian các phòng công năng của công trình, nội thất đều được sử dụng chung 1 tone màu vàng, trắng kem, tone màu gỗ nâu và nâu đỏ giúp thể hiện sự nhất quán trong thiết kế nối thất liên kết của tổng thể. Sự sang trọng và gu thẩm mỹ cao cấp trong chọn lựa màu sắc, mẫu nội thất và ý đồ bài trí bố cực đã giúp cho không gian các phòng được thoáng đãng hơn, có nhiều diện tích trống nhằm tạo ra cảm giác thông thoáng và xa hoa.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 305
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 306
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 307
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 308
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 309
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 310
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 311
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 312
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 313
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 314
Nội thất không gian sảnh – khách – bếp ăn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 315
Nội thất không gian phòng thờ
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 316
Nội thất không gian phòng thờ
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 317
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 318
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 319
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 320
Nội thất không gian phòng Karaoke
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 321
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 322
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 323
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 324
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 325
Nội thất phòng gian phòng ngủ VIP1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 326
Nội thất phòng ngủ 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 327
Nội thất phòng ngủ 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 328
Nội thất phòng ngủ 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 329
Nội thất phòng ngủ 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 330
Nội thất phòng ngủ 3

 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 331
Không gian nội thất phòng ngủ 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 332
Không gian nội thất phòng ngủ 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 333
Không gian nội thất phòng ngủ 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 334
Không gian phòng WC 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 335
Không gian phòng WC 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 336
Không gian phòng WC 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 337
Không gian phòng WC 2

 

 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 338
Không gian phòng WC 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 339
Không gian phòng WC 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 340
Không gian phòng WC 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 341
Không gian phòng WC 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 342
Không gian phòng WC 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 343
Không gian phòng WC 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 344
Không gian khu vực tum 1
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 345
Không gian khu vực tum 2
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 346
Không gian khu vực tum 3
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 347
Không gian khu vực tum 4
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 348
Không gian khu vực tum 5
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 349
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 350
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 351
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 352
Không gian khu vực sân vườn
Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 353
Không gian khu vực sân vườn

Mặt bằng công năng của dự án

Công trình biệt thự bao gồm có 1 tầng hầm, đây là kết cấu xây dựng giống với các hoàng cung Châu Âu cổ. Khu vực tầng hầm này được thiết kế với công năng làm hầm để xe và lối cầu thang để lên khu vực tầng 1.

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 354
Mặt bằng công năng tầng hầm

Tầng 1: Sảnh + phòng khách + 1 khu vực bếp & phòng ăn + 1 phòng thờ + WC + 1 phòng karaoke

Bước vào sảnh chính không gian, phía bên phải của biệt thự chính là phòng khách được thiết kế rất sang trọng với gu thẩm mỹ cao cấp. Không gian phòng cách được bố trí liên thông với đại sảnh và thông với không gian phòng bếp. Khu vực bếp được bài trí khá thoáng. Ở tầng này còn bố trí thêm 1 phòng WC và 1 phòng karaoke cùng 1 phòng thờ. 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 355
Mặt bằng công năng tầng 1

Trên tầng 2 của căn biệt thự là khu vực nghỉ ngơi cũng như là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Tầng này được bài trí với 4 phòng ngủ + WC + 1 khu vực sân phơi rộng rãi cùng lối thông tầng lên phần mái vòm của công trình. 

Biệt thự kiểu Pháp tại Hà Giang - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa kiến trúc Pháp & Hy Lạp 356
Mặt bằng công năng tầng 2

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến xây dựng biệt thự cổ điển

Liên quan đến phong cách thiết kế biệt thự cổ điển, chúng tôi đã tổng hợp và giải đáp một số thắc mắc của khách hàng thường gặp. 

Thời gian thi công một biệt thự tối giản là bao lâu?

Khó có thể cam kết chính xác một công trình biệt thự sẽ được thi công hoàn tất trong bao lâu khi chỉ nói chung chung. Tuy nhiên, thông thường thời gian thực hiện sẽ rơi vào khoảng từ 1 năm đến dưới 18 tháng. Với công trình càng rộng thì thời gian thi công sẽ lâu hơn.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian thi công công trình biệt thự, bên cạnh yếu tố về diện tích thì còn 1 số yếu tố khác cũng có sự ảnh hưởng không kém chính là:

 • Phong cách thiết kế bạn muốn tạo nên cho căn biệt thự là gì?
 • Lựa chọn nguyên vật liệu ở phân khúc trung bình hay cao cấp?
 • Dựa vào cấu trúc phức tạp hay đơn giản của công trình
 • Các yếu tố khách quan khác như thời tiết,…
 • Chất lượng nhân công và tiến độ thi công của họ.

Biệt thự thi công thực tế có thể đẹp được như phối cảnh 3D của mẫu biệt thự đó không?

Phối cảnh 3D là bản thiết kế hoàn thiện trên giấy được xây dựng bởi đội ngũ thiết kế thi công công trình dựa trên sự thống nhất  giữa ý tưởng thiết kế của kiến trúc sư và mong muốn của gia chủ. Theo lý thuyết, hình ảnh thực tế sau thi công sẽ phải giống y hệt chi tiết trên bản vẽ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ % hoàn thiện công trình có giống với phối cảnh hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Chất lượng thi công
 • Điều kiện thi công
 • Vật liệu hoàn thiện

Khi bạn lựa chọn Sơn Hà Group – đơn vị thi công chuyên nghiệp, uy tín và đáng tin cậy, bạn sẽ được đảm bảo:

 • Quá trình thi công được giám sát chặt chẽ
 • Phương án thiết kế và thi công được thống nhất ngay từ đầu
 • Đơn vị thiết kế và thi công uy tín, có kinh nghiệm lâu năm
 • Vật liệu hoàn thiện cần được lựa chọn kỹ lưỡng, tỉ mỉ theo tư vấn của kiến trúc sư.

Tất cả những yếu tố trên cộng dồn lại sẽ đem lại cho bạn “thành phẩm” công trình thực tế giống hệt với bản phối cảnh 3D với sự hài lòng cao nhất.

Ngân sách thiết kế và thi công mẫu biệt thự là bao nhiêu?

Khi thiết kế và thi công biệt thự, mức chi phí sẽ dao động trong khoảng từ 11 triệu đến 14 triệu/m2 tùy thuộc vào vật liệu hoàn thiện thuộc phân khúc là trung bình, khá hoặc cao cấp. Bên cạnh đó, mức chi phí này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi 1 vài yếu tố khác, cụ thể bao gồm:

 • Diện tích xây dựng
 • Địa điểm xây dựng
 • Phong cách thiết kế, độ cầu kỳ của công trình
 • Vật liệu hoàn thiện ở phân khúc nào?

Tất nhiên, việc chọn lựa đơn vị thi công cũng ảnh hưởng nhiều đến ngân sách thi công tổng thể dự án. Vì vậy nếu muốn biết báo giá cụ thể cho dự án thi công và thiết kế biệt thự của mình, bạn hãy nhanh tay liên hệ với Sơn Hà Group để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất nhé!

Dòng kiến trúc này với đội thi công thông thường thì có thi công được không?

Với dòng kiến trúc này, ở phần thô thì mọi đội thi công đều có thể thực hiện thi công bình thường. Tuy nhiên ở các phần chi tiết đắp vẽ hoa văn và phào chỉ thì đây là phần kiến trúc khó, đòi hỏi tay nghề cao của người thợ để đảm bảo yếu tố đắp chuẩn tỷ lệ. Có như vậy thì hoa văn tạo nên mới đẹp và đạt được. 

Vì vậy mà ở phần thi công này bạn cần lựa chọn được đội thi công chuyên nghiệp, có chuyên môn cao và có nhiều năm kinh nghiệm, từng thi công nhiều kiểu kiến trúc tương tự.

Sơn Hà Group – đơn vị thiết kế với giải pháp thiết kế biệt thự hàng đầu vì chất lượng cuộc sống.

Tính thời thời điểm hiện tại Sơn Hà Group đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. Chúng tôi đã hoàn thành 5000+ công trình lớn nhỏ, trong đó có hàng ngàn công trình biệt thự. Với đội ngũ nhân lực lành nghề, chuyên nghiệp, trách nghiệm cùng với những giải pháp tư vấn phù hợp giữa ngân sách với nhu cầu khách hàng, Sơn Hà Group tự tin sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi dự án. 

Sự hài lòng của quý khách hàng là thành công lớn nhất mà Sơn Hà Group hướng tới, là kim chỉ nam trong hoạt động suốt 2 thập kỷ của chúng tôi. Hãy lựa chọn Sơn Hà Group đồng hành cùng bạn và tạo nên những công trình ấn tượng mang đậm dấu ấn cá nhân hoàn hảo nhất.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 318 – 319 HK3 đường Bùi Viện, Lê Chân, Hải Phòng

 • Điện thoại: 0225 2222 555
 • Hotline: 0906 222 555
 • Email: sonha@shac.vn

Văn phòng đại diện

 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng
2/5 - (1 bình chọn)
26Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế biệt thự Hồ sơ - Thiết kế biệt thự cổ điển

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tham khảo thêm về Biệt thự

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Ảnh khác

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

.
.
.
.
.
0906.222.555