https://shac.vn/mau-khach-san-mini-tan-co-dien-6-tang-1-tum-tai-hai-phong-sh-ks-0096
https://shac.vn/xem-tuoi-lam-nha-nam-2025-tuoi-hop-tuoi-ki-va-cach-hoa-giai
https://shac.vn/thiet-ke-thi-cong-san-vuon-biet-thu-voi-15-thiet-ke-an-tuong
https://shac.vn/hoi-dap-93-dinh-muc-cam-moc-gioi-chi-gioi-quy-hoach
https://shac.vn/biet-thu-hien-dai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-co-be-boi
https://shac.vn/mau-biet-thu-3-tang-hien-dai
https://shac.vn/biet-thu-lau-dai
https://shac.vn/thu-tuc-cap-giay-phep-xay-dung-cong-trinh-va-nha-o-rieng-le-tai-soc-trang
Ngày đăng 08/31/2023
Ngày cập nhật 04/02/2024
5/5 - (5 bình chọn)

Lấy yếu tố “tối giản” làm ý tưởng chủ đạo, biệt thự 2 tầng của bác Đạo là bức tranh thanh thoát, ấn tượng với sự pha trộn giữa chất liệu truyền thống và hiện đại trong không gian.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 1
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 2
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 3
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 4
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 5
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 6
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 7
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 8
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 9
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 10
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 11
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 12
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 13
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 14
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 15
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 16
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 17
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 18
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 19
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 20
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 21
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 22
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 23
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 24
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 25
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 26
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 27
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 28
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 29
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 30
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 31
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 32
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 33
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 34
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 35
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 36
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 37
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 38
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 39
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 40
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 41
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 42
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 43
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 44
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 45
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 46
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 47
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 48
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 49
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 50
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 51
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 52
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 53
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 54
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 55
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 56
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 57
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 58
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 59
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 60
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 61
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 62
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 63
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 64
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 65
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 66
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 67
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 68
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 69
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 70
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 71
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 72
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 73
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 74
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 75
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 76
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 77
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 78
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 79
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 80
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 81
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 82
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 83
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 84
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 85
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 86
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 87
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 88
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 89
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 90
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 91
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 92
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 93
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 94
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 95
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 96
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 97
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 98
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 99
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 100
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 101
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 102
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 103
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 104
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 105
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 106
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 107
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 108
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 109
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 110
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 111
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 112
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 113
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 114
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 115
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 116
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 117
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 118
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 119
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 120
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 121
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 122
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 123
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 124
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 125
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 126
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 127
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 128
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 129
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 130
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 131
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 132
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 133
Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 134

Thông tin công trình:

Chủ đầu tư: Võ Trọng Đạo

Địa điểm: Bình Dương

Loại hình: Biệt thự phong cách tối giản

Diện tích: 593.4 m2

Số tầng: 2 tầng

Mặt tiền: Kiến trúc tối giản

Công năng:

Tầng 1: Phòng khách + làm việc, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng bếp ăn

Tầng 2: Phòng ngủ master, phòng ngủ con, phòng giặt phơi, phòng thờ

Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)

Trong bài viết này, Sơn Hà Group xin mời quý khách cùng khám phá mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương của bác Đạo, nơi chứa đựng nét đẹp “độc bản” được tạo ra từ những “gam màu” đặc biệt.

Mặt tiền hiện đại mang phong cách tối giản – “Less is more”

Hệ cửa nan gỗ, vách tường trang trí bằng đá rửa là hai yếu tố tạo điểm nhấn cho kiến trúc. Không gian mang tông màu tối giản phối hợp nhịp nhàng với cảnh sắc tự nhiên. Các kiến trúc sư Sơn Hà đã sử dụng chất liệu gỗ nhựa tối màu và tường ốp gạch xám để tạo nên diện mạo cứng cáp, trang trọng cho mặt tiền biệt thự.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 135

 

Thiết kế không gian sống tiện nghi như “resort” cho biệt thự 2 tầng tối giản

Khi kết hợp phong cách tối giản cùng hơi thở truyền thống, biệt thự của bác Đạo đã tiết giản các yếu tố nội thất rườm rà trong không gian, chỉ để lại vẻ đẹp “cá tính” song có phần giản dị và tinh tế.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 136

Nhằm giúp gia chủ mọi sự hanh thông, trong quá trình thiết kế biệt thự, kiến trúc sư của Sơn Hà đã kết hợp yếu tố phong thủy để đưa ra một thiết kế phù hợp, đảm bảo công năng cho mọi không gian trong nhà.

Hướng khu đất, tuổi chủ nhà và các yêu cầu công năng được các kiến trúc sư và chuyên gia phong thủy nghiên cứu kỹ càng để đưa ra phương án thiết kế phù hợp nhất. Hướng cửa chính là hướng hợp tuổi của gia chủ, đó là vị trí đại cát đại lợi được lựa chọn để đặt phòng thờ (vị trí phòng thờ tọa cát, hướng cát). Các vị trí tại cung xấu được dành cho bể phốt, khu vệ sinh.

Quý khách hãy gửi yêu cầu cho Sơn Hà Group để được tư vấn thêm về phong thuỷ cũng như phương án thiết kế biệt thự như ý nhé:

Tư vấn miễn phí

THIẾT KẾ - THI CÔNG TRÊN CẢ NƯỚC

Đặt lịch ngay để được tư vấn bởi KTS 20+ năm kinh nghiệm

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 137

1.Bố cục hình khối tự do cho không gian sống hài hòa, thoáng đãng

Điểm đặc biệt khẳng định rõ nét đẹp độc bản của biệt thự chính là cách các kiến trúc sư thể hiện sự tối giản và sáng tạo qua những đường nét cơ bản.

Tủ bếp gỗ viền cong hòa nhịp với hệ đèn tròn phong cách tối giản, góp phần khẳng định nét dung dị vốn có trong không gian. Từ những đường nét cơ bản, bố cục hình khối tự do đã được hình thành và mang lại cảm giác thông thoáng, hài hòa cho không gian.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 138

Vẫn từ các đường nét đơn giản, sự sáng tạo đã xuất hiện qua mảng tường sơn hiệu ứng trong phòng làm việc, hệ đèn trần hình bát phong cách Bắc Âu tại phòng ăn. Mọi đường nét đều được tính toán và phối hợp chặt chẽ với nhau trong một không gian thống nhất.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 139

2. Nội thất tiện nghi kiến tạo từ chất liệu hiện đại

Với các chất liệu quen thuộc như gỗ, gạch, đá, biệt thự đã khoác lên mình sự ấm áp, thân thuộc. Bên cạnh đó, biệt thự đã sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp thay cho chất liệu gỗ truyền thống, góp phần tăng tính thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí cho gia chủ.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 140

Để làm nổi bật lên cá tính của chủ nhân, bên cạnh chất liệu gỗ, phòng ngủ tại tầng triệt sử dụng tông màu xanh lá hiệu ứng kết hợp cùng hệ cửa vòm cong tạo nét mềm mại, phóng khoáng cho căn phòng.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 141

Thiết kế tối giản tập trung vào hình khối và bố cục hợp lý cho không gian. Kệ tủ tròn cùng đồ décor leo tường cho thú cưng. Hệ đèn thuỷ tinh để bàn tạo dấu ấn duyên dáng trong phòng sinh hoạt.

Đặc biệt, trong quá trình lựa chọn đồ nội thất cho căn phòng này, bộ sofa chữ L là yếu tố độc đáo mà bác Đạo rất thích bởi thiết kế của nó khuyến khích sự tương tác và kéo các thành viên trong gia đình lại gần nhau.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 142

3. Âm hưởng thiên nhiên điểm xuyết trong không gian

Nhắc đến yếu tố thiên nhiên trong không gian sống, ta thường nghĩ ngay đến cây xanh. Với biệt thự 2 tầng của bác Đạo, cây xanh được đặt trong phòng khách, trên ban công, ngoài hiên nhà,… Ở mọi không gian, nơi mà ta luôn cần nguồn cảm hứng sống tươi mới mỗi ngày.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 143

Nhằm giúp phòng ngủ thông thoáng hơn, một cửa sổ tròn cỡ lớn đã được thêm vào để kết nối không gian bên trong và bên ngoài căn phòng. Gia chủ có thể dễ dàng quan sát và cảm nhận sự thay đổi của thời tiết, cảnh quan ngay trong ngôi nhà của mình.

Là một người yêu thiên nhiên, bác Đạo thích một ban công thoáng đãng, nhiều cây xanh trong căn biệt thự của mình. Bởi vậy mà một ban công “xanh mướt” với hệ cửa song gỗ đã được các kiến trúc sư Sơn Hà tạo ra để chiều lòng gia chủ.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 144

4. Dấu ấn cá nhân

Dấu ấn cá nhân là điểm mà các gia chủ rất muốn khẳng định qua không gian sống của mình. Bởi vậy nên trong quá trình lựa chọn các chất liệu cho một không gian sống như ý, các kiến trúc sư Sơn Hà đã cùng bác Đạo lựa chọn màu sắc, chất liệu cho đến các đồ trang trí phù hợp sao cho thể hiện được hình ảnh và phong cách mà bác mong muốn.

Với phòng khách kết hợp phòng làm việc, thảm vải hay khung tranh trừu tượng đều là các yếu tố giúp khẳng định dấu ấn cá nhân với gam màu trầm ấm và tinh tế.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 145

Bức tường tại phòng ngủ lầu 1 đã được thay thế bằng bức tường sơn hiệu ứng giả đá nhằm tạo dấu ấn cá nhân mạnh mẽ cho cả căn phòng.

Mẫu biệt thự 2 tầng tại Bình Dương – Nét đẹp độc bản từ những gam màu đặc biệt 146

Với mỗi công trình khác nhau, kiến trúc sư Sơn Hà luôn tìm các giải pháp phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu thiết kế và khẳng định dấu ấn cá nhân của chủ đầu tư.

5. Một số câu hỏi thường gặp về thiết kế thi công biệt thự tối giản

5.1. Diện tích tối thiểu để xây dựng biệt thự hiện đại là bao nhiêu?

Diện tích để xây dựng biệt thự hiện đại thường dao động từ 300 – 500 m2. Trong đó, diện tích khu vực sân vườn, tường rào có thể chiếm 30-40% diện tích khu đất. Diện tích còn lại được dành để xây dựng công trình.

Để xác định diện tích xây dựng cần thiết cho biệt thự, quý khách có thể tham khảo thêm các yếu tố như:

– Số lượng phòng chức năng cần thiết cho nhu cầu của các thành viên trong gia đình: phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng thờ và các phòng chức năng khác theo nhu cầu và sở thích.

– Diện tích cho khu vực giải trí gồm: sân vườn, hồ cá, bể bơi, khu vui chơi cho trẻ.

5.2. Chi phí để xây dựng một biệt thự tối giản là bao nhiêu?

Chi phí để xây dựng biệt thự tối giản tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố như diện tích khu đất, phong cách thiết kế, mức độ hoàn thiện công trình mà chủ đầu tư mong muốn, vật liệu hoàn thiện ở phân khúc cao hay thấp.

Với gói thi công phân khúc khá, chi phí xây dựng hoàn thiện một biệt thự hiện đại rơi vào khoảng 10.000.000 VND/m2. Với phân khúc cao cấp, chi phí này sẽ cao hơn, phụ thuộc vào loại vật liệu và đồ nội thất mà công trình sử dụng.

5.3. Thời gian thi công một biệt thự tối giản là bao lâu?

Thời gian thi công biệt thự phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như diện tích đất, phong cách thiết kế, vật liệu xây dựng, độ phức tạp của công trình, tiến độ thi công thực tế của nhà thầu và yếu tố thời tiết.

Với các công trình biệt thự hiện đại có diện tích xây dựng dưới 500 m2, thời gian thi công hoàn thiện thường từ 6-8 tháng. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ với Sơn Hà Group để được tư vấn và giải đáp chi tiết.

5.4. Biệt thự thi công thực tế có thể đẹp được như phối cảnh 3D của mẫu biệt thự đó không?

Biệt thự sau khi hoàn thiện có thể đẹp như phối cảnh 3D hay không phụ thuộc vào các yếu tố như:

– Chất lượng thi công

– Điều kiện thi công

– Vật liệu hoàn thiện

Trên thực tế, quá trình thi công khó tránh được các vấn đề phát sinh ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Tuy nhiên, biệt thự thi công thực tế vẫn có thể đẹp như phối cảnh 3D khi:

– Quá trình thi công được giám sát chặt chẽ

– Phương án thiết kế và thi công được thống nhất ngay từ đầu

– Đơn vị thiết kế và thi công uy tín, có kinh nghiệm lâu năm

– Vật liệu hoàn thiện cần được lựa chọn kỹ lưỡng, tỉ mỉ theo tư vấn của kiến trúc sư. Đặc biệt, với một biệt thự hiện đại được thiết kế theo phong cách tối giản, vật liệu chính là chìa khóa giúp biệt thự sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo như phối cảnh 3D của công trình.

6. Sơn Hà Group – Đơn vị thiết kế các mẫu biệt thự đẹp, chất lượng cho không gian của bạn

Sơn Hà Group tự hào là đơn vị có năng lực thiết kế thi công các công trình biệt thự đẹp, chất lượng cho các chủ đầu tư. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng các mẫu biệt thự sang trọng, bắt kịp xu hướng cho các chủ đầu tư, Sơn Hà Group đã nhận được không ít sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng của mình bao gồm:

 • Sơn Hà Group là công ty thiết kế có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm
 • Đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, có chuyên môn tốt, tận tâm phục vụ khách hàng
 • Là đơn vị có kinh nghiệm, hợp tác với hàng nghìn lượt khách hàng, tạo nên hàng nghìn mẫu biệt thự đảm bảo cả về chất lượng và thẩm mỹ
 • Sơn Hà Group có 5 văn phòng đại diện với mạng lưới rộng khắp cả nước
 • Sơn Hà Group là một trong những doanh nghiệp thiết kế, thi công xây dựng được đánh giá uy tín hàng đầu
 • Các giải pháp thiết kế, thi công do Sơn Hà Group đề xuất đều hướng đến việc tối ưu chi phí và kiến tạo một không gian như ý cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin về mẫu biệt thự 2 tầng 1 tum “đậm bản sắc” của bác Đạo mà Sơn Hà Group muốn chia sẻ đến quý khách. Mọi nhu cầu tư vấn thiết kế xin vui lòng liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ (SHAC)
Trụ sở chính: Số 55, đường 22, KĐT Waterfront City, Lê Chân, Hải Phòng
Văn phòng đại diện
 • Tại Hà Nội: Số 4/172, Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
 • Tại Quảng Ninh: Số 289 P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh. Quảng Ninh
 • Tại Đà Nẵng: Số 51m đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang. Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Tại Sài Gòn: Số 45 Đường 17 khu B, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Xưởng nội thất: Số 45 Thống Trực, Nam Sơn. Kiến An, TP. Hải Phòng

 

5/5 - (5 bình chọn)
314Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế biệt thự Hồ sơ - Thiết kế biệt thự hiện đại

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tham khảo thêm về Biệt thự

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555