https://shac.vn/moi-nhat-next_year-cach-tinh-mat-do-xay-dung-nha-o-chinh-xac-nhat
https://shac.vn/hoi-dap-997-dinh-muc-du-toan-cong-trinh
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/685mifslae
https://shac.vn/van-ban-phap-luat/695morsjac
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu
https://shac.vn/mau-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/chi-tiet-cach-tinh-chi-phi-xay-biet-thu-2-tang
https://shac.vn/mau-biet-thu-tan-co-dien-2-tang
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-mai-thai
https://shac.vn/thiet-ke-biet-thu-song-lap
Ngày đăng 08/22/2022
Ngày cập nhật 09/19/2023
5/5 - (2 bình chọn)

Thiết kế biệt thự nói chung và thiết kế biệt thự hiện đại nói riêng chưa bao giờ hạ nhiệt. Loại kiểu thiết kế này đang được nhiều chủ đầu tư yêu thích nhờ vào giá trị thẩm mỹ đi cùng công năng sử dụng. Tại Sơn Hà Group, chúng tôi mong muốn biến những thiết kế thành hiện thực chứ không chỉ là những trang bản vẽ. Trong công trình ngày hôm nay, một gợi ý cho các chủ đầu tư yêu thích các mẫu biệt thự hiện đại, cùng đón xem mẫu biệt thự 3 tầng 158m2 sang trọng được hoàn thiện tại Quảng Ninh.

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 1
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 2
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 3
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 4
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 5
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 6
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 7
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 8
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 9
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 10
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 11
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 12
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 13
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 14
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 15
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 16
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 17
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 18
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 19
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 20
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 21
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 22
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 23
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 24
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 25
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 26
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 27
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 28
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 29
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 30
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 31
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 32
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 33
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 34
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 35
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 36
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 37
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 38
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 39
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 40
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 41
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 42
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 43
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 44
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 45
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 46
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 47
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 48
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 49
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 50
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 51
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 52
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 53
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 54
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 55
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 56
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 57
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 58
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 59
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 60
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 61
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 62
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 63
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 64
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 65
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 66
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 67
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 68
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 69
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 70
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 71
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 72
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 73
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 74
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 75
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 76
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 77
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 78
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 79
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 80
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 81
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 82
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 83
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 84
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 85
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 86
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 87
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 88
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 89
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 90
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 91
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 92
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 93
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 94
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 95
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 96
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 97
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 98
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 99
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 100
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 101
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 102
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 103
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 104
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 105
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 106
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 107
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 108
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 109
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 110
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 111
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 112
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 113
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 114
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 115
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 116
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 117
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 118
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 119
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 120
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 121
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 122
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 123
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 124
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 125
Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 126
 • Đơn vị thực hiện: Sơn Hà Group (#SHAC)
 • Chủ đầu tư: Ms. Oanh Phương
 • Địa điểm: Quảng Ninh
 • Loại hình: Thiết kế biệt thự hiện đại
 • Số tầng: 3 tầng
 • Tổng diện tích: 158m2
 • Mặt tiền: 
 • Công năng:
   • Tầng 1: Phòng khách; Phòng ăn; Phòng bếp; Phòng ngủ
   • Tầng 2: Phòng sinh hoạt chung; 02 phòng ngủ khép kín; 01 phòng ngủ master + WC master
   • Tầng 3: Phòng ngủ; Phòng thể thao; Sân phơi; Sân chơi; Phòng thờ; Kho

Nguồn gốc ý tưởng thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng tại Quảng Ninh

Gặp gỡ chủ đầu tư tại văn phòng Sơn Hà Group, chúng tôi bất ngờ trước kiến thức phong phú của chị về lĩnh vực kiến trúc. Không cần tư vấn dông dài, chủ đầu tư đã có phong cách thiết kế yêu thích của riêng mình và việc Sơn Hà Group cần làm là triển khai những ý tưởng đó lên bản vẽ và biến chúng thành sự thật.

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 127

Phong cách thiết kế được chọn trong công trình ngày hôm nay là phong cách hiện đại. Với quy mô 158m2, Sơn Hà Group sẵn sàng để mang đến những thiết kế kiến trúc tinh giản, sang trọng nhưng đầy thanh lịch. Đi cùng đó là công năng sử dụng tiện nghi, thông minh và phù hợp với nhu cầu. Ngay sau đây hãy cùng tìm hiểu.

Thiết kế mặt tiền trong biệt thự hiện đại 158m2 đầy tinh tế

Nhắc đến phong cách hiện đại, người ta không thể không nhắc đến cách xếp chồng từng hình khối, đi cùng với sự tinh giản trong việc sử dụng các đường nét thiết kế. Trong công trình này cũng không ngoại lệ, các kiến trúc sư Sơn Hà Group sử dụng những đường thẳng, đường vuông góc tối giản, kết hợp cùng nhau cho trải nghiệm tinh tế. Cùng với đó là các hình khối xếp chồng được tính toán theo tỷ lệ khoa học, tạo nên sự bề thế và góc nhìn thẩm mỹ độc đáo cho người nhìn.

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 128

Bên cạnh kiến trúc chỉnh chu và tinh tế, các kiến trúc sư Sơn Hà Group còn thể hiện sự tài tình qua cách sử dụng sự kết hợp giữa màu sắc và chất liệu để tạo nên hiệu ứng thị giác hoàn hảo. Về chất liệu trong thiết kế, chúng ta có thể thấy các vật liệu quen thuộc thường được dùng trong kiến trúc hiện đại như: bê tông, cửa nhôm, vật liệu kính và không thể thiếu những mảng cây xanh. Chính những vật liệu “lạ mà quen” được ứng dụng một cách hài hòa làm nên điểm nhấn mới trong công trình.

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 129

Cuối cùng là cách sử dụng màu sắc trong thiết kế ngoại thất. Mong muốn mang đến sự thanh lịch tối giản, tinh tế và hiện đại, các màu sắc sử dụng trong không gian công trình là các màu vàng kem, xám ghi, nâu gỗ, trắng ngà,… Tất cả các màu sắc này mang lại sự nhẹ nhàng, tinh tế và hiện đại cho công trình, hài hòa với kiểu kiến trúc chung.

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 130

Trên đây là gợi ý thiết kế kiến trúc biệt thự hiện đại mà chúng tôi tin rằng có thể sẽ được nhiều gia chủ yêu thích. Tiếp đến hãy cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu thêm cách bố trí công năng sử dụng phía trong ngôi nhà này có những gì nhé!

Bố trí công năng sử dụng trong biệt thự 3 tầng hiện đại

Để được coi là một ngôi nhà đáng sống, thiết kế kiến trúc phía ngoài và công năng sử dụng phía trong đều phải hài hòa và thông minh, phù hợp với chủ đầu tư. Sở hữu diện tích 158m2, với kiểu kiến trúc hiện đại, chúng tôi đã khéo léo phân chia công năng sử dụng các tầng sao cho hỗ trợ cuộc sống của chủ đầu tư một cách tối ưu. Chi tiết cách bố trí công năng sử dụng như sau:

 • Tầng 1: Phòng khách; Phòng ăn; Phòng bếp; Phòng ngủ
 • Tầng 2: Phòng sinh hoạt chung; 02 phòng ngủ khép kín; 01 phòng ngủ master + WC master
 • Tầng 3: Phòng ngủ; Phòng thể thao; Sân phơi; Sân chơi; Phòng thờ; Kho

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 131

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 132

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 133

Tầng 1 được bố trí gara ô tô, sảnh, phòng ăn và bếp nấu cùng một phòng khách phụ. Tiếp đến lên tầng 2 chúng ta có phòng khách chính, sảnh chia tầng và một phòng ngủ master đi cùng phòng thay đồ lớn. Lên tầng 3, không gian được chia thành sảnh tầng, hai phòng ngủ thường và một phòng ngủ master có đi cùng WC master. Cuối cùng là tầng tum, được bố trí phòng thờ, kho, sân thượng và sân phơi.

THIẾT KẾ 3D PHẦN NỘI THẤT CỦA CĂN BIỆT THỰ

Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 134 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 135 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 136 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 137 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 138 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 139 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 140 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 141 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 142 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 143 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 144 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 145 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 146 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 147 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 148 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 149 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 150 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 151 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 152 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 153 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 154 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 155 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 156 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 157 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 158 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 159 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 160 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 161 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 162 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 163 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 164 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 165 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 166 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 167 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 168 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 169 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 170 Thiết kế biệt thự hiện đại 3 tầng 158m2 tại Quảng Ninh - SH BTD 0099 171

Trên đây là chi tiết toàn bộ phương án thiết kế và thi công của biệt thự 3 tầng hiện đại diện tích 158m2 tại Quảng Ninh do Sơn Hà Group thiết kế và thi công trọn gói. Chúng tôi hi vọng đã mang đến cho bạn đọc những gợi ý hoàn hảo cho một không gian sang trọng và đáng sống.

5/5 - (2 bình chọn)
463Lượt xem

Xem thêm: Hồ sơ - Thiết kế biệt thự hiện đại Thiết kế biệt thự 4 tầng

YÊU CẦU TƯ VẤN

Yêu cầu tư vấn
*Vui lòng để lại thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất
Tra cứu phong thủy
Xem hướng Nhà
Xem tuổi xây nhà
DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính toán chi phí xây dựng bằng phần mềm Dự toán Online của SHAC. Để lên dự trù chi phí xây dựng, hãy truy cập link sau (miễn phí):

Dự toán Chi phí xây dựng

Có liên quan

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Tham khảo thêm về Biệt thự

Tìm theo số tầng

Tìm theo mặt tiền

Bài viết mới nhất

Yêu cầu tư vấn

YÊU CẦU TƯ VẤN Widget

Ảnh khác

.
.
0906.222.555